Bethlehemkerk                                                   
Maart 2022 nr. 12
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
 
Zondag = zomertijd
 
 
Zondag 27 maart: 'Maak je niet los van God' 
 
Midden in het leven
vrijdag 25 maart
 
Laatste ontmoetings-bijeenkomst
dit voorjaar
 
DBDD:
 Leger des Heils
 
Heilig Avondmaalsviering in kleine kring
 
Samenvoeging Gereformeerde Kerk Loosdrecht – Bethlehemkerk: gemeentebijeenkomst
 
Wat kun je in Hilversum doen voor Oekraïne?
 
Mijn eerste contact
met de Oekraïense vluchtelingen.
 
Wakes voor Oekraïne
 
Hoe ziet de kerkelijke kaart in
Oekraïne eruit?
 
Stand Up Diaconie:
Doe je mee?
 
Voedselbank: McBeth Drive-in 2 april
 
Workshop Bible Journaling voor kinderen/tieners
 
Ionaviering
zondag 3 april  
 
Bovenwijkse
bijbelkring,
Geïnspireerd leven ‘ontferming/
barmhartigheid’,
o.l.v. ds. Hillegonda Ploeger
 
Bijbelcafé: de deugd ‘Gematigdheid’
 
Hilversum
uit de bubbel
 
Jesus Christ
Superstar in MCO
 
 
 
Bethlehemkerk
 
Zondag 27 maart
4e zondag 40-dagentijd
 
Thema:
'Maak je niet los
van God'
 
Aanvang: 10:00 uur
ook online
 
 
ds. Jetty Scheurwater
 
 
 
 
Sterretjes
samen@
bethlehemkerk.nl
 
 
De redactie zoekt een aantal nieuwe vaste lopers én mensen die af en toe willen helpen bij de bezorging.
Kerkbrink verschijnt twaalf keer per jaar en brengt verhalen uit de Protestantse gemeente bij alle leden. Bezorgers krijgen een kleine vergoeding voor het werk. Help jij mee?
________________
Samen:
__________________
 
Voorbede aanvragen
U kunt uw verzoek om voorbede in de week daaraan voorafgaand ook per e-mail: voorbedegevraagd
@bethlehemkerk.nl of telefoon aan de wijkpredikant doorgeven.
----------------------------
 
Steun Oekraïne
help mee: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------
Onze rubriek met vraag en aanbod in deze tijden van crisis!
 
samen@
bethlehemkerk.nl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kent u iemand die deze Nieuwsbrief nog niet ontvangt?
 
Kent u een gemeentelid zonder PC of Tablet?
 
Print dan deze nieuwsbrief uit en breng een zonnetje in huis tegen de eenzaamheid.
 
 
AGENDA
 
Vrijdag 25 maart
Nieuwsbrief
 
Catechese online
 
 
Zaterdag 26 maart
 
Zondag 27 maart
ds. Jetty Scheurwater
 
Zeehelden
 
 
Maandag 28 maart
 
Dinsdag 29 maart
Ontspanningsmiddag
voor senioren
 
Woensdag 30 maart
 
 
Vrijdag 1 april
Nieuwsbrief
 
Catechese met
ds Heleen Weimar
 
Zaterdag 2 april
 
 
Zondag 3 april
ds. Kick Bras
 
 
 
SAVE THE DATE
in MCO 15-16 april
 
 
Zondag 27 maart
 
Deuteronomium 8: 7-18
 
Bijna in het
beloofde land
 
Het volk staat op het punt om het beloofde land binnen te gaan.
 
 

Bethlehemkerk op Facebook

Onze Facebook pagina is te vinden onder de naam Bethlehemkerk Hilversum.
 
 
 
 
Wijkkrant 1215
Hilversum Zuid
 
 
"Op weg naar Pasen"
 
 
Website van de PgH www.pknhilversum.nl
 
 
BEZOEK ONZE SITE
Als gastvrij en betrokken kerkgemeente heten we u van harte welkom om onze diensten mee te vieren en te beleven. Dat kan rechtstreeks op zondagmorgen en later in de week door de dienst terug te kijken.
 
 
Zondag 27 maart: 'Maak je niet los van God' 
 
Zondag 27 maart gaat weer onze eigen ds. Jetty Scheurwater voor in de Bethelhemkerk. 
 
