VÄLKOMMEN TILL DRÖMCENTRUM

Här får du råd och inspiration om hur drömmar ska förstås och tolkas.
Du kan också läsa tidigare inspirations brev.
Se 4 st drömtolkningar nedan.
Se även Info, Nyheter och Aktiviteter här längst ned.
Bl.a Tre Drömdagar och Mirakelkurs 18-20/7 för 1800:-juni – juli Härliga Sommar Smile

Trots sol och semester lider många nu mer än någonsin av fysiska åkommor och sjukdomar.
För din healing är det viktigt att ta itu med de underliggande orsakerna. Använd dina drömmar! De kan hjälpa dig både till insikt om orsakerna, och med din healing (drömhealing/drömterapi)
Börja med att skriva ned saker som du har varit med om som fortfarande stör dig.
Det är början till slutet på dina problem. Genom att skriva ned detta får du ut det från ditt system, ut till papperet du skrivit på. Förstör sedan papperet med intentionen att avsluta och släppa problemet. Skriv sedan gärna också ned dina nya intentioner – hur du vill att det ska vara.
Ta gärna också hjälp av någon typ av helande komplementär behandling.
Med de energier vi lever i nu går läkandet snabbare än någonsin tidigare, förutsatt att du har gjort förarbetet i form av självkännedom. Dina drömmar kommer att berätta både vad problemet beror på, vad som bearbetas i ditt inre, hur framskridandet fortgår, och du får även healing genom dina drömmar medan du sover.

Här kommer en dröm som visar på problemet och även hur det kan läkas.


PAPPA DÖENDE
Jag har haft värk i min högra arm en längre tid. Jag bad om en dröm om varför jag har så ont, och fick följande dröm:
Min pappa var ledsen och döende. Han sa att bara jag kunde rädda honom.
(Till saken hör att min pappa dog för 7 år sedan. Vi hade en fin relation och jag sörjer honom än.) Vad betyder denna dröm?

TOLKNING
Denna dröm visar på tillståndet på Fadersgestalten i dig – den sida i dig som står för beslutsfattande, struktur, stadga, organisation, pondus, försörjning, logik, handlingskraft ..
Denna sida är ledsen för att den är ”döende”. Endast du kan ge den kraft igen så att den blir mera levande. När du inte använder dig av dessa ”maskulina” egenskaper, blir det blockering i höger arm.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Här kommer tre flygplansdrömmar som visar drömmaren på hans inre problem.
Nederst några ord om lösningen/healingen:

VI HÅLLER PÅ ATT STÖRTA
Jag åker flygplan och flygkaptenen meddelar: Vi håller på att störta. Katastrof!

TOLKNING
Kaptenen är den som styr, som kör. En bild för den som är chef i ditt psyke, den ”röst” som styr och bestämmer. Här är den maktlös, kan inte styra eller hindra katastrofen.
Visar att du känner dig maktlös inför den kommande katastrofen, ”jag kan inget göra”.
Detta är en varningsdröm som säger: Fortsätter du med detta högtflygande levnadssätt utan jordkontakt med din reella livssituation, så kommer du att ”störta”.


FLYGPLANSKRASCH
Jag ser att ett flygplan har kraschat här bredvid. Katastrof!
TOLKNING
Så drömmer man när något starkt, som påverkar ens ”öde” har hänt.
Något har kraschat, i personligheten, i kroppen, eller i relationen. Kan vara chock.
Kan även vara högtflygande planer som kraschlandar.
Det man var rädd skulle hända, händer. Förhoppningar som kraschlandar och förkolnar.


FLYGUPPVISNING
Det är flyguppvisning. De gör fantastiskt svåra konster i luften, riktigt akrobatiska.
De är verkligen duktiga. Jag står på marken och tittar på, imponerad. Men ensam, för jag har ingen kvinna vid min sida.

TOLKNING
Flyguppvisning = visa sig ”på styva linan”, visa sig duktig
Akrobat = fantastiska svåra konster som imponerar på andra
Ingen kvinna vid min sida = ingen kontakt med känslosidan, obalans


DE TRE FLYGDRÖMMARNAS BUDSKAP
De tre flygdrömmarna visar att katastrofen är nära på grund av att denne man helt har förträngt sina känslor och i stället vidhåller principer, intellektualism och duktighet.
Här behövs insikten att ’Känslor är varken farliga eller förbjudna’.
Det håller inte i längden att visa sig på styva linan när man inte är i kontakt med sitt inre, och inte heller med sin empati och förståelse för sig själv och andra.
Den maskulina principen (tankar och åsikter) är isolerad, utan samarbete med känslan.
För att nå harmoni måste även den andra sidan (det inre kvinnliga, höger hjärnhalva) accepteras och ta emot.

Denna drömmare behöver undersöka orsaken till att han förnekar känslor och måste visa sig duktig.
Frågor: - Vilka känslor var förbjudna under uppväxten? När? Av vem? Vad blev du straffad för? Vilka krav ställdes på dig?
- Vilka tankar och åsikter uppstod i stället? Vilka strävanden ledde det till?
Svar: Jag fick inte gråta. Måste vara stor karl, duktig och ingen lipsill. Fick skäll eller örfil om jag inte uppfyllde kraven. Då dög jag inte som pappas son längre.

Denne drömmare behöver fråga sig om detta inlärda sätt att vara är relevant idag, och försona sig med det som varit. Det kan vara en lång och smärtsam resa att möta sina gömda känslor, men det är enda vägen till befrielse och läkning.
Det är dock lättare idag än förut, eftersom så många har gått före och banat vägen.
Tar han sedan extra hjälp av någon form av healing, så kan resan till Helhet och vidgat medvetande gå snabbt.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Jag önskar dig vila och härlig njutning i sommarbersån. Cool

Info. och Aktiviteter:

Tre inspirerande heldagar med Drömtolkning/Drömarbete och En kurs i Mirakler
i Stockholm med Louise Minerva-Li och Tomas Frankell.
18+19+20 juli. Kostnad 1800:-
Frågor: Deva 08-326620
Anmälan snarast till tomas@devanews.com

HelgDrömkurs under hösten i Malmö, Göteborg, Örebro, Stockholm
Med Louise Minerva-Li.
Mera info på www.halsoagenturen.com under Drömkurs

Drömkurs med Drömtolkning för nybörjare. 4 söndagar, start 30 aug 2009.
I Stockholm med Carina Hansson www.lightandlifeenergy.dinstudio.se
e-mail lightandlifeenergy@hotmail.com

Drömgrupp varannan måndag, start 28 sept 2009.
I Stockholm med Carina Hansson lightandlifeenergy@hotmail.com

Drömgrupp varannan onsdag, start 30 sept 2009.
I Stockholm med Carina Hansson lightandlifeenergy@hotmail.com

Glad sommar med spännande drömmar !
Smile
Louise Minerva-Li