Jeanine Roeters van Lennep ontvangt de Corrie Hermannprijs op 10 oktober 2015

 
Ter gelegenheid van de uitreiking van de Corrie Hermann Prijs 2015 aan Dr. Jeanine Roeters van Lennep organiseert de Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen (vnVa) op zaterdag 10 oktober 2015 een symposium – getiteld “Gendersensitieve geneeskunde: van utopie naar klinische praktijk”
 
Het belang van sekse en gender in de geneeskunde wordt in toenemende mate onderschreven. In preklinisch onderzoek wordt steeds meer bekend over de invloed van sekse. Bij celkweken blijken de resultaten van proeven te verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke cellen. In proefdieronderzoek worden nog vaak mannelijke proefdieren gebruikt voor aandoeningen die bij mensen vooral bij vrouwen voorkomen wat de extrapoleerbaarheid van de resultaten ingewikkelder maakt. Dit symposium wil benadrukken dat genderspecifieke geneeskunde de zorg zowel voor vrouwen als voor mannen kan verbeteren.
Onder andere zullen man- en vrouwspecifieke risicofactoren voor hart- en vaatziekten worden besproken. Gendersensitieve patiëntenzorg kan beschouwd worden als een voorwaarde voor beter maatwerk in de zorg.
 
 
Uitnodiging najaarsledenvergadering VNVA
Van harte welkom! Het bestuur stelt je aanwezigheid zeer op prijs.

 
Voorafgaand aan het Corrie Hermannprijs Symposium op 10 oktober 2015 wordt de najaarsledenvergadering van de VNVA gehouden.
 
Enkele onderwerpen die aan de orde zullen komen: terugblik en voortuitblik activiteiten VNVA,
communicatie binnen de vereniging, feiten en cijfers, discussie: welke thema’s raken vrouwelijke artsen, etc.
 
 
Rolmodel - Sophia de Rooij
Internist-oudergeneeskunde & klinisch geriater te Groningen, hoofd van Universitair Centrum Ouderengeneeskunde UMCG, afdeling Interne Geneeskunde UMCG, en voorzitter van Nederlandse Internisten Vereniging (NIV). sejaderooij@gmail.com of sophiaderooij (twitter)

 
Getrouwd, moeder van dochter van [bijna] 16 jaar.
Geboren en getogen in Brabant, ben ik op mijn 18e geneeskunde gaan studeren aan de Universiteit van Amsterdam. Dit was mijn eerste keuze en ik weet nog hoe blij ik was dat ik ook echt aan de slag mocht.
 
Ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in veroudering en de enorme variatie waarmee het ouder worden gepaard gaat. In mijn 2e studiejaar ben ik onderzoek gaan doen naar het voorkomen van vitamine B12 deficiëntie bij ouderen in het Slotervaartziekenhuis, op dat moment had alleen het Slotervaartziekenhuis een afdeling Geriatrie. Naast mijn onderzoek werkte ik als bloedafname assistent bij de Bloedbank, het latere Sanguin, als avondhulp in een verzorgingshuis en als weekendreceptioniste & secretaresse voor uitzendbureaus.  In de wachttijd voor mijn coschappen heb ik een jaar onderzoek gedaan bij de geheugenpolikliniek in het AMC. Lees meer.
 
Vrouwen in de geneeskunde: (te) veel van het goede? 
door Sylvia Buis

 
Recent hoorde ik op de radio dat als je wilt dat in een beroep meer vrouwen of mannen komen werken, je bij Google moet zijn om meer afbeeldingen van of mannen of vrouwen in dat beroep te krijgen omdat je onbewust de beeldvorming beïnvloedt. Als je op Google ‘arts afbeelding’ invult, krijg je bijna evenveel plaatjes van mannen als vrouwen te zien.  
In grote lijnen klopt die beeldvorming ook, want op dit moment is ongeveer de helft van de artsen vrouw. Sommigen vrezen dat dit wel eens zou kunnen doorschieten en we straks alleen maar vrouwelijke artsen hebben, met daaraan gekoppeld de veronderstelling dat dat niet wenselijk is.
 
