NOVEMBER 2015
In deze Bijblijver
  • Pre-masterstudenten tóch aanleveren
  • Onderzoeksverantwoording NSE 2015 online
  • Overzicht wijzigingen overeenkomst tot deelname NSE 2016
  • Instellingsvragen aanleveren bij GfK
  • Reminder: Overeenkomsten tot deelname NSE 2016 uiterlijk 20 november retour
  • Reminder: WhatsApp-groep voor contactpersonen
 
Pre-masterstudenten tóch aanleveren
Eerder is er aangegeven dat het voor de NSE 2016 niet toegestaan was om pre-masterstudenten aan te leveren. Er heeft een herziening van dit besluit plaatsgevonden. Het wel of niet uitnodigen van de pre-masterstudenten wordt aankomend jaar voorgelegd aan de Werkgroep NSE Vragenlijst. Dat betekent dat het voor de NSE 2016 nog is toegestaan om pre-masterstudenten aan te leveren. 
 
Onderzoeksverantwoording NSE 2015 online
Studiekeuze123 schrijft jaarlijks, na afloop van de NSE, een Onderzoeksverantwoording waarin uitgebreid verslag wordt gedaan van de stappen die gedurende het NSE-traject zijn genomen. De onderzoeksverantwoording NSE 2015 staat vanaf nu online.
 
Overzicht wijzigingen overeenkomst tot deelname aan de NSE 2016
Op verzoek van de NSE Contactpersonen is er een overzicht gemaakt met de wijzigingen in de overeenkomst tot deelname aan de NSE 2016 ten opzichte van vorig jaar.
 
Instellingsvragen aanleveren bij GfK
Vanaf dit moment is het mogelijk om instellingsvragen via info@nse.nl aan te leveren aan GfK. Wanneer al duidelijk is dat dezelfde vragen gebruikt worden als tijdens de NSE 2015, dan horen wij dat ook graag. Uiterlijk 27 november moeten de instellingsvragen binnen zijn.  
Het is mogelijk om met GfK van gedachte te wisselen over de vragen. Dit kan door te mailen naar info@nse.nl.
 
Reminder: Overeenkomsten tot deelname NSE 2016 uiterlijk 20 november retour
In week 41 zijn de overeenkomsten voor deelname aan de NSE 2016 verstuurd aan het College van Bestuur of de directie van alle hoger onderwijsinstellingen. Wij herinneren je er graag aan dat de getekende overeenkomst uiterlijk 20 november a.s. retour moet zijn om deel te kunnen nemen aan de NSE 2016. Mocht je nog vragen hebben, neem dan contact met ons op via info@nse.nl.
 
Reminder: WhatsApp-groep voor contactpersonen
Afgelopen jaar hebben we in geval van storingen gebruik gemaakt van een RSS-feed voor contactpersonen. Dit jaar zetten we de RSS-feed niet meer in, maar werken we met een WhatsApp-groep om instellingen snel op de hoogte te kunnen stellen. Wil je hiervan gebruik maken en heb je je nummer nog niet doorgegeven, doe dit dan alsnog via info@nse.nl
 
Bijeenkomsten
Studiekeuze123
Powered by Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 
   
De Nationale Studenten Enquête (NSE) valt onder de verantwoordelijkheid van Studiekeuze123. Studiekeuze123
is een gezamenlijk initiatief van Vereniging Hogescholen, VSNU, NRTO, ISO en LSVb.
Dit initiatief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW.