Bekijk deze nieuwsbrief online Nieuwsbrief #7 - 22/07/2019

Fijne vakantie!

Inhoud nieuwsbrief
 
Een woord vooraf door Arjan van der Wart, directeur onderwijs
De zomervakantie staat voor de deur! Tijd om even afstand te nemen van school of werk en te genieten van familie en vrienden. Tijd om te bezinnen en plannen te maken en na te denken over de toekomst. De afgelopen weken stonden in het teken van de toetsweken, de eindexamenuitslagen en de diploma-uitreikingen. Ook dit schooljaar zijn we erg tevreden met de behaalde resultaten. 

Komend schooljaar belooft een mooi en interessant jaar te worden. Onze havo-/vwo-brugklassen starten met talentmodules en een nieuw 75-minutenrooster. Onze vmbo-afdeling start met de opleiding Mavo Tech. Uiteraard monitoren wij deze veranderingen nauwgezet. We zijn benieuwd hoe u als ouders en hoe onze leerlingen ze zullen ervaren.

 Ik wens u een mooie zomer en zie u graag weer in september!
 
Schoolgids 2019-2020 gereed
 
Veel praktische informatie vindt u in de schoolgids. Hierin kunt u uitgebreid lezen over de uitgangspunten van de school, het onderwijs, de schoolregels, contactpersonen etc. Voor het schooljaar 2019-2020 is de schoolgids in een nieuw jasje gestoken en nu al te vinden op onze website.

 
 

 
 
Bereikbaarheid in de zomer
Van week 30 tot en met week 35 is de school gesloten. Uitsluitend in noodgevallen kunt u gebruik maken van onze vakantiemail. Dit mailadres wordt gedurende de vakantie regelmatig door leden van de schoolleiding geraadpleegd. Het adres is: vakantiepost@minkema.nl.

De schoolleiding kan echter alleen ingaan op daadwerkelijke noodgevallen van persoonlijke aard. Wij vragen u dan ook vriendelijk maar dringend dit mailadres uitsluitend voor dit doeleinde te gebruiken. Vragen en opmerkingen over bijvoorbeeld roosters en klassenindelingen worden beantwoord als de school weer open is en kunnen uitsluitend via de daarvoor bestemde kanalen gesteld worden.
 
Nieuwe lestijden
Vanaf aankomend schooljaar gaan nieuwe lestijden gelden. Op beide locaties is er geen 45 minutenrooster meer en we starten het eerste lesuur om 08.35 uur (ipv 08.30 uur). We hanteren gescheiden lestijden voor de leerjaren 1 t/m 4 basis/kader en de leerjaren 1-2 kader/mavo en 1 t/m 4 mavo/havo, zodat iedereen rustige pauzes heeft. We gebruiken het laatste uur alleen als het moet.
Kader/mavo
mavo/havo
Basis/kader
1 08.35 - 09.25 uur  08.35 - 09.25 uur 
2 09.25 - 10.15 uur 09.25 - 10.15 uur
3a 10.15 - 11.05 uur Pauze 20 min
3b Pauze 20 min 10.35 - 11.25 uur
4 11.25 - 12.15 uur 11.25 - 12.15 uur
5a 12.15 - 13.05 uur Pauze 25 min
5b Pauze 25 min 12.40 - 13.30 uur
6 13.30 - 14.20 uur 13.30 - 14.20 uur
7 14.20 - 15.10 uur 14.20 - 15.10 uur
Pauze 10 min
8 15.10 - 16.00 uur 15.20 - 16.10 uur
9 (16.00 - 16.50 uur) (16.10 - 17.00 uur)
 
Wendagen 4 t/m 6 september
De eerste week van het nieuwe schooljaar (4 t/m 6 september) staat volledig in het teken van elkaar leren kennen. Tijdens deze 'wendagen' maken de leerlingen kennis met hun klas en hun mentor. Aan het eind van de week mogen de leerlingen om 12.15 uur naar huis.
 