A.s. zondag heet ook wel ‘Laetare’ [‘Verheug je’, naar psalm 122], het is de 4de zondag in de 40-dagentijd.
 
We lezen uit drie bijbelboeken: Deuteronomium 8:7-18 en Johannes 15:1-8.
 
Ds Jetty Scheurwater schrijft hierover:
‘Ik heb het allemaal zelf opgebouwd; dit geluk is mijn verdienste.’ We leven in een tijdgewricht waar deze gedachte bewust en onuitgesproken wordt aangehangen. We leven in een meritocratie. Wat er gemakkelijk toe leidt dat mensen zeggen ‘Er is geen God.’
 
Israël wordt er door Mozes aan herinnerd, dat hun leven in het beloofde land een geschenk van God is. En Jezus zegt tegen zijn volgelingen: ‘Blijf in Mij! Maak je van mij los en je kunt niks.’ Maar ‘Als iemand in Mij blijft en Ik in hem, zal hij veel vruchten voortbrengen.’ Een oproep met een verstrekkende troostende werking.
 

Midden in het leven vrijdag 25 maart

Na een lange periode waarin we elkaar af en toe ontmoet hebben, kunnen we weer ‘ouderwets’ met elkaar in gesprek! Uitgebreid tijdens de maaltijd en ook het programma daarna biedt alle mogelijkheden om in gesprek te gaan.
 
Jullie allen zijn van harte welkom deze laatste vrijdag in maart. Lees verder...
 
 
Laatste ontmoetingsbijeenkomst dit voorjaar
 
A.s. zondag, 27 maart, is de laatste ontmoetingsbijeenkomst dit voorjaar, dan met gemeenteleden uit de sectie Zeeheldenkwartier. Als u niet in de gelegenheid was om één van de eerdere ontmoetingsbijeenkomsten bij te wonen bent u trouwens van harte welkom.
 
We zien en spreken elkaar na de dienst achterin de kerkzaal van ca.11.15 uur tot max. 12.15 uur.
 
Er is koffie/thee met wat lekkers en we bieden een eenvoudig programma aan rond het jaarthema ‘Vruchten van de geest’. Verder zal ds. Jetty Scheurwater informatie geven over de stand van zaken m.b.t. het onderdak bieden aan de Gereformeerde Kerk Loosdrecht en m.b.t. het PgH beleidsplan.
 
Van harte welkom!
 

De Bethlehemkerk Draait Door:
Geïnspireerd leven, Leger des Heils

De Bethelhemkerk Draait Door (DBDD): een goed gesprek aan tafel

Hoe leuk zou het zijn als we elkaar beter leren kennen? In de afgelopen twee jaar zijn we elkaar door Corona een beetje uit het oog verloren. We hebben wel wat in te halen. Het jaarthema Geïnspireerd leven biedt een mooie kans om weer meer oog voor elkaar te krijgen.
 
Wat drijft de ander en wat hebben we gemeenschappelijk? Met zes rondetafelgesprekken op de zondagmiddag, naar het format van talkshows als De Wereld Draait Door, hopen we daar invulling aan te geven.
 
Iedere middag start met dezelfde vraag: welke van 14 hier genoemde waarden spreekt het meest aan? Daarnaast wat verbindt hen onderling, hebben ze dezelfde drijfveren bij hun maatschappelijke taken/functies maar ook waarin verschillen ze van elkaar.
 
Door middel van deze zes gesprekken aan tafel op zondagmiddag geven we mede invulling aan ons jaarthema en hopen we op mooie, verdiepende gesprekken aan tafel.
 
DBDD is live bij te wonen in de Bethlehemkerk maar is ook online te volgen.
 
 Datum  Geinspireerd leven ...  Gemeenteleden Bethlehemkerk
 Zondag 27 maart  Leger des Heils
 Cisca Jansen,
 Dinant Bent,
 Lenneke Koppenhol,
 
 

Heilig Avondmaalsviering in kleine kring

Op maandag 28 maart is er weer een Heilig Avondmaalsviering in kleine kring. Deze viering in het Stiltecentrum van onze kerk is bedoeld voor gemeenteleden en zoekers die graag Avondmaal willen vieren en niet in de gelegenheid zijn om op zondag naar de kerk te komen. Ds. Jetty Scheurwater gaat voor in deze korte viering.
Daarna ontmoeten we elkaar in de kerkzaal bij een kop koffie en thee.
 
