Nyhetsbrev #6 2019
 
Det andra decenniet på detta årtusende går mot sitt slut och Barnteaterakademin summerar sitt 2019.
 
Vi har också precis fått klar sammanställningen av höstens andra dubbelseminarium. Bägge går nu att ladda ner från vår hemsida, länk finner du längre ner här i nyhetsbrevet!
 
Detta år har vi haft två huvudsakliga fokus: Vårt grovmanusprojekt - Ny text för de yngsta - och Barnkonventionen svensk lag.
 
Den 29 april blev det offentlig presentation och reading av tre sprillans nya texter för barn i de yngre åldrarna:
Jamennej av Åsa Björklund, Grönsakslandet av Talajeh Nasiri och Det stora regnet av Erika Wachenfeldt
Medverkande var utöver de tre dramatikerna: Åsa BodinKarlsson, Hans Brorson, Jan Coster, Gunnar Eriksson, Ida Hackzell, Sara Klingvall, Johanna Larsson, Ellen Lion Siöö, Lars Melin, Jenny Nilsson, Martin Nilsson, Kristina Ros, Vesna Stanisic, Linda Wallgren, Tove Wiréen, Ulf Ökvist. Plats: Masthuggsteatern.

Drygt två veckor senare, den 16 maj, stod vi
tillsammans med Svenska ASSITEJ för en programpunkt på Scenkonstbiennalen i Sundsvall. Där presenterades de tre texterna med en läsning (delar av pjäserna), varpå följde ett samtal med dramatikerna. Medverkande var: Åsa BodinKarlsson, Andreas Ferrada-Noli, Tove Wiréen. Moderator av dramatikersamtalet: Marie Persson Hedenius.
 
Dessa två offentliggöranden har följts upp med ytterligare spridning i branschen. Likt tidigare år gäller principen att teater vid intresse kan köpa färdig pjäs och då betala endast 2/3-delar av avtalat arvode (den första tredjedelen subventionerad av BtA). Beställningen ska då göras senast 29 april 2020. (Längre ner i detta nyhetsbrev ligger en länk till vår hemsida, där pjäser och mer information finns!)
 
2020 blir FN:s Barnkonvention svensk lag. Detta har vi, i samarbete med Göteborgs Stad Kulturförvaltningen, uppmärksammat under året, främst genom två dubbelseminarier. Det första gick av stapeln på Masthuggsteatern den 30 september:

Barnkonventionen i teori och praktik
Åsa Ekman gav oss en orientering i FN:s barnkonvention, med särskilt fokus på det som rör konst och kultur samt åsikt- och yttrandefrihet. Vilka förändringar krävs för att efterleva konventionen, på teatrarna, förvaltningarna, skolorna?
 
Vad är ett ”barn?
Vad menar vi egentligen när vi talar om de ”barn” vars rätt (till det ena och andra) nu ska lagstiftas? Vad är ett ”barn”? Finns det en samlad syn på det eller kanske flera olika? Ylva Ågren tog med oss på en undersökning av barnsynen i de olika konstformerna i historiskt och nutida perspektiv.
 
Dubbelseminarium nummer två ägde rum hos Skogen den 25 november:
 
Öppna världar, slutna rum
Barnkultur ses i vissa sammanhang som lite enklare, mer tillrättalagd och inte lika avancerad som annan kultur. Vad betyder det för dem som arbetar inom det konstnärliga fältet? I föreläsningen utgick Ylva Lorentzons från sin avhandling Öppna världar, slutna rum: Om status och barnkulturpolitik i scenkonstens vardagspraktik.
 
Det som börjar på barn har inte längre status
Den moderna svenska barnteatern växte fram i ett samhälle där kulturens värde slagits fast i Kulturutredningen 1974. Barn var ett ord med positiv laddning – och barnkultur hade utrymme i mediernas bevakning. Idag talar politiker gärna om vikten av att prioritera barn och unga, men vad döljer sig bakom honnörsorden? En återblick och spaning med Lis Hellström Sveningson.
 
Sammanställningar har gjorts för att ge seminarierna ytterligare spridning. Här kan pdf:erna laddas ner.
 
-----------
 
Övrigt under året:
 
Den 18 juni medverkade projektledaren vid presentationen av PROSPERO WORKSHOP II – Skuespilleren som dramatiker, en workshop i devising för skådespelare från Danmark, Norge, Sverige, Uganda, Kina, Burkina Faso och Nepal.  Arrangörer för projektet var Teater Joker (Norge), Unga Teatern (Malmö) och Passepartout Theatre Production (Danmark).
 
Vi har glatt oss över sjösättningen av Dansakademin som nu går på sitt första pilotår. Mycket bra!
 
Ett par ändringar skett i vår styrgrupp: Lisa Nowotny och Heidi Saikkonen har avtackats efter god och trogen tjänst. Så också Marcus Lilliecrona. Nya vid vårt akademibord är: Erik Isaksson, Backa Teater, och Sara Klingvall, Hagateatern.
 
