AGENDA
 
 
 
 
 

 
JARIGEN
 
 
20-04 Bertina Boltjes
20-04 Gerrit Schulenburg
23-04 Dini Poortman
27-04 Jorien Dannenberg
30-04 Jeanet Geerling
 
03-05 Dik Bakker
04-05 Albert Hiltjesdam
06-05 Geke Pluimers-Kremer
17-05 Adry Waanders
25-05 Mark Dannenberg
 
02-06 Willem Tammes
05-06 Jannie Hiltjesdam
14-06 André van Dijk
23-06 Claudia Bakker
25-06 Otto Voortman
 
06-07 Diona Nieuwenhuis
09-07 Jaap den Butter
12-07 Ina Baan
12-07 Annelien Slootweg
13-07 Wim Karkdijk
16-07 Gerlinde Kwintenberg
18-07 Wilfried Dittrich
26-07 Jantien Langenhof
31-07 Wim Goossen
31-07 Maaike Brinks
 
05-08 Bennie Kwintenberg
27-08 Corrie Huizingh
 
01-09 Linda Pieffers
20-09 Janneke Klein Leetink
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MAILADRESSEN
 
Clusters

voedselbank@oudeplus.nl
(Gerrit Poortman)

kledingbank@oudeplus.nl
(Geke Pluimers)
 
intake@oudeplus.nl
(Jan van Gurp)
 
stafbureau@oudeplus.nl
(Annelien Slootweg)
(Gerrit Wessels)
 
transport@oudeplus.nl
(Wim Goossen)
 
acties@oudeplus.nl
(Jeanet Geerling)
 
beheerder@oudeplus.nl
(Jan Slooijer)

media@oudeplus.nl
(Hanny Pas-Schregel)
 
Bestuur
Dik Bakker 
voorzitter
voorzitter@oudeplus.nl
 
Jenny Burgers 
secretaris
secretariaat@oudeplus.nl
 
Wilfried Dittrich
penningmeester
penningmeester@oudeplus.nl
 
 
...............................................
 
  VOLGENDE NIEUWSBRIEF
 
 
Je kunt copy aanleveren voor de volgende nieuwsbrief via media@oudeplus.nl
 
 
 
 
Dag allemaal,
 
Hierbij de voorjaarseditie van onze VrijwilligersNieuwsbrief. De lente is al weer begonnen met de nodige regen, hagel en sneeuw maar ook al vaak een heerlijk zonnetje.

In deze nieuwsbrief
- weer een aantal bekende rubrieken
- nieuws over de nieuwe opzet van het bestuur van de Voedselbank
- de Theo de Roooij-classic
- Oostenrijk
- nieuwe opzet en openingstijden Kledingbank
- en natuurlijk ook nieuws over de hulp aan de vluchtelingen uit Oekraïne bij onze
Voedsel- en Kledingbank
 
Eigenlijk te veel om op te noemen.
Dus ga er maar eens goed voor zitten!
 
 
 
 
 
 
Goodgoan!
Hanny Pas-Schregel
 
 
 
Van de Voorzitter

 
Beste vrijwilligers,
 
De lente is begonnen en we hebben al zomerse dagen, maar ook koude en veel regendagen gehad. Hopelijk krijgen we een mooi voorjaar in al zijn facetten.
Ook ten aanzien van de coronaperikelen lijkt het allemaal de goede kant op te gaan. Ondanks de vele besmettingen, met in de meeste gevallen minder
ziekteverschijnselen, gaan we steeds meer terug naar een normaal straatbeeld.
Helaas is er een ander grotere zaak gekomen die het dagelijkse nieuws voor een groot deel in beslag neemt: de oorlog tussen de Oekraïne en Rusland.
De verschrikkelijke beelden en verhalen zeggen genoeg.
Normaal gesproken was deze periode, (april, begin mei) de weken van de
bevrijdings- en herdenkingsfestiviteiten.
Zo zouden 75 jaar bevrijding dit jaar gevierd gaan worden.
Ook deze festiviteiten worden nu weer sober gevierd.

Nederland heeft al veel vluchtelingen opgenomen en er zullen er nog veel meer
deze kant opkomen.
Verschillende instanties en vrijwilligers houden zich hier gelukkig mee bezig.
Onze eigen Voedsel- en kledingbank is vanaf het begin betrokken geweest bij de hulpverlening op welk gebied dan ook.
Het is mooi om te zien dat er dan in een korte tijd heel veel geregeld kan worden en de vluchtelingen van noodpakketten en kleding kunnen worden voorzien naast de gebruikelijke verstrekkingen.

