Nieuwsbrief 27 april  - 8 mei 2018
ACTUEEL

De ‘cash for car’- regeling in Staatsblad van 7 mei  verschenen
30 MAART 2018. - Wet betreffende de invoering van een mobiliteitsvergoeding, BS 07/05/2018, bl. 38264

Geen milieuschade in het nieuwe Burgerlijk Wetboek? Dommage!
De Standaard 4 mei 2018
Tientallen juristen uit wetenschap en praktijk vragen aan minister Koen Geens om nu de aansprakelijkheid voor milieuschade in te schrijven in het Burgerlijk Wetboek

Invoeging van een boek over goederen in het nieuw Burgerlijk Wetboek
Ministerraad 4 mei 2018
Goedkeuring ministerraad van voorontwerp van wet met betrekking tot de invoeging van een boek "Goederen" in het nieuw Burgerlijk Wetboek.

Hervorming van het bewijsrecht: invoeging van een Boek 8 'Bewijs'
Ministerraad 27 april 2018
Goedkeuring ministerraad van voorontwerp van wet dat een Boek 8 'Bewijs' invoegt in het nieuw Burgerlijk Wetboek.

Vereenvoudiging van het Burgerlijk en het Gerechtelijk Wetboek
Ministerraad 27 april 2018
Goedkeuring door ministerraad van voorontwerp van wet dat enkele bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek die betrekking hebben op onbekwaamheid vereenvoudigt en informatiseert.

Burgerlijke aansprakelijkheid in de bouwsector
Ministerraad 27 april 2018
Goedkeuring door ministerraad van voorontwerp van wet over de verplichte verzekering van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van architecten, landmeters-experten, veiligheids- en gezondheidscoördinatoren en andere dienstverleners in de bouwsector van werken in onroerende staat.


 
ARTIKELS IN TIJDSCHRIFTEN EN NIEUWSBRIEVEN 
PUBLIEK RECHT

De Codextrein 2017. Een eerste analyse
TROS nr. 88, okt-nov-dec 2017
Inhoudstafel

Het Vlaams onteigeningsdecreet

S. Verbist, C. Bimbenet, T.Gem. 2018/1, 18

Themanummer Nieuwe overheidsopdrachtenwetgeving

Tijdschrift voor Bouwrecht en Onroerend Goed (TBO), nr. 2, mrt-apr 2018
Inhoudstafel


BURGERLIJK RECHT

Echtscheiding en verzekeringen: een checklist

G. Van Daele, Verzekeringsnieuws nr. 5, mei 2018, 1

Schuldoverdracht: Pleidooi voor een volwaardige wettelijke regeling

S. Stijns, S. Jansen, DAOR 2018/1, 6

Huur
Tijdschrift Huur 2018/1
Inhoudstafel
Het dilemma tussen het afdwingen van energieneutraal makende werken aan de huurwoning en een huurprijsverhoging - Exclusief genotsrecht of het verlenen van het recht een beroepswerkzaamheid uit te oefenen: over het belang van het hoofdvoorwerp van de overeenkomst als onderscheidend criterium - Vruchtgebruik kan niet geherkwalificeerd worden in huur mits de waarde van het vruchtgebruik correct bepaald wordt

Themanummer Huur
T. Vred. mrt-apr 2018, nr. 3-4
C. Fourie, De ‘Krakerswet’ van 18 oktober 2017: de rechten en titels over onroerende goederen verzoend met het grondrecht op wonen?
Inhoudstafel

De verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid in de bouwsector
S. Baeyens, De verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid in de bouwsector: enkele aandachtspunten voor het notariaat, T. Not. Nr. 4, april 2018, 307

De nieuwe Pandwet

F. Helsen, Pand en eigendomsvoorbehoud voorbij de onroerendmaking. De Nieuwe Pandwet en het notariaat, Not.Fisc.M. 2018/1, 17