Wilt u deze viering bijwonen en hebt u geen vervoer, neem dan contact op met
 
Reintje Hofman, tel. 035-6219030.

Samenvoeging Gereformeerde Kerk Loosdrecht – Bethlehemkerk: gemeentebijeenkomst

Een jaar geleden alweer lieten we u weten dat de Gereformeerde kerk in Loosdrecht deProtestantse gemeente Hilversum gevraagd heeft of het mogelijk is ‘onderdak’ te verkrijgen in de wijkgemeente van de Bethlehemkerk.
 
We willen u graag inhoudelijk informeren over deze voorgenomen besluiten van de afzonderlijke kerkenraden van de Gereformeerde kerk Loosdrecht, de wijkkerkenraad van de Bethlehemkerk en de Algemene Kerkenraad van de Protestantse gemeente Hilversum om samen per 11 september 2022 één Protestantse gemeente Hilversum te gaan vormen.
 
We nodigen u dan ook van harte uit voor de gemeentebijeenkomst op maandagavond 28 maart 2022 om 19.30 uur in de Bethlehemkerk en/of op zondag 3 april 2022 na de viering in de Bethlehemkerk.
 
­
Wat kun je in Hilversum doen voor Oekraïne?
 
Met elkaar kunnen we het leed voor mensen uit Oekraine verzachten.
Samen helpen we Oekrainers.

Wij zijn Hilversummers. Gastvrij en behulpzaam.
 
Afgelopen week is de eerste groep Oekrainers in Hilversum aangekomen.
Met dank aan De Verbinding zal vanaf a.s. maandag de Schuilhof, Dalweg 8A van 13.00 - 17.00 uur (maaandag t/m zaterdag) een 'open huis' zijn voor Oekraïense vluchtelingen die behoefte hebben aan afleiding, gesprek,stilte, speelruimte voor haar kinderen. 
Er is contact gelegd er er wordt mét  Oekrainers samengewerkt. Het is nu belangrijk gewoon te starten.
 
 Daarvoor zijn per dagdeel minimaal 3 of 4 vrijwilligers nodig om als gastheer/vrouw te fungeren.
 
Na aanmelden krijg je (iets meer) info van hoe het gaat werken. Er komt een centraal rooster. Realiseer je wel dat alles in ontwikkeling is en pas je verwachting daarop aan. 
 
 

Mijn eerste contact met de Oekraïense vluchtelingen.

Vanaf maandag is de Schuilhof (kerk van de Verbinding aan de Dalweg) ‘smiddags open voor vluchtelingen uit Oekraïne. De bedoeling is om mensen even weg te halen uit de drukke en volle opvang. We bieden tijd voor koffie, limo een spelletje en een gesprek.
 
Ik had me opgegeven als één van de vrijwilligers voor maandag (de eerste dag). Best spannend, want ik had geen idee hoe het zou gaan en wat mijn rol zou kunnen zijn.
 
In de hal van het oude VARA-gebouw, de opvang, stond al een groep van ongeveer 18 kinderen en 14 moeders en oma’s te wachten. Gezamenlijk zijn we naar de Schuilhof gelopen, waar alles al buiten klaar stond. Snel nog stoelen erbij gezet, want de animo was groter dan verwacht.
 
De meeste Oekraïners spreken niets anders dan Oekraïens en Russisch, een enkeling gebrekkig Engels. Daarom heb ik met de SayHi-app op de telefoon geprobeerd een gesprekje aan te knopen. Dat viel niet mee. De kinderen in de leeftijd van ongeveer 5 tot ongeveer 12 jaar zaten al snel binnen te tekenen en te kleuren. Een minivoetbalspel was ook prima en later kwamen er 2 sjoelbakken naar buiten. Snoepjeshappen in een bak water was ook leuk. De taalbarrière is dan al gauw niet zo’n probleem meer.
 
 
 

Wakes voor Oekraïne

Vanuit de Raad van Kerken Hilversum is er een keten van wekelijkse wakes voor Oekraïne opgestart op de donderdagavonden om 19.00 uur, telkens op een andere locatie en met andere voorgangers en voorbidders.
Komende wakes:
  • 31 maart in de Bethlehemkerk, de kerk van de protestantse gemeente Hilversum in Zuid en West
 
 

Hoe ziet de kerkelijke kaart in Oekraïne eruit?