Jubileumactiviteiten september
We starten het nieuwe schooljaar meteen met de jubileumfeestmaand!

Woensdag 4 september: verrassing!
Op woensdag 4 september is de échte verjaardag van onze school en op die dag verrassen we onze leerlingen met een bijzondere activiteit!

Donderdag 26 september: jubileumfeest!
Op donderdag 26 september is het jubileumfeest waar grote artiesten (Maan, Snelle en Freddy Moreira) zullen optreden. Al ruim 1.300 leerlingen hebben een kaartje gekocht zodat ze dit geweldige feest niet hoeven te missen.

Na de zomervakantie is er voor onze nieuwe bruggers de gelegenheid om een kaartje te kopen. Het kaartje is te koop in de mediatheek en bij de receptie en kost EUR 5,50 (inclusief 2 consumptiebonnen). We hopen natuurlijk dat zoveel mogelijk leerlingen bij het feest aanwezig zullen zijn!
 

Expositie jubileumfoto's in stadhuis
Sinds de aftrap van het feestjaar in oktober stond er elke maand een thema centraal. Leerlingen konden alle maanden op rij deelnemen aan een wedstrijd met een zelfgemaakte foto die paste bij het thema. Elke maand waren er twee winnaars: één publiekswinnaar, die de meeste stemmen kreeg via social media, en één winnaar door de jury gekozen.

Van 9 tot en met 30 september zijn alle winnende foto's te bewonderen in het Stadhuis van Woerden. Op vrijdag 6 september wordt de expositie in het bijzijn van alle winnaars geopend. 
 
Organisatie vmbo: wie is wie?
Sinds dit schooljaar heeft het Minkema College afdelingsleiders die zich hoofdzakelijk richten op de inhoud van het onderwijs. Zij krijgen hierbij ondersteuning waar het gaat om leerlingzaken. Hieronder ziet u de indeling voor schooljaar 2019-2020.

Leerjaar Afdelingsleider Ondersteuning
basis/kader
(leerjaar 1-4)
mevr. Gerdine Jongeneel
dhr. Youssef Ben Salah
(pedagogisch medewerker)
 
kader/mavo, mavo/havo
(leerjaar 1 en 2)
mevr. Joyce Emons
Dhr. John Boegheim
(afdelingsassistent)
Mw. Erna Graafland 
(pedagogisch medewerker)
 
mavo/havo
(leerjaar 3 en 4)
dhr. Carl Breedijk
Dhr. John Boegheim
(afdelingsassistent)
Mw. Erna Graafland
(pedagogisch medewerker)
 
 
Zelf aan te schaffen leermiddelen
Voor alle klassen geldt een standaardpakket dat leerlingen dienen aan te schaffen: 
 • Schoolagenda (agenda’s met aanstootgevende, discriminerende teksten of afbeeldingen zijn niet toegestaan)
 • 23-rings multomap + gekleurde tabbladen
 • een aantal schriften:
  leerjaar 1 en 2: 10 schriften met lijntjes, 3 schriften met centimeterverdeling
  leerjaar 3 en 4: 4 schriften met lijntjes
 • 4 snelhechters
 • etui met: pen, potlood HB, gum, puntenslijper passer, liniaal, geodriehoek, lijmstift, schaar, rolletje plakband, kleurpotloden (6 kleuren)
Voor het vak tekenen is nodig: zachte kleurpotloden, HB potlood, slijper, gum
Voor wiskunde: geodriehoek, passer, ruitjesschrift (1 bij 1 cm) of multopapier A4 met multomap (1cm papier), rekenmachine (casio fx-82 ms).
 
Boeken schooljaar 2019-2020
 
Wat moet je doen om volgend schooljaar met de goede boeken in de klas te zitten? 

We hebben even alles helder voor je op een rijtje gezet!
 
 
LET OP: Als er vóór 23 juli besteld wordt, worden de boeken voor de eerste schooldag geleverd. 
 
