Nieuwsbrief juni 2015

In de terugblik naar mijn eigen processen en de coachingsessies van de afgelopen maand werd ik me er bewust van een terugkerend thema; de behoefte om oude, niet meer functionele en functionerende defensiemechanismen verder af te breken. Al lijkt het steeds hetzelfde, het gaat elke keer om een andere facet van de dezelfde medaille. Blijkbaar komt er bij mezelf en ook bij anderen geen rust voordat dit veranderingsproces helemaal voltooid is. Doordat wij als mens gewend zijn om te ervaren vanuit dualiteit (we weten pas wat licht is, doordat we donker kennen) kan een deel uitgewerkt worden in een samen, maar om alle aspecten van dit fnuikende mechanisme helemaal te kunnnen doorgronden kan het ook nodig zijn om een deel van het pad alleen te lopen. Vanuit dat gegeven is het niet vreemd dat veel relaties op dit moment aan het zoeken zijn naar een passende vorm voorbij de onterechte projecties. Soms is het nodig om hiervoor de aanwezige banden wat losser te maken; waarbij het er meestal niet over gaat om bij de ander weg te gaan, maar een beweging naar jezelf toe te maken. Zo had ik een behoorlijke confrontatie met mezelf in mijn behoefte aan innerlijke vrijheid en ruimte. Hoewel ik aan niemand meer verantwoording hoef af te leggen, voel ik me nog steeds regelmatig onvrij of gevangen. Ik realiseer me dat ik me focus op de moetjes en mezelf er veelvuldig van weerhoudt om datgene te doen wat goed voor me is. Ik laat me leiden door irreële innerlijke stemmetjes en niet (meer) aanwezige knellende banden. Zonder zelf bewust keuzes te maken, ga ik de ogenschijnlijk makkelijkste weg, waar ik helaas ten diepste niet gelukkig van word. Zo schoot het alleen er op uittrekken er steeds bij in terwijl er niemand mij een strobreed in de weg legt. Ik weet dat ik daar zo enorm van kan groeien en genieten en toch deed ik het niet. Mijn ontevredenheid hierover was dermate groot, dat is besloot om mijn (tegen)krachten te bundelen; met Pinksteren trakteerde ik mezelf op een dagje uit met de trein naar Rotterdam. Een belangrijke stap, al klinkt het misschien wat gewoontjes. Het ging echter om de intentie waar mee ik gegaan ben. Een dag zonder speciaal doel, verkennend, onderzoekend, het avontuur tegemoet; me laten verrassen door daar waar mijn voeten mij heen brachten. De ontmoeting met de vrijheid in mezelf in het besef dat ik in goed gezelschap was; alleen maar verre van eenzaam. Een gevoel waar ik nog lang op kan teren. Toch blijft het een interessant gegeven dat we als mens iets zolang uit kunnen stellen, dat zo makkelijk te organiseren is en zo helend blijkt te zijn....

ENERGIEBOODSCHAP
De vakantietijd staat voor de deur. Een tijd van ontspannen, maar zeker ook van terugblikken waar je vandaan komt en vooruit kijken waar je naar toe wilt. In dit evaluatieproces kan een energieboodschap ondersteunend werken. Deze spreek ik graag op afstand voor je in. Je kunt deze bestellen via de website. Spreekt een persoonlijk consult je meer aan dan kun je een afspraak maken door te bellen naar 033-4451480 of een mail te sturen.

22 JUNI: VERDIEPING EN TRANSFORMATIEDAG
Heb je de behoefte om een verdieping aan te brengen in jouw systemische (opstelling)vaardigheden en het waarnemen van energie? Op 22 juni is er een Verdieping- en Transformatiedag (voorheen strippenkaartdag). Er is ruimte om te oefenen en te experimenteren, eigen vraagstukken uit te werken en te transformeren.

24 JUNI: WAARNEMEN-INN-BEDRIJFSENERGIE
Tijdens de workshop Waarnemen van Bedrijfsenergie op 24 juni ga je jouw intuitieve waarnemingskanalen openen en aanscherpen om de energie te lezen van een door jou zelf gekozen organisatie. Een effectieve manier om te ontdekken welke krachtenvelden er in een organisatie spelen, de vinger op de zere plek van ongewenste dynamieken te leggen en verrasssende oplossingsrichtingen aangereikt te krijgen met betrekking tot datgene wat nodig is om de organisatie te stroomlijnen en ongewenste blokaddes op te heffen.

8 JULI: INZICHT-INN-FAMILIEPATRONEN
Op 8 juli is het mogelijk om tijdens de workshop Inzicht-Inn-Familiepatronen een levensvraag uit te werken met behulp van een familieopstelling. Er is nog ruimte voor vraagstellers en representanten.

26 AUGUSTUS: COACH-INN-SYSTEMEN (LEVEL 1)
Tijdens de Coach-Inn-Systemen- snelkookpan van 26 tot en met 28 augustus maak je jezelf die theorie, vaardigheden en attitude eigen die nodig zijn om zelf kleine familie- en organisatieopstellingen te kunnen begeleiden in jouw eigen coach-, therapie- of managementpraktijk.

17 SEPTEMBER: KARAKTERSTRUCTUREN SYSTEMISCH EN ENERGETISCH BEKEKEN (SPECIALISATIEWORKSHOP)
In de tweedaagse workshop Karakterstructuren energetisch en systemisch bekeken leer je om zes verschillende defensiemechanismen te onderscheiden, die wij als mensen kunnen inzetten als we onder druk komen te staan. Daarnaast krijg je inzicht in en oefen je met de energetische en systemische interventies die bijdragen om deze verdedigingsstrategieen af te breken als zij niet meer effectief blijken te zijn.

BOEKENTIP
Voor sommige duurde het wachten lang, maar nu is het dan zover; Chantal van den Brink heeft de trilogie Brieven van mijn ziel voltooid. In de derde autobiografie met de ondertitel "over de bodem van de put en de ontmoeting met mijn tweelingziel die me eindelijk thuisbrengt" beschrijft Chantal het proces wat ze doorlopen heeft om in contact te komen met haar essentie. Zo vindt ze de sleutel die haar bij vervulling en vitaliteit brengt. Een boek waarin velen zich zullen herkennen en door de schrijfstijl een gids zal zijn voor diegene die zelf bezig zijn met persoonlijke ontwikkeling en groei.

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Coach-Inn. Voor meer info www.coach-inn.nl. Een weblog wordt bijgehouden op coach-inn.blogspot.com. Coach-Inn kan ook gevolgd worden op twitter en Facebook. Voor het Coach-Gourmet zie www.coachgourmet.nl. Gun je deze informatie aan iemand anders: stuur deze mail dan door.