Geloof speelt al eeuwenlang een grote rol in Oekraïne. Ongeveer zeventig procent van de bevolking noemt zichzelf christelijk, daarnaast is er een brede schakering van andere religies in het land. Een kijkje op de kerkelijke kaart in deze verdrietige dagen van oorlog en strijd.
 
Orthodoxe traditie
Naast een christelijke meerderheid in Oekraïne is er een joodse gemeenschap, neemt de islam een plek in en is er ook een zeer kleine vertegenwoordiging van het hindoeïsme, het boeddhisme en andere religies. Het christendom kent er een brede schakering van kerken. De orthodoxe traditie neemt verreweg de grootste plaats in. 
 
Oekraïne kent verschillende kerkgemeenschappen. Er zijn meerdere protestantse en evangelische kerkgemeenschappen, diverse kerken die met de Rooms-Katholieke Kerk verbonden zijn - waarvan de Grieks-Katholieke Kerk de grootste is - en er zijn verschillende Oekraïens-Orthodoxe Kerken. Lange tijd was de Oekraïens-Orthodoxe Kerk (Moskou-Patriarchaat) de grootste kerk van Oekraïne. 
 
 

Stand Up Diaconie: Doe je mee?

Op donderdagavond 31 maart organiseren Present Hilversum en Vitamine G een Stand Up Diaconie. Een speciale avond voor iedereen die zelf diaconaal actief is of wil zijn in Hilversum. Het belooft een mooie, enerverende avond te worden waarin we elkaar ontmoeten, inspiratie opdoen en concrete activiteiten in de steigers zetten. Doe je mee?
 
In Hilversum is er sprake van mensen die in armoede en eenzaamheid leven. Gelukkig zijn er veel kerken, organisaties en mensen die graag diaconaal actief zijn. Maar hoe bereik je de juiste mensen en hoe komen mooie ideeën ook echt van de grond? Op 31 maart maken we het concreet. Tijdens de Stand Up Diaconie laten we ons inspireren en werken we samen ideeën uit waarmee we in Hilversum actief aan de slag gaan. Wil je jouw diaconale inzet ook concreet vormgeven? Zien hoe jouw gemeenteleden diaconaal aan de slag kunnen gaan of zelf een keer meedoen aan een project? Kom dan naar de Stand Up Diaconie!
 
De Stand Up Diaconie begint om 20u00 in de Bethlehemkerk, Loosdrechtseweg 263. Voorafgaand aan dit programma vindt er in de Bethlehemkerk een wake plaats voor Oekraïne. Hanneke Keur begeleidt deze wake samen met Hanneke Dral, en Johan van der Leij speelt piano.
 
De wake begint om 19u00 uur en zal om 19u30 afgelopen zijn. Maak gerust van de gelegenheid gebruik en combineer beide activiteiten - van harte aanbevolen. Ga je niet naar de wake maar wel naar de Stand Up Diaconie, dan ben je welkom vanaf 19u30. 
 

Voedselbank: McBeth Drive-in 2 april

Zondag 3 april vindt de jaarlijkse voedselbankactie van de PgH weer plaats. In alle wijkgemeentes van de PGH worden dan weer producten ingezameld voor de voedselbank. De Voedselbank helpt mensen die om diverse redenen niet zelf (meer) in staat zijn om elke dag een simpele maaltijd op tafel te zetten.
Uw hulp is dus zeer welkom! U kunt op zondag, voor en na de viering, uw bijdrage leveren in de vorm van boodschappen, die u kunt achterlaten in een van de kerken van de PgH.
 
Hieraan gekoppeld houden we op zaterdag 2 april ook weer een McBeth Voedselbank Drive-in actie. Van 10 tot 14 uur staan vrijwilligers klaar om uw boodschappen in ontvangst te nemen.
 
 

Workshop Bible Journaling voor kinderen/tieners

Op zaterdag 2 april, van 14.00 tot 17.00 uur, gaan we in de Grote Kerk creatief aan de slag met een aansprekende Bijbeltekst. Alle deelnemers ontvangen daarvoor ter plekke een knutsel-/schrijfpakket dat ze na afloop mee naar huis mogen nemen, om thuis verder te gaan met wat ze in de workshop hebben geleerd.
 