GERECHTELIJK RECHT, ADVOCATUUR, NOTARIAAT EN JUSTITIE

Conclusiepagina-beperking

S. Mosselmans, RW 2017-2018, nr. 37, 12/05/2018, 1442

De sprong van Geens: het grootste codificatieplan uit de Belgische geschiedenis
in context
D. Heirbaut en M. Van der Haegen, RW 2017-2018, nr. 36, 05/05/2018, 1403


HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT

Vennootschapsrecht

Y. Desmyttère, Kapitaalvermindering in natura door uitbreng van onroerende goederen uit de vennootschap. Vennootschapsrechtelijke en fiscale aspecten, Not.Fisc.M. 2018/1, 2

Computerrecht
Tijdschrift voor Informatietechnologie en recht (NL), 2018/2
Automatisering van het rechtsbedrijf – Het rijpingsproces van juridische technologie. Vooruitzichten voor de zelfrijdende rechter – Legal(ly) Linked Data. Over de noodzaak tot betere standaardisatie van juridisch bronmateriaal – De Legal Tech van de rechtspraak in Nederland – Offline rechtshulp in de digitale delta – Legal Tech en de advocatuur


STRAFRECHT

De nieuwe Krakerswet van 18 oktober 2017

T. Vandromme, RW 2017-2018, nr. 37, 12/05/2018, 1443

De nieuwe Krakerswet van 18 oktober 2017
D. Chevalier, La loi du 18 octobre 2017 relative à la pénetration, à l’occupation ou au séjour illégitimes dans le bien d’autrui, JT N° 6728, 28/04/2018, 349

Eventueel opzet en strafbare poging
F. Kuty, La notion de dol éventuel et son application à la tentative punissable, JT N° 6729, 05/05/2018, 369

Nullum Crimen nr. 2 april 2018
Inhoudstafel
- Het verlenen van de opschorting door het vonnisgerecht in raadkamer
- Het criterium seksuele geaardheid in de antidiscriminatiewetgeving – Wettelijk kader en rechtspraak 2003-2017

Nullum Crimen Prijs 2018
Dossier Nullum Crimen April 2018
De verjaring van de strafvordering – Het culpa-in-causabeginsel in rechtsvergelijkend perspectief met Nederland en Frankrijk – Het bijzonder onderzoek naar vermogensvoordelen: op zoek naar inspiratie in het Nederlandse rechtssysteem

Nieuw tijdschrift: Politie & Recht
die Keure, 2018/1, jan-feb-mrt 2018
Inhoudstafel

Algemene dataretentie: tenminste houdbaar tot…?
M. Panzavolta, S. Royer, H. Severijns, T. Strafr. 2018/1, 3


FISCAAL RECHT

Ingrijpende europeanisering van het fiscale strafrecht
E. Van Dooren, rubriek ‘Actualiteit’,  RW 2017-2018, nr. 36, 05/05/2018, 1402

Ne bis in idem-beginsel in parallelle administratieve en strafrechtelijke procedures
C. Van de Heyning, D. Verbeke, P. De Vos, µS. Lamberigts, Het ne bis in idem-beginsel in parallelle administratieve en strafrechtelijke procedures: de beperkte beperking van “bis”, TFR nr. 540, april 2018, 374

Kroniek Vlaamse erfbelasting 2017
M. Delanote, T. Not. Nr. 4, april 2018, 289

Vennootschappen – kapitaalvermindering in natura
Y. Desmyttère, Kapitaalvermindering in natura door uitbreng van onroerende goederen uit de vennootschap. Vennootschapsrechtelijke en fiscale aspecten, Not.Fisc.M. 2018/1, 2

Octrooibelasting
T. Bonne, Het verbod op het heffen van octrooibelastingen: de casus van belastingen op groeven, T.Gem. 2018/1, 5


SOCIAAL RECHT

Matiging van concurrentiebedingen in het arbeidsrecht

N. Hallemeersch, NJW nr. 381, 02/05/2018, 327

Preventieadviseur

A. Van Regenmortel, Preventieadviseur of geen preventieadviseur: that’s the question… commentaar bi Arbh. Antwerpen 22 juni 2011, Soc.Kron. 2017/4, 121