 
Bredere toegankelijkheid medicamenteuze overtijdbehandeling
door Gunilla Kleiverda
Women on Waves heeft na het in ontvangst nemen van de Els Borst Oevreprijs haar werkzaamheden voortgezet om in Nederland de medicamenteuze overtijdbehandeling (OTB) breder toegankelijk te maken.
 
Allereerst heeft Women on Waves in juni een door de NHG geaccrediteerde scholing georganiseerd, waaraan zo’n 50 huisartsen deelnamen. Diverse inhoudelijke aspecten passeerden de revue, waarbij de deelnemers zagen dat het begeleiden van een opgewekte abortus niet moeilijker is dan het begeleiden van een spontane miskraam, wat gerekend kan worden tot het reguliere takenpakket van huisartsen. De kans op levensbedreigende complicaties is nihil, de kans op acute ernstige complicaties is niet groter dan bij andere medische behandelingen door huisartsen. Speciale voorzorgsmaatregelen zijn dan ook nauwelijks noodzakelijk, behoudens snelle toegang tot echo-diagnostiek om een verder gevorderde zwangerschap uit te sluiten. Duidelijk werd ook dat huisartsen al in een zeer pril stadium van de zwangerschap zorg kunnen bieden, in tegenstelling tot abortusklinieken die geen toegang hebben tot eerste lijns laboratorium faciliteiten om een beta-HCG te bepalen. Ook juridische aspecten kwamen aan bod tijdens de scholing.  Lees meer.
 
Coaches aan het woord
'Waarom glimlacht onze baas altijd als het ontweert?' - 'Elke keer als het bliksemt denkt hij dat hij gefotografeerd wordt'.

 
Aan dit grapje moest ik denken toen ik een uitgebreid exposé aanhoorde over een leidinggevende die voortdurend uitgemaakt werd voor narcistisch.

In geval van pathologisch narcisme zou deze baas steeds gericht zijn op primitieve macht over anderen en op grenzeloos bewonderd willen.
Enkele vragen maakte mijn gesprekspartner duidelijk dat het toch eigenlijk wel mee viel: ja hij was wel ijdel, maar hij bleek ook kritiek te kunnen verdragen, ja hij wil graag applaus, maar ze had hem ook een compliment horen geven – maar aan iemand anders. En kon deze baas zich inleven in anderen ? Zich verplaatsen in andermans gevoelens ? Ook dat bleek wel het geval.
 
Iemand met een narcistische persoonlijkheidsstoornis zou nooit op de positie beland zijn waar deze man zich inmiddels bevond. De omkering in het gesprek zat erin dat ik constateerde dat we vrijwel allemaal narcistische trekjes hebben. Vervolgens was het zoeken naar welk van zijn gedrag steeds zo storend werkte.
 
Omdat hij extreem ambitieus en rationeel was voelde ze zich als het ware instrumenteel gebruikt. Op momenten dat het eigen energieniveau laag was - na te lang doorwerken – zou een complimentje wonderen doen. Daar hoefde ze niet op te rekenen. Misbruikt voelde ze zich allerminst: ze had een interessante en leerzame werkomgeving.
Uiteindelijk hoefde er niets te veranderen. Wel wist ze dat ze het zelf anders zou doen als ze ooit op zijn stoel zou komen te zitten.
door: Mia Sol
 
Nieuwe Workshop via de VNVA: Workshop Start-up dokter
Eéndaagse workshop voor AIOS in het 1e en 2e jaar van hun opleiding. Of AGNIO'S in hun eerste 2 jaar. De start-up dokters.
Als je begint met je medische vervolgopleiding start een spannende tijd. Waar je als coassistent in een relatief veilige rol en positie kon functioneren, geldt dat niet meer als A(N)IOS. Je hebt als A(N)IOS eigen verantwoordelijkheid voor je patiënten en tegelijkertijd moet je het nodige uitvinden over je nieuwe rol en hoe de opleiding werkt. Deze start-up periode roept nogal wat vragen op.
Trainsters Maleene de Ridder (coach/ auteur) en Moniek de Boer (coach/gynaecoloog) stellen zich voor.
 