SteinSuccesPlan
We hebben afgelopen schooljaar een vervolg gegeven aan gesprekken met leerlingen en ouders over de ontwikkeling van de leerling op meerdere momenten gedurende het schooljaar. Deze gesprekken zijn door mentoren en vakdocenten als prettig ervaren. Dit traject wordt volgend schooljaar dan ook weer voortgezet.

We starten het schooljaar wederom met het SteinSuccesPlan (SSP). Hierin beschrijven we doelen voor de leerling, school en ouders. Hiermee blijven we met elkaar in verbinding.

Kennismakingsgsprekken op 9 en 10 september
We willen de leerling wederom betrekken bij het SteinSuccesPlan en daarom beginnen de mentoren van klas 2 t/m 4 het schooljaar op maandagmiddag 9 september en dinsdagmiddag 10 september met een kennismakingsgesprek met uw zoon/dochter en maken ze tijdens dit gesprek de eerste opzet voor het SSP.

Uw zoon/dochter zal bij de start van het schooljaar een uitnodiging voor dit gesprek ontvangen met de tijd waarop uw kind bij dit gesprek verwacht wordt.
 
Ouder(gespreks)avonden
Naast de gesprekken tussen mentor en uw kind bij de start van het schooljaar over o.a. het SteinSuccesPlan volgt in week 40 een gesprek met u als ouder(s). Omdat wij veel waarde hechten aan oudercontact, is deelname aan dit oudergesprek op Stein verplicht. Tenminste drie keer in het schooljaar verwacht de mentor u met uw kind op school. De eerste oudergesprekken vinden plaats op maandag 30 september en woensdag 2 oktober. De uitnodiging hiervoor volgt via Magister.
 
Terugblik kennismakingsmiddag nieuwe bruggers 
 
 
Op woensdagmiddag 3 juli hebben we alle nieuw aangemelde brugklasleerlingen welkom geheten op onze school. Zij hebben met hun nieuwe klas en hun mentor kennisgemaakt. In de vakantie krijgen alle bruggers nog de klassenfoto toegestuurd die is gemaakt tijdens de kennismakingsmiddag.

Een spannend moment voor iedereen! De tijd op de basisschool zit er op en een nieuwe stap wordt gezet: de stap naar de middelbare school. We hopen dat zij een bijzonder mooie tijd op onze school tegemoet gaan! 
 
Samenstelling klassen
Bij het samenstellen van de overige klassen houden we rekening met de vakken- en profielkeuze en de groepssamenstelling. We kunnen leerlingen dus niet zondermeer plaatsen bij (al) hun vrienden of vriendinnen. Wijziging van klas is daarom absoluut niet mogelijk! Zelfs een gelijke profiel- en vakkenkeuze biedt daarom niet de garantie dat leerlingen bij elkaar in de klas komen.
 
Personele wijzigingen
​Wij zijn verheugd met u te delen dat onze formatie voor schooljaar 19-20 rond is.

Deze week nemen wij afscheid van de heer Giesen (docent Nederlands), de heer Tuhuteru (docent economie), de heer Attevelt (docent Engels), de heer Brak (docent Techniek), de heer Peek (docent Mobiliteit en Transport), de heer Van Stralen (docent Engels) de heer Quakernaat (medewerker mediatheek en OLC) en mw. Boere (docent Duits). Mevrouw Isenia (docent biologie) die afgelopen schooljaar de uren van mw. Baak heeft vervangen, zal in deze worden opgevolgd door de heer Stam.

Wij danken voornoemde collega’s voor hun jarenlange inzet en hun betrokkenheid bij het Minkema College en zijn leerlingen en wensen hen in hun nieuwe werkomgeving veel succes en werkplezier toe.

Met de komst van onderstaande collega’s zijn de door vertrek ontstane vacatures inmiddels vervuld.
 • Mevr. D. Carree (eco en e&o) 
 • Dhr. S. Van der Graaf (eco en e&o) 
 • Mevr. N. Cakmak (eco en e&o) 
 • Mevr. B. VU (en) 
 • Mevr. J. Pels (ne) 
 • Dhr. J. Eekels (tn) 
 • Mevr. T. Dieselhorst - van Leeuwen (du) 
 • Dhr. R. Mulder (ne) 
 • Dhr. M. Stam (bi) 
Met onze nieuwe collega's maken wij en onze leerlingen bij start van het schooljaar graag nader kennis.
 