GRENSOVERSCHRIJDEND RECHT

Unierecht – bescherming vrij verkeer
J. Langer, W. Sauter, Het coherentievereiste in het Unierecht, SEW nr. 4, april 2018, 138

NIEUWE BOEKEN IN ONZE BIBLIOTHEEK
Vertrouwelijkheid en beroepsgeheim
Intersentia – Universiteit Antwerpen - CBR
Steven Brouwers, Hans De Decker, Edward Janssens, Saskia Mermans , Intersentia 2018, 82 p.
Beschrijving + inhoudstafel

De advocaat als generalist
Verslagboek Permanente vorming Balie Gent, Larcier 2018, 183 p.
1ste editie 2018
Beschrijving + inhoudstafel
 
Themis 104 - IP & ICT-Recht
Janssens Marie-Christine (ed.), Reeks Themis Academiejaar 2017-2018, nr. 104, die Keure 2018, 112 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Sportcodex 2017
Buzzi Evi,  Coomans Cyriel,  Hendrickx Frank,  Maeschalck (BV BVBA) Johnny, reeks Codex, die Keure 2017, 920 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Fiscolex provinciale belastingen 2018
Wolters Kluwer 2018, 233 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Marktpraktijken intellectuele eigendom Mededinging 2016
H. De Bauw, Jaarboek 2016, Wolters Kluwer 2018, 887 p.
Beschrijving + inhoudstafel

 
RECHTSPRAAK
Advocaat - tuchtprocedure
Cass. 26/01/2017, RW 2017-2018, nr. 36, 05/05/2018, 1419
Advocaat – Tucht – Tuchtprocedure – Rechten van de mens – Onafhankelijke rechter – Onpartijdige rechter – Eerlijk proces – Stafhouder – Advocaat

Rechtspraak algemeen
JLMB 2018/18
Inhoudstafel

Rechtspraak IPR
JLMB 2018/17
Inhoudstafel

STUDIEDAGEN EN OPLEIDINGEN
Programma studieactiviteiten CBR - Intersentia 2017-2018
Programma

Actualia Familie(proces)recht
Opleidingscyclus 2017-2018
24 mei 2018
VUB, Brussels Engineering, Sciences & Humanities Campus, Pleinlaan 2, 1050 Brussel
30 augustus 2018
UAntwerpen, Stadscampus, aula R.001, Rodestraat 14, 2000 Antwerpen of livestream

De watertoets  
Escala, Opleiding van 2 sessies
Start: 16-05-2018, Antwerpen
Start: 12-06-2018, Hasselt
Programma   

UJA & TJK on tour: actueel overzicht van rechtspraak in VOS en MOF dossiers

Larcier, samenwerking van de Unie van Jeugdadvocaten (UJA) en het tijdschrift voor jeugd- en kinderrechten (TJK)
Brugge (8 mei), Antwerpen (5 juni) of Hasselt (12 juni):
Programma

Update vennootschapsbelasting 2018
Intersentia
Gent | 3 mei 2018
Antwerpen | 8 mei 2018
Programma

Tolk-gemedieerde communicatie in een gerechtelijke en medische context: interdisciplinaire perspectieven vanuit onderzoek, opleiding en praktijk
KU Leuven, Sint-Andries, Antwerpen, 8 mei 2018
Programma

Omgeving TeRecht Jaarlijks Omgevingsontbijt
Larcier opleiding, dinsdag 08 mei 2018 – Antwerpen
Programma

Dag van de Rechtsstaat
Vzw 400 organiseert, in samenwerking met de OVB, op dinsdag 15 mei 2018 de eerste Dag van de Rechtsstaat.
http://www.dagvanderechtsstaat.be/contact/

Algemene voorwaarden. Praktijkgericht overzicht
M&D Seminars webinar, 15 mei 2018
Programma

Actualia ontslagrecht
M&D Seminars, Sint-Niklaas 15 mei 2018
Programma

Studienamiddag: Topics en actualia giftenrecht
Larcier opleiding, Donderdag 17 mei 2018 – Gent
Programma