Maleene’s Why
De afgelopen jaren heb ik als coach veel gesprekken gevoerd met vrouwelijke artsen in coachingstrajecten, trainingen en workshops. Ik kreeg zo goed zicht op de thema’s waar zij in hun artsenleven tegenaan lopen en op de gebieden waarop ze zich willen versterken en ontwikkelen. Aanvankelijk werkte ik vooral met veertigers; de laatste jaren begeleid ik ook vrouwen aan het begin van hun artsenloopbaan. Lees meer.
 
Monieks Why
In mijn carrière als gynaecoloog met daarbij diverse bestuurlijke en leidinggevende functies heb ik mij vaak verbaasd over het systeem van een zorgorganisatie. In het begin had ik het niet zo in de gaten, dacht dat het met mijzelf te maken had. Later zag ik echter dat het een heel gesloten systeem is, met een behoorlijk gesloten cultuur. Als arts mag je nauwelijks kwetsbaar zijn, er is vaak alleen negatieve feedback. Lees meer.
 
Meld je snel aan want vol = vol. Er is plaats voor 15 deelnemers.
Kosten: €295,- ex BTW. VNVA leden krijgen €30,- korting
Locatie centraal in Nederland (regio Utrecht)
Data: 8 oktober 2015 / 4 februari 2016
Van 9.30-17.30 uur
Inschrijven: info@zielenzorg.nl o.v.v. Start-up dokter. Graag ook vermelden of je VNVA lid bent.
 
MWIA
MESSAGE FROM THE TREASURER MWIA - Dr. Gail Beck, Canada
You pay your dues, where do your dues go?
Within the next week or two, the Secretariat MWIA will be sending out a dues notice for the
2015-2016 period so it seemed like a good time to let you know the initiatives supported by your dues:
• A presence at the World Health Organization, including representation at the World Health Assembly.
• A presence at the United Nations, including representation at the Commission on the Status of Women.
• Representation by the President once every triennium at the World Medical Association.
• Representation by the Regional Vice Presidents at their Regional Meeting.
• Representation by the Executive Committee at 2 regional meetings during the triennium. In 2014, the Executive Committee attended the Northern European Regional Meeting near Copenhagen and this September they will attend the North American Regional Meeting in Toronto.
• Support for the virtual Secretariat (less than 2000 US dollars annually, which is all we can afford).
• Support for the Manual on Domestic Violence which is the President’s theme for the triennium.
• Support for the Birthing Kits Project.
All of our Executive Committee Members volunteer their time, as do our WHO representative, Dr. Clarissa Fabre and our UN representatives, Dr. Satty Gill Keswani and Dr. Padmini Murthy. These last representatives receive reimbursement for a minimal amount of their expenses. In fact, most of our representatives to UN and WHO meetings finance their own travel and donate their time. MWIA is fortunate to be served by such dedicated volunteers.
Thank you to all those members and member associations who pay their dues annually.
We depend on these monies to finance our projects and representation.
 
Gender and Health Knowledge Agenda
De Engelse vertaling van de Kennisagenda Gender & Gezondheid
 
Mail deze nieuwsbrief naar je eigen netwerk!
De nieuwsbrieven staan ook op onze website
Voor meer informatie ga naar onze website www.vnva.nl of volg ons op
Jaargang 7,
nummer 6, 2015
 
BEZOEK ONZE SITE
 
IN DEZE NIEUWSBRIEF

 
 
AGENDA

29-9-2015
M/V verschillen in de gezondheidszorg – Talkshow VUmc
 
10-10-2015
VNVA Najaarsledenvergadering met aansluitend Corrie Hermannprijs Symposium
 
