NSE Bijblijver
juli 2014
 
Invullen van de NSE op een smartphone
Studiekeuze123 heeft als doelstelling voor 2015 om het invullen van de NSE, naast de laptop/pc/tablet, mogelijk te maken op smartphone.

Voor de NSE 2015 wordt daarom een nieuw ontwerp van de vragenlijst gemaakt dat ook snel en comfortabel in te vullen is op een smartphone. Wij hopen uiteraard hierdoor een bijdrage te leveren aan het behalen van een goede respons.

Gebruik smartphones neemt sterk toe
Het aantal smartphones in Nederland neemt sterk toe. Volgens onderzoeksbureau GfK waren er in december 2013 8,5 miljoen mensen met een smartphone, ruim 1,1 miljoen meer dan in december 2012. CBS zegt dat voor ruim 90% van de 18-25 jarigen de smartphone het meest gebruikte apparaat voor mobiel internet buitenshuis is.

Pilot
Wij willen graag de mening horen van instellingen over het nieuwe ontwerp, het gebruiksgemak en dergelijke van de smartphone-versie van de NSE. Op dit moment wordt een pilot ontwikkeld met daarin een selectie van vragen.

Als u mee wilt werken, dan vragen wij het volgende van u:
1.    Ongeveer eind augustus ontvangt u van Studiekeuze123 een link om de pilot van de vragenlijst in te vullen op uw eigen smartphone. U ontvangt hiervoor een testplan. Deze test neem maximaal 15 minuten tijd in beslag.
2.    Op maandag 8 september van 14.00 – 16.00 uur wordt er bij Studiekeuze123 een bijeenkomst georganiseerd waar de resultaten besproken worden. Daar bent u ook van harte voor uitgenodigd.

Aanmelden
Indien u mee wilt werken, kunt u zich aanmelden via info@nse.nl. Vermeld daarbij aub welk type smartphone u gebruikt (bijv. Samsung,  Iphone, etc.)

Bij voorbaat hartelijk dank,
 
Met vriendelijke groet,
Studiekeuze123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bezoek onze sites
De Nationale Studenten Enquête (NSE) is dé nationale enquête waarin studenten hun oordeel geven over hun opleiding aan een Nederlandse universiteit of hogeschool. Lees algemene informatie over NSE op Studiekeuzeinformatie.nl/nse.
 
U ontvangt deze NSE Bijblijver omdat u geregistreerd staat als Contactpersoon NSE of omdat u zich heeft aangemeld voor de NSE Bijblijver.
 
De Nationale Studenten Enquête (NSE) valt onder de verantwoordelijkheid van Studiekeuze123. Studiekeuze123 is een gezamenlijk initiatief van Vereniging Hogescholen, VSNU, NRTO, ISO en LSVb. Dit initiatief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW. Studiekeuze123 wordt gefaciliteerd door SURF.