logohkwvl
 
1

Heemkunde West-Vlaanderen

Nieuwsbrief Sprokkels 2016 - nr. 29

 

1

Geslaagde heemdag te Torhout

 

Vorige maand verzamelden bijna honderd heemkundigen uit de hele provincie te Torhout. Geschied- en Heemkundige Kring Houtland bood de aanwezigen onder het thema 'De grond van de zaak van de grond' een gevarieerd en rijk gevuld programma aan. Na de ontvangst met koffie werd het publiek twee lezingen voorgeschoteld.

lees verder

 

 Prijs Heemkunde West-Vlaanderen 2016

 

 

Op de heemdag te Torhout (zie hoger) werd voor de vierde maal de Prijs Heemkunde West-Vlaanderen uitgereikt. De jury, bestaande uit André Braet, Brecht Dutillieux, Bernard Lootens, Rombout Nijssen en Saartje Vandenborre,...

lees verder

 

 


Jaarverslag Heemkunde West-Vlaanderen 2015

 

Met 2015 werd het eerste jaar van de beleidsperiode 2015-2017 afgesloten. Het aantal leden zit na een kleine dip al enkele jaren opnieuw in de lift. Ongeveer twee derde van de vrijwillige erfgoedverenigingen in de provincie zijn intussen bij Heemkunde West-Vlaanderen aangesloten.


lees verder


 


Webpagina landboekenproject gelanceerd

 

 

Na de verwerking van de in het najaar rondgestuurde enquêtes konden talrijke nieuwe gegevens worden toegevoegd aan de kennis van de landboeken en ommelopers. Deze registers, waarvan de percelen in een bepaalde administratieve heerlijkheid (parochies) numerologisch worden opgesomd (al dan niet in delen) en beschreven, inclusief vermelding van eigenaar (en eventueel pachter), zijn een onmisbare bron voor het historisch onderzoek.


lees verder


 

 

Provinciale subsidies: onzekerheid troef?


Eind dit jaar dragen de provincies het niet-grondgebonden (of persoonsgebonden) cultuurbeleid over. Hoewel de datum steeds naderbij komt is er nog heel wat onduidelijkheid over welke overheid deze bevoegdheid zal overnemen. Ongetwijfeld zullen zowel taken bij de hogere (Vlaamse) als bij de lagere (gemeenten) terecht komen.lees verder

 

Nieuws van Heemkunde Vlaanderen:
heemdag te Izegem op 8 oktober

 

Dit jaar is de nationale heemdag opnieuw te gast in onze provincie. Noteer alvast 8 oktober in uw agenda.

lees verder

 

 

Nieuws van onze leden: in memoriam Lucien Delange

Op 23 maart 2016 overleed in zijn woonplaats te Wielsbeke heemkundige Lucien Delange (81). Ondanks zijn leeftijd kwam zijn heengaan onverwacht.


lees verder

 

 
 

 

Nieuws van onze leden:
labyrint Merkenveld onherstelbaar beschadigd

 

In het in 2015 ontdekte mysterieuze laybrint in Merkemveld (Zedelgem) werden tijdens beheerswerken talrijke bomen gekapt. Het labyrint, volgens archivaris Johan Braet uniek in België en mogelijk in heel West-Europa, werd wellicht in het midden van de negentiende eeuw door de toenmalige eigenaar van de grond, Adolphe de Vrière, aangelegd.

 

lees verder


 

 

Nieuws van onze leden:
restauratie Lourdes – of Veldekensstraatkapel te Lichtervelde

 

Heemkring Karel van de Poele uit Lichtervelde zet zich al lange tijd in voor het behoud van de kapellen in haar werkgebied. Dit resulteerde in een unieke kapellenroute, een uitgetekende fietstocht van zesentwintig kilometer langs de ruim twintig kapellen en kapelletjes in het Lichterveldse.

 

lees verder


 

U mag deze nieuwsbrief gerust doorsturen of vrienden uitnodigen om zich in te schrijven voor de volgende nieuwsbrieven.


oude nieuwsbrieven kunt u lezen in

ons archief

 

 

 

[SUBSCRIPTIONS]