-----------
 
De senaste veckorna har präglats av överläggningar och omtag om stadens kulturbudget. Nedskärningar av vitala verksamheter har aviserats, uteblivna esentiella förstärkningar, kulturen hållen på fortsatt sparlåga. För många är det tider av stor oro och osäkerhet. Och för oss alla finns god anledning att hålla ögonen på vad som sker på nationell och lokal nivå på området kulturpolitik. Vi kan inte ta någonting för givet.
 
Det finns också nödvändiga diskussioner och samtal att föra kring detta med vad konstens frihet är och hur lång politikens arm är. Det ligger också i vår pipe-line. Den 12 december hade vi årets sista styrgruppsmöte. Fyllt av planer framåt.
 
Men först nu dags för julledighet och förhoppningsvis dagar av vila och återhämtning. Å hela akademins räkning tackar jag för detta år och önskar jag er alla:
 
God jul & Gott nytt år!
 
Kristina Ros
Projektledare
 
 
 
Tre nya texter för de yngsta

Efter en offentlig presentation och reading i Göteborg, och dito vid Scenkonstbiennalen i Sundsvall, kan vi stolt presentera tre sprillans nya texter. Jamennej av Åsa Björklund, Grönsakslandet av Talajeh Nasiri och Det stora regnet av Erika Wachenfeldt. Det fina resultatet av vår dramatikertävling med inriktning på målgruppen 2-5 år.

Det rör sig om tre stycken, mycket långt gångna, grovmanus som nu finns tillgängliga för branschen och under begränsad tid kan beställas till ett subventionerat pjäsarvode. Klicka på denna länk så finner ni såväl pjästexter som presentationer av dramatikerna.

God läsning!
 
 
Barnteaterakademins styrgrupp

Ledamöter från teatrar:
Dimen Abdulla - Regionteater Väst, dramaturg
Erika Isaksson - Backa Teater, informatör
Johanna Larsson - Angereds Teater, konstnärlig ledare o regissör
Kristina Ros - Masthuggsteatern, dramaturg
Rebecca Alverfors - Kurage, skådespelare o konstnärlig ledare
Sara Klingvall - Hagateatern, skådespelare, regissör
Stefan Åkesson - Backa Teater, dramaturg
Torben Sigelius Kulin - Teater Jaguar, skådespelare, konstnärlig ledare
 
Teatercentrums ledamot:
Marcus Lilliecrona, verksamhetsledare
 
Valbara ledamoter:
Anna Berg - styrelseledamot i ASSITEJ och Bibu. Samt dramaturg.
Ylva Ågren - barnkulturvetare, lektor i barn-och ungdomsvetenskap vid Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande
 
Valbar, adjungerad, ledamot
Ida Kaivola – Kulturförvaltningen, barnteaterkonsulent 
 
Projektledare
Kristina Ros
 
 
Barnteaterakademins publikationer

Samtal om devising, Makt och maktlöshet, Kultur -nytta eller mening, Nio röster - nio pjäser
 
Kan efter överenskommelse hämtas på en rad teatrar - Angereds Teater, Andra Stället, Backa Teater (biljettkassan, öppen vid föreställning), Folkteaterns biljettkassa, Hagateatern, Masthuggsteatern, Regionteater Väst (Uddevalla), Teater Jaguar och Teater Sesam.
 
Det går också att få våra publikationer per post. Man står då för portokostnaden; själva böckerna är gratis. Maila info@barnteaterakademin.se för vidare information!
 
 
Barnteaterakademin startades 2005 och verkar på uppdrag av Göteborgs Stads Kulturnämnd.

I Barnteaterakademin uppdrag ligger att stimulera produktion av ny dramatik för barn och ungdom, att med olika medel bidra till en kvalitetsmässig utveckling av barn- och ungdomsteatern samt att främja samarbetsmöjligheter och kontakter mellan olika teatrar, dramatiker, arrangörsled och skola.
 
Sedan 2008 är Angereds Teater huvudman för projektet, som drivs av en projektledare samt en styrgrupp, i huvudsak bestående av representanter från barn- och ungdomsteaterfältet i Göteborg och Västra Götalandsregionen.
 

Tips och notiser 
 

Krigerska
Ett körverk om kampens döttrar.
En text av Athena Farrokhzad om en moders väntan på sitt framtida barn. Hon berättar varför hon måste sjunga vaggvisor på ett språk hon inte behärskar, om flyktvägar som förvandlas till återvändsgränder och om den sorg som är kärlekens pris. En komposition av lyrisk text, ljud och musik.
Målgrupp: från 15 år
Premiär: 11 januari, Backa Teater
Kontakta Barnteaterakademin
 
Kristina Ros, projektledare
0734-347275

Adress:
Barnteaterakademin
Angereds Teater
Triörgatan 1, 424 65 Angered
 
Hemsida: