Bethlehemkerk Nieuwsbrief
Maart 2019 nr. 14
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
IN DEZE NIEUWSBRIEF
 
Kliederkerk
Goede Vrijdag
 
Films in de veertigdagentijd
 
Jan Terlouw: Het kan!
 
Passie Paasviering
Senioren
 
Vieringen Stille Week
 
Vastenweekend jongeren
 
Alzheimer Café: geheugenpoli
 
Logeeradressen gevraagd
 
Avondmaalsviering
Kleine Kring
 
Wandelen met Maria
 
Avond voor ouders
van jongeren
 
Palmtakkenwijding
13 april
 
 
Zondag 7 april
 
Aanvang: 10:00 uur 
 
Thema:
Voorganger:
ds. Geudeke
 
 
Sterretjes
 
Daphe Bremer:
 
Landelijke pastorale dag thema: Eenzaamheid
 
Glas van Angela
 
Aandacht helpt: gastgezin voor Amer
 
Aandacht helpt:
 
 
 
AGENDA
 
Zaterdag 6 april
 
Zondag 7 april
ds. Geudeke
(5e zondag 40-dagen tijd) 
 
Maandag  8 april
Bovenbouw jongeren: catechese Bergrede in Bethlehemkerk
 
 
 
Dinsdag 9 april
Onderbouw jongeren: catechese Bergrede in Bethlehemkerk 
 
Open kerk met koffie en kunst expositie
 
Ontspanningsmiddag senioren
 
 
Woensdag 10 april
Avond rond boek ‘leven als christen’ 
 
 
Donderdag 11 april
Open kerk met koffie en kunst expositie.
 
 
Vrijdag 12 april
 
Zaterdag 13 april
 
 
Zondag 14 april
 
Save the date
 
17 t/m 20 mei
 
 
 

Zondag 7 april

Lucas 20: 9-19

De wijngaard
 
Daarna gaf Jezus het volk een voorbeeld. Hij zei: ‘Een man heeft een wijngaard. Hij verhuurt die wijngaard aan boeren en gaat zelf voor lange tijd op reis. In de tijd van de oogst stuurt de man een knecht naar de wijngaard. Die moet bij de boeren een deel van de opbrengst ophalen. Maar de boeren slaan de knecht, en sturen hem weg met lege handen. Dan stuurt de man een andere knecht naar de wijngaard'. ...
 

Bethlehemkerk op Facebook

Onze Facebook pagina is te vinden onder de naam Bethlehemkerk Hilversum.
 
 
 
Hilversum Zuid
4de editie
 
 
Kerkbrink PgH Thema "Geloven in je werk"
 
 
BEZOEK ONZE SITE
Kliederkerk Goede Vrijdag
  
 
Op Goede Vrijdag 19 april is er weer Kliederkerk!
Deze keer is het thema: OVERWINNEN.
De deuren gaan om 10.00 uur open en we beginnen om 10.15 uur.
Iedereen is van harte welkom!!
 
Kom je ook? Neem je vriendjes en vriendinnetjes gezellig mee en vergeet niet om dan óók je ouders / verzorgers (en die van je vriendjes) of je opa en oma mee te nemen. Dan maken we er met elkaar weer een gezellige ochtend van! Voor de allerkleinsten zal er oppas aanwezig zijn.
 
Geef je wel vóór
woensdag 17 april op: kliederkerkhilversum@outlook.com.
 
Gezocht: Pannenkoekenbakkers
 
Wilt u voor ons pannekoeken bakken zodat we met elkaar de kliederkerkochtend gezellig kunnen afsluiten  met een pannekoekenmaaltijd?  U kunt het ons laten weten via kliederkerkhilversum@outlook.nl  of ons aanspreken.
 
 
Films in de 40-dagentijd
 
Voor de achtste keer brengt Filmtheater Hilversum in samenwerking met de Regenboogkerk en de parochie Sint Vitus tijdens de 40-dagentijd voor Pasen een cyclus over lijden en opoffering.
 
Dinsdag 9 april: 13.30 en 20.30
 
‘Mary Magdalene’ is het originele verhaal over een van de meest omstreden en fascinerende figuren uit de Bijbel. Met Rooney Mara (‘The Girl with the Dragon Tattoo’, ‘Carol’) en Joaquin Phoenix (‘Her’, ‘You Were Never Really Here).
 
De film wordt ingeleid door pastoor Van der Velde (Oud-katholieke St.-Vituskerk).

In deze biopic zien we hoe de jonge vrouw Maria Magdalena aan haar leven een nieuwe wending probeert te geven. Zij voelt zich onderdrukt door de heersende elite en besluit zich tegen de wil van haar conservatieve familie in aan te sluiten bij een groep mensen onder leiding van Jezus van Nazareth.
 
 
 
Jan Terlouw: Het kan!
  
“Vindt u het goed dat ik ga zitten, ik ben een beetje oud…,” zo sprak de oud-minister en kinderboekenschrijver tot een volle zaal van de Bethlehemkerk nadat hij het podium had betreden. De Kapel en de Bethlehemkerk organiseerden op vrijdag 22 maart een avond om met elkaar te zoeken naar inspiratie voor een duurzame leefstijl. De inmiddels 87-jarige D66-politicus schreef het boekenweekessay van vorig jaar, ‘Natuurlijk’, een spreekt met grote regelmaat overal in het land om een pleidooi te houden voor een leefbare wereld van onze kinderen en kleinkinderen.
 
