Ako ne se chete, kliknete
Изчерпването на природните ресурси, икономическите и екологичните проблеми провокират търсенето на нови подходи и иновации за справяне със сериозните предизвикателства, пред които сме изправени. 
 
В този брой на нашия електронен бюлетин ще ви запознаем с Exeron - едно изключително българско постижение в енергетиката и актуални новини от международните партньори на 10-тото издание на Изложбата и форума за Югоизточна Европа за енергийна ефективност, ВЕИ и Интелигентни градове, София, 5-7 март 2014 г.
  • “Прозрачно” откритие в соларната индустрия
  • Техническите “достойнства” на сграда в Испания, получила наскоро платинен LEED сертификат
  • След дълго сътрудничество между институциите на ЕС и Европейската асоциация за соларна термия (ESTIF) факт са вече новите регулации, касаещи екодизайна и етикетирането на слънчевите бойлери. Каква ще бъде ползата за потребителите на тези продукти?
  • Дали всички държави членки от Европейския съюз успяха да транспонират Директивата за енергийната ефективност?
Приятно четене от екипа на Виа Експо

 

032/ 512 900, 960 011   |   tanya@viaexpo.ocm   W www.viaexpo.com
  
 

Интервю с Александър Рангелов,
управител на Интернешенъл Пауър Съплай (IPS)

Моля представете накратко Вашите продукти и в кои области те намират приложение?

Към момента Ай Пи Ес произвежда 33 различни продукта. Нашите токозахранващи системи намират приложение в секторите ВЕИ, Телекомуникации, Енергетика, Отбрана, Селско стопанство, както и всяка друга област, където се цели постигането на сигурно и надеждно електрозахранване, съчетано с максимална ефективност.
 
Разкажете ни повече Exeron - хибридна модулна система за автономно захранване.
 
Разработихме Exeron преди около 2 години. Това бе нашата топ иновация. Системата получи признание в Мюнхен за първата и единствена модулна хибридна система в света. Сама по себе си идеята за използване, черпене и съхраняване на енергия от различни източници не е нова. Специалното в случая при Exeron е, че една платформа може едновременно да комбинира и управлява енергията от слънце, вятър, дизел генератор, акумулаторна батерия и мрежа, ако е налична такава. Тя се отличава със своята модулност, скалируемост, отказоустойчива структура, пълна интеграция на зарядни контролери, инверторни, управляващи и комуникационни модули.
 
Exeron позволява да се изгради автономна и интегрирана токозахранваща система с мощност до 65 MW на стъпки от 2 kW. Паралелно с това системата може да осигури съхранение на енергия в батерии – до 315 MWh. Exeron намира различни приложения – от захранване на помпи за вадене на вода, през захранване на единични къщи и сайтове на мобилни телеком оператори, до захранване на цели жилищни квартали.
 
Къде виждате потенциала на нашия пазар в областта на интелигентните енергийни решения?
На практика интелигентните енергийни решения могат да бъдат приложени навсякъде. Все повече такива решения се интегрират в бита, тъй като с тяхна помощ се постига енергийна ефективност и автономност, а това са първостепенни елементи, касаещи всеки един гражданин.
 
Кои ще бъдат водещите тенденции в глобален мащаб през следващите години?
На фона на поскъпващите цени на тока и нестабилното електроразпределение подобни системи ще стават все по-актуални. Енергийната независимост, ефективност и автономност ще заемат все по-водещи позиции в глобален мащаб.
 
IPS се представя на изложби по целия свят, като само през последната година взехте участие в ЕЕ и ВЕИ, Intersolar, GulfSol и PowerNigeria. Каква е тяхната роля за разрастването на Вашата дейност?
Ние поставяме акцент на пазарите в Африка и Близкия Изток, така че ролята на тези местни и международни изложения е ключова за нашата дейност. Това са развиващи се пазари и страни, където необходимостта от електроенергия е първостепенна.
 
Какво очаквате от представянето Ви на изложбата за ЕЕ и ВЕ и Smart Cities през 2014 г.?
От тазгодишното издание Ай Пи Ес очаква да срещне много нови приятели, клиенти и партньори в страната.
 
   

Актуални новини от нашите партньори: Solar International, FuturEnergy,  InstalNews.ro, ESTIF
 
 
Нови прозрачни соларни клетки могат да помогнат на съществуващите технологии да създадат по-чисти и зелени градове
 
Резултатите бяха оповестени от екипа от учени от Института по фотонни науки (ICFO) в списание Nature Photonics.
Те са произвели  полупрозрачни органични фотоволтаични (OPV) клетки, които оптимално усвояват слънчевата светлина чрез многопластова структура. Екипът е успял да увеличи количеството на  инфрачервената  и ултравиолетовата светлина, абсорбирано от клетките, достигнали ефективност от 5.6% при запазване на тяхната прозрачност. Jordi Martorell, професор в ICFO и ръководител на изследването, заяви: „Това откритие отваря пътя и за други промишлени приложения на соларните клетки - освен във фасадите, те могат да бъдат интегрирани и в дисплеи, таблети, смартфони.“
 
Те се отличават с висока степен на усвояване на слънчевата енергия, гъвкавост и прозрачност. Цветът им може да се променя чрез различна конфигурация на слоя на фотонния кристал. Демонстрираните нива на ефективност на прозрачните клетки ги правят изключително конкурентен продукт за вграждане в интегрираните фотоволтаици (BIPVs).
 
Учените постоянно търсят нови решения за преодоляване на  проблемите, свързани с ограничаването на соларните панели да усвояват слънчевата светлина, тяхната непрозрачност и големина.
 