Wij als bestuur zijn dankbaar dat onze vrijwilligers
zich hier altijd voor in zetten
.
 


Tot slot nog een bestuurswijziging
:
Aangezien er verschillende coördinatoren tevens een bestuursfunctie hadden
binnen de voedsel- en kledingbank hebben we besloten om deze manier
van werken aan te passen. Het bestuur ziet er als volgt uit:
Voorzitter:              Dik Bakker
Penningmeester:     Wilfried Dittrich
Secretaris:              Jenny Burgers
Notuliste:                Margreet Harbers-Kamphuis

Jeanet Geerling, Jan van Gurp en Gerrit Wessels blijven wel cluster coördinator. Gerrit Wessels zal teven de aanspreekpartner zijn van het Stafbureau, de cluster coördinatoren en waar nodig overleggen met het bestuur.
Wij hopen op deze manier op een goede en zakelijke wijze te kunnen samenwerken via korte lijnen.
Wij wensen jullie fijne paasdagen en een mooi voorjaar en bedankt voor jullie inzet.
 
Good Goan
 
Dik Bakker
 

 
 
 
 
Nieuws van het Stafbureau 

 
Nieuwe opzet bestuur/Algemeen Coördinator 
Zoals wellicht bekend is het bestuur van de VB&KB teruggebracht naar 3 personen.
Dik Bakker (voorzitter),
Wilfried Dittrich (penningmeester) en
Jenny Burgers (secretariaat).
De reden is dat de praktijk leert dat een kleiner en slagvaardiger bestuur beter op hoofdlijnen kan sturen.
De opzet is nu dat de 6 clusters (intake, transport, kledingbank, voedselbank, acties en stafbureau) autonoom kunnen werken, waarbij tussen de clusters en het bestuur het stafbureau een coördinerende rol speelt. Aanspreekpunt voor de cluster-coördinatoren in het stafbureau is Gerrit Wessels (Algemeen Coördinator). 
Voorafgaand aan elke bestuursvergadering zal de Algemeen Coördinator het bestuur informeren over de gang van zaken binnen de clusters. Nadien is er terugkoppeling naar bestuur en indien van belang naar de vrijwilligers.
 
 
Oudeplus
Het gebouw Oudeplus is een flinke energievreter. We verstoken veel gas en electra. Gelukkigerwijs loopt het contract nog 1,5 jaar door en kunnen we het nog redelijk financieel behappen. 
De provincie Overijssel heeft vorig jaar een bedrag voor de voedselbanken gereserveerd om energie te besparen. Hieraan heeft ook onze VB&KB op ingeschreven. Via een energiescan en de inzet van een buro die weet hoe je het provinciale subsidieloket moet benaderen heeft de provincie 15.000 euro op de rekening van onze penningmeester gestort. Met dit bedrag gaan we de grote ketel vervangen door eentje die minder gas verstookt. Wordt de kantine voorzien van 2 warmtepompen (airco's die kunnen koelen en verwarmen, wordt op alle thermostaten een wifi thermostaat geplaatst en de koelcompressor van de grote vriezer ook vervangen. Het zal moeten resulteren in minder hoge energiekosten. 
 
 
Ontruimingsoefening/instructie
De diverse medegebruikers en coördinatoren worden op korte termijn op de hoogte gebracht hoe de Oudeplus bij calamiteiten het snelst verlaten kan worden.
 
 
Theo de Rooij Classic
De Voedselbank gaat de verzorging van de deelnemers aan de Theo de Rooij Classic opnieuw verzorgen. Wim Goosen is het aanspreekpunt voor de organisatie en de vrijwilligers van de VB&KB. Jeanet Geerling zal de vrijwilligers regelen voor de ochtend, middag en hele dag. Altijd een mooie en gezellige dag om aan mee te werken. Het levert de VB&KB een vast bedrag van 1000 euro op en de opbrengst van de verkoop. Opgeven kan bij Jeanet. 
 
 
Oostenrijk
Ondergetekende brengt de zomer door in Oostenrijk. Van 18 mei tot 10 september zijn we voor het 2e jaar actief op www.gerhardhof.com om 10 luxe tenten te beheren. 
Mochten vrijwilligers in de buurt tussen Imst en Innsbruck zijn, kom rustig langs, de koffie staat altijd klaar en mocht je op zoek zijn naar een overnachtingsplek, we kunnen altijd wat regelen. 
 