Zomerbibliotheek
Om jongeren te stimuleren ook tijdens de zomervakantie te lezen, biedt de VakantieBieb gratis e-books aan voor op je mobiel of tablet. Dat wordt heerlijk lezen op het strand! Geen gedoe met boeken halen en op tijd weer terugbrengen.

 
 


 
AVG-privacymodule in Magister
Op onze school laten wij u met beeldmateriaal (foto’s en video’s) graag zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens feestelijke gebeurtenissen (zoals diploma-uitreiking en het gala), sportactiviteiten, excursies (werkweken in binnen- en buitenland), schoolreizen  en in lessen. Daarnaast maken wij aan het begin van elk schooljaar een klassenfoto. Wij gaan uiteraard zorgvuldig om met deze foto’s en video’s. 
 
Vanuit de privacywetgeving zijn wij verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik van beeldmateriaal van uw zoon/dochter als hij/zij jonger is dan 16 jaar. Leerlingen van 16 jaar en ouder mogen zelf toestemming geven. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor het maken van de klassenfoto.

Toestemming invoeren in Magister

Afgelopen schooljaar hebben wij deze toestemming via een e-mail met toestemmingsformulier aan ouders gevraagd. Met ingang van aankomend schooljaar biedt Magister een module waarin u zelf de toestemming kunt doorgeven en wijzigen. Zodra u inlogt in Magister op de webversie (let op: deze module werkt niet op de app van Magister), wordt u verwezen naar deze module. Wij verzoeken u zo spoedig mogelijk uw toestemming kenbaar te maken.
 
Gezondheidsmonitor GGD
In september/oktober 2019 houdt GGD regio Utrecht een vragenlijstonderzoek (Gezondheidsmonitor Jeugd) onder leerlingen van klas 2 en 4 van alle scholen voor het Voortgezet Onderwijs in de regio Utrecht. Ook op onze school vindt dit onderzoek plaats.
 
Reünie Minkema College op 2 november 2019
Op de foto: de heer F.A. Minkema
 
 
Bij een 100-jarig jubileum mag een reünie natuurlijk niet ontbreken! Op zaterdag 2 november 2019 is het zover. De reünie is voor alle oud-leerlingen en (oud-)medewerkers van het Minkema én haar voorlopers (HBS Minkema, RSG F.A. Minkema, St Jozef scholengemeenschap en Ambachtsschool LTS). We kijken ernaar uit om er samen een onvergetelijke dag van te maken. Meer informatie op de speciale reüniewebsite.

 
 
 
 
Agenda
04/09: Eerste lesdag (met een verrassing i.v.m. 100-jaar!)
09/09-10/09: Kennismakingsgesprekken en SteinSuccesPlan
26/09: Jubileumfeest
30/09-01/10: Oudergesprekken
 
Nieuwsbrief #7, 2019 © Het Minkema College. Alle rechten voorbehouden.
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u staat geregistreerd als ouder/voogd van één van onze leerlingen. 

Wij maken u erop attent dat u uw inloggegevens nodig heeft om in Magister de gegevens en resultaten van uw kind(eren) te volgen. Ook het intekenen voor oudergesprekken gebeurt in deze digitale omgeving. Zonder gebruikersnaam en code kunt u niet in Magister. Mocht u de inloggegevens kwijt zijn, vraagt u dan z.s.m. nieuwe aan via magister@minkema.nl. Ouders ontvangen de inloggegevens éénmaal. Hiermee kunnen zij ook het dossier inzien van een eventueel volgend kind.

Contact adres: Steinhagenseweg 3a, 3446 GP Woerden.
Vragen? Neem contact met ons op.