Нов европейски проект, озаглавен SOLPROCEL, наскоро беше одобрен и ще позволи на екип от най-добрите европейски експерти, ръководени от ICFO, да направят изследвания за повишаване на ефективността и живота на тези клетки.
 
Основен принцип в работата на Solar International е ефективността. Оптимизирането на процесите ще осигури доходност за инвеститорите и операторите: от производството на суровини до производството на слънчеви панели, до комуникационните системи в инсталациите.  Списание осигурява бърз информационен обмен чрез публикуване на новини, интервюта, технически и маркетингови изследвания,  свързани със соларната индустрия.  Акцентира се върху информацията, която ще подобри процеса и се предлагат решения на сегашните предизвикателства, които влияят отрицателно върху развитието на пазара.
 
Издателството  е и  организатор на Solar Industry Awards.
 

 
 
Платинен LEED сертификат за Repsol Campus
 
Repsol Campus получи платинен LEED - NC сертификат – възможно най-високото отличие за ново строителство, предоставено от  престижния Американски съвет за устойчиво строителство (USGBC). Признанието е гаранция, че цялата сграда е проектирана и изградена по най-стриктните критерии за устойчивост, а именно положително влияние върху околната среда, изключително ниски оперативни разходи, повишаване на производителността на обитателите й.
 
Repsol Campus се намира в Мадрид и заема 123 000 m2 и се състои от четири отделни сгради, разположени на 1.5 пъти по-голяма площ от футболно игрище, залесено със 100 дървета. Постройките са проектирани от архитекта Рафаел де Ла-Хоз и интериорните дизайнери Агуире Нюман и Енрика Роселини.
 
6 са критериите, по които е оценена сградата:
- Устойчивост на местоположението: това е бивша индустриална зона с добре изградена транспортна инфраструктура, насърчава се използването на велосипеди и превозни средства с ниско ниво на отделяне на CO2. По време на строителните работи се използва непитейна вода.
- Вода: потреблението на вода е оптимизирано – растителните видове са специално подбрани в съответствие с климата в Мадрид и се поливат с дъждовна вода, която се събира в специален резервоар
- Енергия: използвани са алтернативни източници на енергия чрез инсталиране на покривни фотоволтаици
- Висок процент на рециклирани материали и суровини
- Вътрешен  дизайн: максимално използване на естествената светлина и предлагане на красиви гледки към градините, прилагане на иновационни системи за контрол на осветлението и климатизацията.
- План за управление на транспорта – стимулиране на използването на екологични алтернативи за сметка на личните превозни средства.  
 
Списанието FuturENERGY акцентира върху новостите в енергийния сектор и има силно международно покритие. Предоставя изчерпателна информация на разработчиците на проектите, както и на доставчиците, като обръща специално внимание  на перспективните пазари.
 
FuturENERGY издава 10 броя годишно. Редакционните статии засягат теми в областта на възобновяемите източници, енергийната ефективност, когенерация, тригенерация, устойчиво строителство. Интелигентните градове също са сред темите  - централизирано отопление и охлаждане, мобилност и др.

 
Чехия и Румъния трябва да ускорят транспонирането на новата Директива за енергийна ефективност
 
Наскоро ЕК изпрати мотивирано становище на Чешката република и Румъния  да ускорят  транспонирането Европейската директива за енергийна ефективност в сградите. Съгласно нея държавите членки трябва да създадат и прилагат мерки за подобряването на енергийната ефективност в сградите, извършват редовен контрол на отоплителните и климатични системи, след  2021 г. всички нови сгради трябва да бъдат с почти нулево енергийно потребление.
 

InstalNews.ro – новини и събития от инсталационната индустрия
InstalNews.ro е новинарски румънски портал,  който представя актуални новини за най-новите технологии, както и регулаторните промени в областта на инсталациите.  Ежедневно информира своите  читатели  за новостите в следните направления: климатици, отоплителни и хладилни системи, BMS системи, котли, радиатори, възобновяеми енергийни източници, термопомпи и др.  InstalNews.ro  издава месечен бюлетин, който достига до 8500 абонати.

 
 
На 6-ти септември официалният вестник на ЕС оповести регулациите, касаещи екодизайна и етикетирането на бойлерите
 
Етикетирането и свързани с тях задължения за предоставяне на техническа информация ще започне през септември 2015 г. за всички участници във веригата за доставки. Слънчеви топлинни системи, както като самостоятелен продукт и в пакет с нагреватели, ще се впишат в по-високите категории ефективност.  Енергийно етикетиране е липсващият елемент в европейската законодателна рамка, насочена към насърчаване на възобновяема енергия за отопление на сградите.
 
„Ние приветстваме успешния край на този дълъг процес“, споделя Робин Уелинг, президент на Европейската федерация за соларна термия (ESTIF). „Този етикет ще позволи на потребителите да получат адекватна информация за потенциалните икономии и да вземат по-правилните решения. Горди сме от значителния принос на нашата организация. Бих искал да подчертая, че на опаковките на соларнотермалните продукти за подгряване на вода ще има знак A +++, което ще ускори навлизането на соларното отопление на пазара.“
 
ESTIF участва в разработването на методологията за класифициране на продуктите. Тя ще бъде уредена в отделна част от законодателството и ще бъде оповестена в края на 2013 г
 
Европейската федерация за соларна термия (ESTIF) е гласът на соларната индустрия, тя активно насърчава използването на слънчеви топлинни технологии за възобновяема енергия за отопление и охлаждане в Европа. Организацията има около 800 членове от 17 европейски страни.