Остава една седмица до старта на Форума и изложбата за Югоизточна Европа за енергийна ефективност, възобновяема енергия и интелигентни градове. Джос Делбеке, генерален директор по действията за климата в ЕК, подчертава, че събитието е положителен сигнал за нарастващата роля на бизнеса в Югоизточна Европа при изграждането на енергийноефективна и устойчива икономика на фона на сериозните климатични промени. Г-н Делбеке отправи апел за още по-мащабно прилагане на практически решения за по-чиста енергия, по-зелени градове, по-качествени сгради.  
 
В настоящия брой на е-бюлетина сме включили темите в програмата, както и анонси за компании, които наскоро станаха част от изложението
 
 
Участие ще вземат експерти от Euroheat & Power, Европейската федерация за възобновяема енергия (EREF), ЕК, ГД „Енергия“, отдел „Smart Cities“, ПВБ ПАУЪР, Австрийска енергийна агенция, Европейски институт за изследване на сградите (BPIE), Съвет за изследване и технологии за производство на енергия от отпадъци (WtERT) и др.
  • Състоянието и бъдещето на ВЕИ сектора.
  • Централизирано отопление и охлаждане в Европа
  • Интелигентни градове 
  • Решения за интелигентна мобилност - интелигентно улично осветление, ефективно управление на кръстовища, адаптивни системи за контрол от SWARCO България
  • Енергийна ефективност в интелигентните градове - презентация на ETRA R + D
  • Енергия от отпадъци - глобални и локални перспективи, публично-частни партньорства
  • Енергийната ефективност и международният опит – разработване на проекти за ЕЕ при МСП, Как една община може изцяло да задоволява нуждите си от енергия използвайки възобновяемата енергия? Опитът на Норвегия.
 
Представяне на изложителите спестете време и уговорете своите срещи с тях
 
                                                                                          
Партньори
Приятно четене от екипа на Виа Експо

www.viaexpo.com       office@viaexpo.com     +359 32 512 900