12-10-2015
 
30-10-2015
Cursus: Gender doet ertoe in de geneeskunde
– Radboud UMC 
 
Deadline aanleveren kopij Nieuwsbrief:
19 oktober 2015
 
NIEUWE TRAINING VIA DE VNVA: LEERGANG ACADEMISCH LEIDERSCHAP
 
Effectief invloed uitoefenen in de academische context. Deze leergang is met korting te volgen door leden van de VNVA! De Leergang Academisch Leiderschap is bedoeld voor artsen en wetenschappers (vrouwelijke en mannelijke) die werkzaam zijn binnen een UMC of wetenschappelijk instituut. Deze leergang sluit aan bij de missie van de VNVA omdat je met deze leergang leert je eigen talenten optimaal te benutten én leert de medewerkers, waarvoor je verantwoordelijkheid draagt, goed te begeleiden. Ook wordt ingegaan op veranderingsprocessen.
 
NIEUWE TRAINING VIA DE VNVA: Training Body & Mind Management

De training Body & Mind Management wordt gegeven door Vanessa de Vries, arts-coach-therapeut gespecialiseerd in preventie. De training is gericht om vitaal, gezond en met veel plezier te blijven werken. Als arts heb je een grote verantwoordelijkheid, hoge werkdruk en is er een hoge verwachting t.a.v. prestaties op de werkvloer. Onder deze omstandigheden kost stress onbewust veel energie. De externe factoren veranderen meestal niet. De manier waarop je reageert en denkt, kun je wel aanpassen. Perceptie is projectie. Deze training is gericht op behoud van innerlijke rust. Vanuit het gevoel van vertrouwen en zekerheid werk je efficiënter en productiever. Lees meer.
 
NIEUWE WORKSHOP VIA DE VNVA: WORKSHOP START-UP DOKTER

Als je begint met je medische vervolgopleiding start een spannende tijd. Waar je als coassistent in een relatief veilige rol en positie kon functioneren, geldt dat niet meer als A(N)IOS. Je hebt als A(N)IOS eigen verantwoordelijkheid voor je patiënten en tegelijkertijd moet je het nodige uitvinden over je nieuwe rol en hoe de opleiding werkt. Deze start-up periode roept vragen op als: ‘Hoe ga ik om met deze (nieuwe) verantwoordelijkheid en bijbehorende stress?’, ‘Wat is mijn kracht en wat zijn mijn ambities als arts en ook als mens?, ‘Waar liggen mijn grenzen en hoe blijf ik bij mijzelf?’ en ‘Hoe geef ik optimaal vorm aan mijn eigen leerroute?’. Lees meer.
 
VEEL NIEUWE BOEKEN OM TE RECENSEREN!
 
Op de VNVA website is een rubriek ‘te recenseren boeken’ opgenomen.
Kijk maar eens of er een boek bij staat dat je zou willen recenseren. Je vraagt een te recenseren boek eenvoudig aan via het secretariaat. Als dank voor je recensie, is het boek voor jou.
 
Happy Body
 
 
Happy Body, handboek voor mind, body & soul van Amber Rose, Sadie Frost en Holly Davidson helpt je om je gezond en gelukkig te voelen. Dit holistische handboek geeft je informatie voor een happy, healthy lifestyle.
Happy Body bevat 90 recepten, uitleg over yoga, meditatie en ontspanning én tips voor sporten en beweging.
 
 TWITTER FEEDS

Heeft u zich al
ingeschreven voor het
VNVA Corrie Hermannprijs
Symposium?
 
": Why sex
and gender in health
research is important:
via
"
 
 
Openhartig & kleurrijk
van
voor
. Waar 'n
dagboek bijhouden al niet
toe leidt ;)
 
 
OPROEP NIEUWSBRIEF!
 
Zou jij het leuk vinden om op een ad hoc basis een korte bijdrage te leveren voor de nieuwsbrief?
Ook zijn we nog op zoek naar leden die af en toe (of vaker) een stukje coördinatie van de nieuwsbrief willen verzorgen.
Mail naar Joke Selhorst, vnvamail@vnva.nl