Colloquium: Ziek op het werk, dus afgeschreven?
PROGRESS Lawyers Network, Brussel 17 mei 2018
Programma

Conferentie 'Privaatrecht in actie'
Gandaius Permanente Vorming, Gent 18 mei 2018
Programma

Handelshuur: actuele stand van zaken  
Intersentia
Brugge 18 mei 2018
Programma

Vermogensstructurering via levensverzekeringen: actualia
M&D Seminars, Leuven 22 mei 2018
Programma

Business Development en klantenmanagement in advocatenkantoren
Larcier opleiding, Antwerpen 24 mei 2018
Programma

De schadevergoeding tot herstel door de Raad van State : do or not to do ?
Vakgroep administratief recht bij de balie te Antwerpen
Gerechtsgebouw - algemene vergaderzaal naast de cafetaria,   24 mei 2018
12-14u – broodjes vanaf 11.30u
Inschrijven via private luik

Handelshuur: actuele stand van zaken  
Intersentia
Wilrijk 25 mei 2018
Programma

De positionering als bemiddelaar in een EOT in 7 stappen
Larcier opleiding, Dinsdag 29 mei 2018 – Beveren–Waas
Programma

De hervormingen van het huwelijksvermogensrecht
M&D Seminar, Leuven 29 mei 2018
Programma

Het nieuwe Vlaamse Woninghuurdecreet
Studiedag Universiteit Gent en Universiteit Antwerpen met de steun van het Tijdschrift voor Notarissen en het Koninklijk Verbond van de Vrede- en Politierechters
Antwerpen 29 mei 2018
Programma

Continuïteit van ondernemingen in het gewijzigde insolventierecht
Intersentia opleiding, Havenhuis Antwerpen 31 mei 2018
Programma

Capita Selecta Energierecht 2017
Intersentia, Brussel 31 mei 2018
Programma

Woninghuur: Vlaams huurdecreet 2018
M&D Seminars, Kontich 5 juni 2018
Programma

De fiscus op bezoek naar aanleiding van een uitgeprocedeerde strafzaak, kan dat?

Larcier opleiding, Zwijnaarde 5 juni 2018
Programma

Familiaal Vermogensrecht
M&D Seminars, Kontich 7 juni 2018
Programma

Het nieuwe huwelijksvermogensrecht
Intersentia, sprekers: A.L. Verbeke, R. Barbaix, H. Casman
Woe 6 juni 2018 | Leuven (17u-21u)
Vrij 15 juni 2018 | Antwerpen (13u-17u) 
Vrij 22 juni 2018 | Kortrijk (13u-17u)
Do 28 juni 2018 | Brussel (17u-21u)
Do 30 augustus 2018 | Gent (17u-21u)
Di 11 september 2018 | Hasselt (17u-21u)
Programma

40 jaar Arbeidsovereenkomstenwet
Larcier opleiding, Brussel 14 juni 2018
Programma
 
Studienamiddag: Het nieuwe huwelijksvermogensrecht 2018
Larcier opleiding, Kontich 19 juni 2018
Programma

Testamenten en schenkingen: quid overgangsrecht in het nieuwe erfrecht?
M&D Seminars, Leuven  19 juni 2018
Programma

Studienamiddag: Vennootschapsrecht anno 2018
Larcier opleiding, Antwerpen 26 juni 2018
Programma

Het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen toegelicht
Intersentia opleidingen
Antwerpen: 11/09/2018- Thema: conflicten en structuurwijzigingen
Gent: 18/09/2018 - Thema: de BV
Brussel/Bruxelles: 20/09/2018 - Thema/Thème: de (genoteerde) NV /  La société notée en bourse
Leuven: 28/09/2018 - Thema: not-for-profit
Nog geen inschrijving mogelijk
Lees oudere nieuwsbrieven via het online-archief
Studiedienst-Bibliotheek Orde van Advocaten Antwerpen
 

www.balieantwerpen.be
                              els.haagsman@balieantwerpen.be