De workshop Bible Journaling wordt georganiseerd voor kinderen/tieners van ca. 7 tot 14 jaar (je moet zelf kunnen schrijven). Deze uitnodiging staat open voor kinderen/tieners uit alle kerken en geloofsgemeenschappen in Hilversum! Ook mogen zij uiteraard een vriend of vriendin meenemen. (Krijgen we meer dan 10 aanmeldingen, dan plannen we een extra zaterdagmiddag in.).
 
­
 
Ionaviering zondag 3 april  
 
Op zondag 3 april a.s. is er weer een Ionaviering in de Bethlehemkerk.
 
We beginnen om 16.00 uur met inzingen en oefenen van een paar minder bekende liederen. U kunt ook binnenlopen om 16.30 uur als we informeel kennismaken met een kop koffie of thee. Dan zullen we achtergrondinformatie geven over de Iona Community, vooral voor mensen die voor het eerst naar deze viering komen.
 
We zijn blij dat ook vanuit de Gereformeerde Kerk Loosdrecht gemeenteleden zich inmiddels hebben aangemeld. En traditiegetrouw verwelkomen we ook leden van andere wijkgemeenten en belangstellenden.
 
 
 
­Bovenwijkse bijbelkring,
Geïnspireerd leven ‘ontferming/barmhartigheid’,
o.l.v. ds. Hillegonda Ploeger
 
Op dinsdag 5 april zal de laatste avond gehouden worden van de bovenwijkse Bijbelkring.
 
Deze avond zullen we met elkaar in gesprek gaan over ‘ontferming/barmhartigheid’.
Wat zijn uw gedachten/associaties bij deze Bijbelse woorden?
 
Ik denk in ieder geval aan de bede: Kyrie eleison – Heer ontferm U.  En kent u de zeven werken van barmhartigheid?
 
Deze avond wordt gehouden in de Bethlehemkerk.
We beginnen om 20.00 uur.
 
 
 
Bijbelcafé: de deugd ‘Gematigdheid’
 
De zeven deugden staan dit seizoen in het Bijbelcafé centraal. Vijf deugden zijn inmiddels aan de orde geweest en de deugden Gematigdheid en Geloof staan nog op het programma: woensdag 30 maart en woensdag 6 april a.s..

De deugd gematigdheid is één van de vier deugden die in de klassieke oudheid hoog stond aangeschreven. Deze deugd is opgenomen in de zeven deugden in het Christendom. Heeft de deugd daarmee ook een andere invulling gekregen? Is de deugd van de maat misschien juist nu uiterst actueel? Want de bomen groeien niet meer tot in de hemel. Duurzaamheid en mateloosheid gaan immers niet samen.

Spreker: ds.Erik van Halsema
 
 
 
 
Hilversum uit de bubbel
 
Hilversum gaat weer open, de coronapandemie lijkt grotendeels getemd. Om ervoor te zorgen dat de coronabubbels waarin we leefden ook écht worden doorgeprikt, is het burgerinitiatief Hilversum uit de coronabubbels gestart.
 
Vanaf 18 maart vinden er door heel Hilversum stadsgesprekken plaats waarin Hilversummers hun ervaringen over de coronatijd delen.
 
De beperkingen door corona zijn inmiddels grotendeels verdwenen. Maar verdwijnt de eigen bubbel waarin we leefden net zo makkelijk als de maatregelen die worden opgeheven? Weten we elkaar ook echt weer te vinden, nu het officieel weer mag?
 
Een groep betrokken burgers van Hilversum wil met het burgerinitiatief Hilversum uit de coronabubbels de Hilversummers een duwtje in de rug geven om uit het eigen gesloten kringetje te komen en elkaar weer met vertrouwen tegemoet te treden.
 

Jesus Christ Superstar in MCO

Jesus Christ Superstar komt naar Hilversum!
 
Ben jij ook al jaren gek op de muziek van Jesus Christ Superstar? Dan is dit je kans om dit meesterwerk live mee te maken! 
 
De jonge muziektheatergroep Stichting GAAF Muziektheater brengt haar bewerking van Jesus Christ Superstar op 15 of 16 april naar het Muziekgebouw van de Omroep in Hilversum. 
 
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl voor woensdag 20:00