 
Uiteraard ben ik altijd bereikbaar voor vragen, en mochten er uitdagingen zijn binnen de clusters: laat het weten.
 
met vriendelijke groet,
Gerrit Wessels
 


 
 
 
 
Nieuws van het cluster MDVA/Acties

 
 
Eindelijk is het weer zover, de Theo de Rooij Classic komt weer terug. 
Dit gezellige wielerevenement vindt dit jaar plaats op zaterdag 4 juni a.s.
 
Wij verzorgen ook dit jaar de catering en een deel van de opbrengst is voor onze Voedsel-en Kledingbank. 
 
Wie o wie komt op deze meest gezellige dag van het jaar, het caterings-team versterken? 
 
Wij zijn op zoek naar zo'n 12 vrijwilligers en werken in blokken van twee à drie uur. 
De dag eindigt om 16.00 uur. 
 
Dus zin in een gezellig dagje uit.....geef je zo snel mogelijk op en neem gerust je vriend/vriendin, je broer/zus, je buurvrouw of buurman mee. 
Hoe meer zielen, hoe meer vreugd en vele handen maken immers licht werk! 
 
Opgeven kan bij: Jeanet Geerling
Tel. 06-38612034 of mail naar: acties@oudeplus.nl
 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 
 
Maandag 21 maart j.l. was het dan zover. 
Na twee lange corona-jaren vond de eerste presentatie en rondleiding weer plaats. 
Dames van Vrouwenvereniging 'Eliseba' van de Hoeksteen hadden de primeur. 
Het was een waardevolle avond met een mooie opbrengst aan levensmiddelen en maar liefst €250. 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
1 april was een heuglijke dag.....eindelijk kon er weer een voedselactie gehouden worden. Deze allereerste inzameling vond plaats bij AH Rijssen
Het werd een fantastische dag, want dankzij onze enthousiaste vrijwilligers werden maar liefst ruim 60 kratten gevuld! 
 
Marja, Dick, Truus, Herma, Rina, Wim en Bertina......BEDANKT!!
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 
 
'BLIK VOOR EEN BLIK'
(lees: een blik groente/soep voor een blik in Voedselbank-Kledingbank) 
 
Op dinsdag 12 april a.s. komen de leerlingen van groep 5 van basisschool  'de Ronde Maat' een bezoekje brengen aan onze Voedsel-en Kledingbank. 
Dit bezoek zal aansluiten bij hun lesthema over armoede. 
 
Fijn dat ook scholen (weer) betrokken zijn. 
 
                             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Jeanet Geerling
 
 
 
Nieuws van het cluster Intake

 
Wij hebben afgelopen periode weer de halfjaarlijkse herintake per 1 april 2022
uitgevoerd. De cliënten leveren hun gegevens aan die vervolgens worden getoetst
a.d.h.v. de toekenningscriteria van Voedselbank Nederland.
Wij kunnen gelukkig een ruimere marge aanhouden, waarbij steeds de menselijke
maat centraal staat. Deze toetsing betreft zowel de donderdagavond als de
vrijdagmiddag groep.
Omdat het voedselpakket bedoelt is als tijdelijke aanvulling van de dagelijkse boodschappen betekent dit voor een aantal cliënten dat dat de uitgifte wordt
stopgezet.
Tegelijkertijd werden we door particulieren benaderd die vluchtelingen uit Oekraïne huisvesting hadden geboden. Al snel speelden we met elkaar in op de hulpvraag
van deze groep. Vaak op korte termijn werden noodpakketten samengesteld en
ging de kledingbank buiten de reguliere tijden open.
De gemeente Rijssen heeft sinds 29 maart voor de mensen die zich hebben
ingeschreven leefgeld verstrekt en kunnen ze nu zelf hun boodschappen doen.
Van de in totaal 71 personen die wij hebben geholpen, maakt sinds 8 april nog
1 familie gebruik van de voedselbank.
Indien nodig blijven we ook de komende tijd noodhulp bieden en kan deze groep
met een pasje ook gebruik maken van de kledingbank.
Wat bij blijft zijn de verhalen die de mensen vertellen en de foto’s die ze op hun
telefoon laten zien; woorden schieten te kort en daarom is het zo fantastisch dat
zoveel mensen, de gemeente en  allerlei instanties hulp bieden.
Rijssen is een gemeente van geen woorden, maar daden en onze
Voedsel-en Kledingbank is een organisatie die juist dan op zijn best is!
 
 
 
Deze familie kwam onlangs op vrijdagochtend lopend vanaf Landal Twenhaarsveld
naar ons toe met de vraag om voedsel.
Een paar uur later waren de pakketten voor 12 personen klaar en hebben
onze chauffeurs dit bezorgd: TEAMWORK!
 
