van trainers - door trainers - voor trainers
 
 
 
 
Nieuwsbrief NSTV - april 2013
 
 
Via deze (gratis) nieuwsbrief willen we alle NSTV-leden en andere geïnteresseerde trainers (in opleiding) steeds informeren over ontwikkelingen en activiteiten van de NSTV.
 
Veel leesplezier en graag tot ziens bij een van onze activiteiten!
 
Bestuur NSTV
 
Algemene Ledenvergadering met lezing door Jos Geijsel
 
Schaatsen: tapering-on of tapering-off?
 
Op vrijdag 19 april vindt de jaarlijkse ledenvergadering van de NSTV plaats in Bilderberg Hotel De Klepperman in Hoevelaken. Zoals gebruikelijk wordt de vergadering vooraf gegaan door een lezing. Dit maal een boeiend betoog van topsportfysioloog Jos Geijsel. 

Jos gaat in op low-impact en high-impact sporten en waarom deze wel of geen spierpijn veroorzaken. Hij gaat in op de werking van spierspoelen in de verschillende sporten en geeft aan waarom de trainingsleer uit de atletiek leidt tot een periodisering die haaks staat op low-impact sporten als schaatsen en fietsen. Waarmee hij tot de vraag komt of tapering-off eigenlijk wel van toepassing is op het schaatsen. Kortom, een zeer interessante insteek. Meld je direct aan!

Inloop:          19.00-19.15 uur
Bijscholing:   19.15-20.15 uur
Aansluitend gaan we door met de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. 

Hier vind je meer informatie over de lezing van Jos Geijsel.
Hier vind je de agenda van de ALV.
 
3e Schaats- en Inline-skate trainerscongres op zaterdag 20 april
Na onze ledenvergadering op vrijdag 19 april vindt op zaterdag 20 april het 3e Schaats- en Inline-skate trainerscongres plaats in het Bilderberg Hotel de Klepperman in Hoevelaken. Dit congres wordt gezamenlijk georganiseerd door de KNSB, NLcoach en de NSTV.

Coachen is een veelzijdig vak dat continu in beweging is. Continu zijn er nieuwe ontwikkelingen waar je als trainer-coach mee om dient te gaan. Momenteel is er bijvoorbeeld veel aandacht in de schaatssport voor multidisciplinair trainen en de mentale component. Door nieuwsgierig te blijven en je als trainer-coach te blijven ontwikkelen til je jezelf en je sporter(s)/team(s) naar een hoger niveau. En dat is wat iedereen wil, beter worden!

Tijdens dit congres bieden we twee sportspecifieke en twee sporttakoverstijgende onderwerpen aan. Uiteraard worden de overstijgende workshops toegespitst naar het schaatsen. Er worden veel tips en trics aangereikt die je als trainer-coach in je eigen praktijk kunt toepassen.

Het congres start om 10.00 uur en eindigt om +/- 15.15 uur.

In het plenaire gedeelte komt topcoach Jac Orie aan het woord. Hij geeft vanuit zijn eigen ervaring als coach, op inspirerende wijze, zijn visie over coachen (individueel/team) en welke processen je als coach meemaakt in de weg naar de top. Daarnaast bespreekt hij hoe je aan de top kunt blijven en hoe hij zichzelf ontwikkelt om zichzelf te handhaven op het allerhoogste niveau!

Na het plenaire gedeelte neem je deel aan twee van de in totaal vier workshops. De workshops worden interactief ingestoken en is ruimte voor vragen en discussie. Er worden handvatten aangereikt die je, als trainer-coach, kan gebruiken in het begeleiden en coachen van je sporter(s). De onderwerpen die tijdens de workshops uitgebreid aan de orde komen zijn:
Workshop 1 – De kracht van multidisciplinair trainen! door Jeroen Otter, bondscoach Shorttrack
Workshop 2 – Core Stability in de praktijk door Jora Wolfgram, bewegingswetenschapper, docente Haagse Academie voor Lichamelijke Opvoeding en FysioVisiq
Workshop 3 – Starten en accelereren door Peter van der Rol Brouwer, schaatstrainer en docent methodiek en techniek KNSB
Workshop 4 – Tips en trics wat betreft presteren onder druk door Afke van de Wouw, VSPNSportpsycholoog, bewegingswetenschapper
 
 
Over de NSTV...
 
De NSTV levert een bijdrage aan de schaats- en (inline) skatesport door het vergroten van het kennisniveau van het technisch kader. Ons aanbod is gevarieerd en (schaats)sportspecifiek. Wij richten ons op trainers van alle schaatsdisciplines: langebaan, shorttrack, marathon, kunstrijden en het inline-skaten.

Door het jaar heen biedt de NSTV leden en potentiële leden verschillende mogelijkheden op het gebied van kennis delen en ontwikkelen. Voor verenigingstrainers en -begeleiders, maar ook voor gewestelijke en nationale trainers. Zowel gediplomeerd als in opleiding, van niveau 2 tot en met 5.

Het bestuur van de NSTV wordt gevormd door trainers met verschillende achtergronden, diploma’s en ervaringen op regionaal, gewestelijk en (inter)nationaal niveau.