VÄLKOMMEN till DrömCentrum Minerva. Smile
 
Här får du råd och inspiration om hur drömmar kan förstås, tolkas och användas.
Du har väl läst tidigare månadsbrev (klicka på tidigare brev)
Se även Info, Nyheter och Aktiviteter här längst ned.
Gå in på www.dromcentrum.se
Där hittar du verksamma drömterapeuter, drömkurser, cirklar, föredrag, m.fl aktiviteter.
 
 Hej alla fina DrömBrevs prenumeranter Smile

Nu händer det mycket både i världen och i våra privata liv. Säkert har du känt av de nya energier som hela tiden flödar in över oss. Allt högre frekvenser och allt mera ljus fortsätter att kontinuerligt ta upp vårt ’mörker’, våra sår, till ytan och lösa upp slöjorna i vårt medvetande. Men inte allt går av sig självt. Vissa saker måste vi göra själva. Vi kan inte komma vidare och ”surfa på de nya energierna” om vi inte är villiga att se, ta itu med, transformera och släppa våra gamla känslomässiga hinder och ”hang ups” som håller oss tillbaka i den gamla fållan.  Nu är det verkligen dags att ifrågasätta och vara villig till förändring. Vi vet ju att vi själva skapar vår livsupplevelse.

Frågor att ställa sig: Vem är jag?  Är detta rätt?  Lever jag mitt högsta sanna? Ger detta mig glädje? Hur har jag levt mitt liv hittills? Vartåt vill min själ föra mig? Är mitt yttre liv i ton med mitt inre? Vad behöver jag se/förändra/läka i mig själv? Vad bör jag ändra på i mitt vardagsliv? Hur tar jag bäst hand om mig själv just nu?  Vad är det jag drömmer och varför ?

Här kommer två drömmar som åskådliggör vår nutids situation:

En man DRÖMMER
Jag ger matematisk information till en grupp om hur de ska utföra en byggnation. Där är en kvinna som hela tiden kommenterar. Hon stödjer mig, men hon låter för mycket. Hon har rätt i det hon säger (minns inte vad), men det känns onödigt. Jag blir trött och vill få tyst på henne. Till slut höjer jag rösten och säger HÅLL TYST ! 

TOLKNING
Manlig princip uttrycker logisk kunskap i sitt livsbygge. Känslan (kvinnan) kommenterar hela tiden o vill bli hörd/vara med. Utan resultat. Hon (känslan som surrar) blir nedtystad.
Kommentar: Mannen lever enligt inlärd kunskap. Den inre känslan tillåts inte komma fram, han lyssnar inte utan tystar ned den. Mannen är återhållsam med känslor och har svårt att uttrycka positiva sådana. Budskapet är: Ta till dig känslan så blir det mera balans i ditt liv och du blir mera harmonisk. Tillåt känslan och låt den visa vägen.

En kvinna DRÖMMER
Jag kommer in i en grotta djupt ned. Det är vatten på botten, sörjigt. Ett märkligt ställe, det är inte jordiskt. Jag klättrar på väggarna för att komma därifrån. Där finns röda skaldjur, t.ex en röd hummer och en kokt krabba. Jag tänker ”här finns mat”.
När jag klättra upp kommer jag till en skola, ett sorts universitet. En rund byggnad med gluggar runtom, genom vilka man kan blicka ut mot universum. Tittar man ut så får man kunskap om det man tittar på. Där finns inga böcker eller pennor. Jag – alla hade vita kläder.
Jag upptäcker att jag kan skapa. Det jag ritar blir verkligt. Sen fattar jag att jag behöver inte rita, jag kan skapa med tanken. Då tänker jag att ”det är viktigt hur jag tänker – jag vill ju endast skapa det vackra. Det får inte bli fel.”
Det var ett märkligt ställe jag var på, det var inte som på jorden.

TOLKNING
Grottan symboliserar den kvinnliga principen, så även vattnet. Denna kvinna har gått djupt ned i sitt innersta. Det är lite sörja på botten – något lite återstår att rensa/läka. De röda skaldjuren visar på bas- och sexual chakrat. Där finns ’mat’. Det betyder att där finns näring och kreativitet. Sedan blir drömmaren visad ytterligare möjligheter: Ett kosmiskt universitet: Hennes medvetande är nu så öppet att hon kan ta in direkt vetskap om det hon fokuserar/ser på. Hon behöver inte längre söka i böcker eller på internet. Genom att gå djupt in i sitt inre har hon tillgång till all kunskap. Hon är också medveten om att tanken skapar och om att det därför är viktigt hur hon väljer att tänka.
- - - o 0 o - - -
Ingen av oss kan längre bortse ifrån att mänskligheten går igenom en gigantisk medvetandeförändring. Som skrivet här ovan kan detta innebära starka spänningsfält: Ska jag stanna kvar i det gamla, mitt invanda sätt att vara – eller ska jag släppa taget och följa med i det nya?  Detta innebär förändring, utmaningar. Vi testas och tränas i att kunna klara utmaningarna och ändå behålla ett konstruktivt förhållningssätt. Det är viktigt att vara närvarande här och nu, och lyssna på hjärtat och magkänslan. Kan du stå stark och vara en klippa för dig själv och dina medmänniskor? Drömmarna hjälper dig!

Nu återstår för oss att se vad som ska hända de kommande starka datumen 28/10, 1/11/11 och 11/11/11 …
Vi kan nog förvänta oss både höjder och dalar … både svåra stunder och ljusa läkande uppkopplingar till den universella Källan. Då är det viktigt att hela tiden komma ihåg att ha en stadig kontakt med Jorden, att vara grundad i här och nu.

Jag hoppas att dessa brev kan ge dig inspiration att lyssna på dina drömmar och större möjlighet att tolka/förstå dem. De ger vägledning till vårt vardagsliv och hjälper oss att expandera vårt medvetande till nya höjder, nytt ljus, frid och allkärlek.

Jag önskar dig Sinnesfrid och Tilltro till att Livet, den eviga universella visdomen, på bästa sätt ska leda dig igenom denna turbulenta tid.
Louise Minerva-Li

Aktiviteter:
Nu finns föreläsningar, seminarier, kurser och utbildning i hela Sverige från norr till syd. Allt vad du vill lära om drömmar och personlig utveckling. Mötesplats Drömcentrum finns också på flera platser i landet. Du hittar alltid nya uppdateringar under Kalendarium på www.dromcentrum.se