Passie Paasviering Senioren
De kerkenraad nodigt alle senioren van harte uit om de passie/paasviering voor senioren bij te wonen op dinsdag 16 april in de Bethlehemkerk.
De viering begint om 14.30 uur; de kerkzaal is open vanaf 14.00 uur.
 
Op deze middag houdt Maria Kruithof-Stoutjesdijk de overweging.
 
 
 
Vieringen Stille Week
 
 
  
 
In de vespers van maandag 15 t/m woensdag 17 april gaan als van ouds lectoren voor. De lezingen zijn achtereenvolgens uit Jesaja 42, 49 en 50. De vieringen krijgen muzikale kleur door de medewerking van verscheidene musici uit de gemeente: Linda Vrolijk op cello, Jos Maters, orgel, Dianne Heijstee, orgel, piano en fluit, Hanneke Dral, cello en Emmy Bos, dwarsfluit.
 
Op Witte Donderdag vieren we de Tafel van Brood en Wijn op het liturgisch centrum, gezeten aan de marmeren tafel. Goede Vrijdag lezen we de Johannes passie. Aan deze viering werkt het projectkoor mee onder leiding van cantor Marlene Erdmann.
 
 
Vastenweekend jongeren
Het Vastenweekend 12 en 13 april is dit jaar gezamenlijk met de jongeren van alle wijken. We gaan 24 uur vasten om geld op te halen voor een goed doel, samen met de jeugdleiding. We hebben een programma met allerlei activiteiten zoals een film kijken, iets creatiefs, iets doen enzovoort. Er zijn momenten in de Witte Kamer als rode draad door het weekend en we slapen in de kerk.

Lees meer....
  
 
Alzheimer Café: geheugenpoli
 
 
Het Alzheimer Café Hilversum is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden. Naast de onderlinge contacten en gesprekken staat er ook iedere keer een thema centraal, wat door een deskundige inleider wordt verzorgd. 
 
 Datum : woensdag 10 april 
Tijd : 19.30–21.00 uur
Plaats : Wijkcentrum de Koepel, Kapittelweg 399a
 
Geheugenpoli
Wanneer je vergeetachtig wordt roept dit bij de familie/mantelzorger vaak vragen op. De huisarts kan de cliënt voor nadere diagnostiek doorverwijzen naar de geheugenpoli. Een medewerker van de geheugenpoli licht toe hoe er gewerkt wordt en gaat in op uw vragen. Gastspreker Caroline Tielkes, psycholoog Gezondheidszorg Tergooi.
 
 
Logeeradressen gevraagd
Van vrijdag namiddag 17 mei tot maandagmorgen 20 mei komt er een groep van 16 personen uit onze partnergemeente te Spremberg naar Hilversum.
Voor een aantal gasten hebben we nog geen logeeradres.Deze uitwisseling doen we al vanaf 1996. Hebt u nog nooit meegedaan dan is er nu weer een mogelijkheid. Goed Duits spreken is geen vereiste. Een beetje de taal spreken is wel fijn.
Voor informatie en opgave kunt u terecht bij Marjan Sluiter telefoon 035-7723107 en Bea Kooi 035-6235721.
 
 
Avondmaalsviering kleine kring
 
 
Op maandag 8 april is er weer een Avondmaalsviering in kleine kring.
 
Ds. Jetty Scheurwater leidt deze viering bedoeld voor mensen die nier meer naar de diensten op zondag in de Bethlehemkerk kunnen komen.
 
Aanvangstijd van deze viering op maandag 8 april a.s.: 14.30 uur in het Stiltecentrum.
 
Na afloop ontmoeten we elkaar onder het genot van een kop koffie of thee.
 
Vervoer kan worden geregeld: Maria Kruithof: tel.: 6248730.
 
 
Wandelen met Maria
Op zondag 14 april gaat Wandelen met Maria wandelen naar de Joodse begraafplaats aan de Vreelandseweg in Hilversum.
 
We krijgen daar  een rondleiding van de heer Roos. Hij vertelt boeiend over het ontstaan van de begraafplaats en de speciale gebruiken in de joodse gemeenschap.
 
 
 
Avond voor ouders van jongeren
 
Wat geef je mee aan je tieners van je geloof? En hoe doe je dat? Wat vertel je over Jezus?
 
Daar gaan we het over hebben tijdens de avond voor ouders van jongeren op maandag 8 april in de Bethlehemkerk. We starten met koffie en thee om 20.15 uur en sluiten om 21.30 uur af.
 
Graag even aanmelden van te voren bij Renate: Rjapenga@hotmail.com
 
Palmtakkenwijding 13 april
Deze oecumenische viering van de Emmaus-Paulusparochie en de Bethlehemkerk op zaterdag 13 april is altijd weer een bijzondere ervaring. Kleine buxustakken worden gewijd en staan voor de palmtakken die bij de intocht worden gezwaaid om Jezus als koning in je hart, in je leven  te begroeten. 
 
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl