SEPTEMBER 2017
In deze Bijblijver
  • NSE 2018 Startbijeenkomst 26 september 2017
  • Vernieuwde opleidingspagina eind september live
 
 
NSE 2018 Startbijeenkomt 26 september 2017
Het traject van de NSE 2018 gaat van start! We beginnen net als voorgaande jaren met de NSE Startbijeenkomst. Deze vindt plaats in Utrecht op dinsdag 26 september 2017 van 10:00 tot 12:00 uur met aansluitend een lunch. De exacte locatie wordt later bekend gemaakt.  
 
Tijdens deze bijeenkomst zullen we de planning voor komend jaar doornemen en lichten we toe wat we met jullie op- en aanmerkingen van afgelopen jaar gaan doen. Daarnaast geeft Studiekeuze123 een presentatie over de nieuwe opleidingspagina op www.studiekeuze123.nl (zie hieronder)
 
Aanmelden
Je kunt je voor de Startbijeenkomst aanmelden door een mail te sturen naar info@nse.nl.  
 
Wij zien je graag op 26 september!
 
Vernieuwde opleidingspagina eind september live
Op dit moment leggen we de laatste hand aan een nieuwe opzet van de opleidingspagina's op Studiekeuze123.nl. Op 28 september gaat de vernieuwde opleidingspagina live. De belangrijkste wijzigingen op deze pagina zijn:
  • Een nieuwe indeling en nieuw design;
  • Een aantal nieuwe arbeidsmarktindicatoren uit de HBO-monitor en NAE, zoals het percentage afgestudeerden dat een baan binnen het vakgebied vond en de tevredenheid van afgestudeerden over de carrièremogelijkheden binnen de huidige baan;
  • Een overzicht van de gekozen masterstudies na een wo-bacheloropleiding (alleen beschikbaar voor het wo). Dit overzicht is ook via een tool bereikbaar op www.studiekeuze123.nl/doorstuderen
  • Een vernieuwde versie van Studie in Cijfers (live sinds 4 september)
Tijdens de startbijeenkomst zullen wij u een toelichting geven over de wijzigingen.
 
Studiekeuze123
Powered by Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 
   
De Nationale Studenten Enquête (NSE) valt onder de verantwoordelijkheid van Studiekeuze123. Studiekeuze123  
is een gezamenlijk initiatief van Vereniging Hogescholen, VSNU, NRTO, ISO en LSVb.  
Dit initiatief wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van OCW.