Jan van Gurp
Coördinator intake

 
 
                                                        
 
 
Nieuws van de Kledingbank 
 
Tussen de kersteditie en deze nieuwsbrief is het een drukke periode geweest bij de Kledingbank. In eerste instantie begonnen we nog rustig, we werkten nog steeds met het maken van afspraken en dat maakt alles overzichtelijk. Maar toen de coronamaatregelen landelijk losgelaten werden besloten wij dat het ook voor ons tijd was om weer “back to normal” te gaan.

Waar wij helaas geen rekening mee hadden gehouden was dat er een aantal vrijwilligers hun vrijwilligerswerk hebben opgezegd! Er kwamen gaten in het rooster van de ochtendgroep en het bleek niet meer mogelijk om de Kledingbank op de reguliere tijden (van 09.00 – 11.30 en van 13.30 – 16.00 uur) open te stellen.

In overleg met het bestuur hebben we gekozen voor een nieuwe opzet.
In plaats van 2 dagdelen geopend te zijn, hebben we besloten dat we nu iedere woensdag van 11.00 – 15.00 uur open zijn. Óók tussen de middag. Al snel bleek dat dit een hele mooie oplossing is. De vrijwilligers zijn er blij mee en we hebben nu een stabiele bezetting! De klanten hebben gelukkig ook de weg gevonden naar de Kledingbank met deze nieuwe openingstijden.

Daarnaast hebben we besloten om op de laatste zaterdag van de maand een verkoopdag te organiseren, naast de euroknallerdagen die wij al hadden.
 
 
Wat is het verschil tussen deze dagen?
Op de euroknallerdagen is alles in de winkel te koop voor 1 euro per stuk.
Dit is voor ons de seizoensopruiming.
Daarna is de winkel een aantal weken gesloten en wordt dan klaargemaakt voor het
nieuwe seizoen.
Op de verkoopdagen hanteren wij kringloopprijzen. Nog steeds kleine prijzen, maar niet
alles meer voor een euro.
Op alle euroknaller- en verkoopdagen is iedereen welkom en zijn wij geopend
van 10.00 – 13.00 uur.

 
 
 
Ik wil Johanna, Mieke en Ienge héél hartelijk bedanken voor hun inzet bij de Kledingbank!
Ze hebben besloten om te stoppen met dit vrijwilligerswerk, maar gelukkig kunnen we
nog steeds een beroep op ze doen op de verkoopdagen.
Ze gaan echt gemist worden want het zijn toppers!


En toen begon de vreselijke oorlog in de Oekraïne.
Al snel kwamen de eerste vluchtelingen aan in Rijssen-Holten en omgeving. Mensen die werkelijk niets anders hadden dan de kleding die ze aan hadden toen ze in Nederland aankwamen.
En natuurlijk zijn wij er ook voor deze mensen!
In het begin verliep het een beetje chaotisch en kwamen de vluchtelingen rechtstreeks
naar de Kledingbank, maar dankzij de gemeente is er structuur in gekomen.

Alle contacten voor de Voedsel- en Kledingbank verlopen via Jan van Gurp en dat werkt
heel prettig.
Inmiddels hebben we de vluchtelingen uit de Oekraïne van kleding kunnen voorzien.
Niemand weet hoe lang deze situatie nog gaat duren, maar bij de Kledingbank blijven ze welkom.

Er wordt nog steeds heel veel prachtige kleding binnen gebracht.
We zijn hier ontzettend blij mee! De kwaliteit van de kleding is hoog en de
samenleving beseft dat wij heel veel mensen, die het hard nodig hebben, kunnen
helpen met deze kleding.
De gunfactor voor de Kledingbank is hoog en daar zijn wij heel trots op.
 

 

Ik heb zelf de werkzaamheden bij de Kledingbank weer voorzichtig opgepakt.
Alhoewel mijn herstel goed verloopt, ben ik er zeker nog niet. Het blijft lastig om een
balans te vinden tussen werken en rust houden.
Gelukkig weet ik dat dankzij de inzet van de vrijwilligers het allemaal goed blijft lopen
bij de Kledingbank.
En Janneke blijft mijn grote steun voor alle zaken die bij de Kledingbank spelen.
 
Ik hoop dat we de komende tijd met net zoveel plezier en enthousiasme blijven werken in de kledingbank om zoveel mogelijk mensen van prachtige kleding te kunnen voorzien!
 
Hartelijke groet,
Geke Pluimers, coördinator Kledingbank

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voedsel-en Kledingbank Rijssen-Holten, Roelf Bosmastraat 47, 7462 MZ Rijssen