Bethlehemkerk                                                   
Maart 2022 nr. 09
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
 
'Overvloeiende liefde'
 
Samen bidden voor Oekraïne 
 
Zondag één collecte: noodhulp Oekraïne
 
Samenvoeging Gereformeerde Kerk Loosdrecht – Bethlehemkerk: gemeentebijeenkomst
 
Vastenactie 2022: Alles komt goed?!
 
Open kerk: iedere donderdagochtend
 
Bericht van
ds. Aster
 
Ontmoetingsbijeenkomst Gijsbrechtkwartier
 
Bijbelcafé:
de deugd ‘moed’
 
Bezorgers Kerkbrink gezocht: gemeenteleden verbinden
 
Wil je ook een tasje verzorgen voor een oudere of dakloze?
 
Hilversumbrede bijbelgroep: Vrede
 
Kom uit je
Corona bubbel
 
Concerten in de veertigdagentijd
 
Huispaaskaarsen
bestellen
 
De Bethlehemkerk
Draait Door
 
Veertigdagentijd
kalender
 
 
 
Bethlehemkerk
 
Zondag 6 maart
1e zondag 40-dagentijd
 
Thema:
'Overvloeiende liefde'
 
Aanvang: 10:00 uur
alleen online
 
 
ds. Jetty Scheurwater
 
 
 
 
Sterretjes
samen@
bethlehemkerk.nl
 
________________
Samen:
__________________
 
Voorbede aanvragen
U kunt uw verzoek om voorbede in de week daaraan voorafgaand ook per e-mail: voorbedegevraagd
@bethlehemkerk.nl of telefoon aan de wijkpredikant doorgeven.
----------------------------
 
Steun Oekraïne e
help mee: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------
Onze rubriek met vraag en aanbod in deze tijden van crisis!
 
samen@
bethlehemkerk.nl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kent u iemand die deze Nieuwsbrief nog niet ontvangt?
 
Kent u een gemeentelid zonder PC of Tablet?
 
Print dan deze nieuwsbrief uit en breng een zonnetje in huis tegen de eenzaamheid.
 
 
AGENDA
 
Vrijdag 4 maart
Nieuwsbrief
 
Catechese & stercafé
 
Zaterdag 5 maart
---
 
Zondag 6 maart
ds. Jetty Scheurwater
 
 
 16:00:  Studeren en dan .... (19-plus groep) 
 
18:00:  Friends & faith: 20.40 groep 
 
Maandag 7 maart
-
 
Dinsdag 8 maart
Ontspanningsmiddag
voor senioren
 
Bijbelstudiebijeenkomsten: Vrede, Aster Abrahamsen (Bethlehemkerk) 
 
Woensdag 9 maart
 
Lezing bij de ICF: J.-J. Suurmond 
 
Donderdag 10 maart
 
Vrijdag 11 maart
Nieuwsbrief
 
Zaterdag 12 maart
Cantate op de Brink: Widerstehe doch der Sünde' 
 
 
Zondag 13 maart
ds. Heleen Weimar
 
Geïnspireerd leven: DBDD Dialoog, politiek & geloof 
 
Wandelen met Maria
 
SAVE THE DATE
 
 
 
Zondag 6 maart
 
Johannes 11: 55 – 12:11
 
Maria zalft Jezus
 
Het was kort voor Pesach, het Joodse paasfeest, en veel mensen uit de omgeving gingen al vóór het feest naar Jeruzalem om zich te reinigen. Daar keken ze uit naar Jezus; ze stonden in de tempel en zeiden tegen elkaar: ‘Wat denk je? Zou hij niet meer naar het feest komen?’ De hogepriesters en de farizeeën hadden opdracht gegeven hem aan te geven als men wist waar hij was, zodat ze hem konden arresteren....
 
 

Bethlehemkerk op Facebook

Onze Facebook pagina is te vinden onder de naam Bethlehemkerk Hilversum.
 
 
 
 
Wijkkrant 1215
Hilversum Zuid
 
 
"Samen voor kerk en dorp"
 
 
Website van de PgH www.pknhilversum.nl
 
 
BEZOEK ONZE SITE
 
'Overvloeiende liefde'
 
Aanstaande zondag is het thema van de dienst 'overvloeiende liefde'. De olie vloeit en vrouwenhanden zalven daarmee de voeten van Jezus. Gebaar van liefde en een geloofsbelijdenis: Jezus is de Messias. Als we niet van Jezus hoorden hoe we dit gebaar moeten duiden zouden we misschien vrolijk uitkijken naar een kroning. Maar niets is minder waar. In tijden van nood en verdriet bewijst de liefde zich.
 
 

Samen bidden voor Oekraïne 

God van liefde en trouw,
 
Wij bidden U voor de inwoners van Oekraïne,
iedereen die getroffen is door het vreselijke geweld.
In verbijstering zien we de afschuwelijke beelden,
 
Heer, ontferm U over dit land en haar inwoners.
Laat geweld en wapengekletter stoppen,
de wapens zwijgen.
 
Lees hier verder...
Het Stilte Centrum in de Bethlehemkerk is geopend om samen te bidden voor de Oekraïne.
 

Zondag één collecte: noodhulp Oekraïne

In de kerken van de Protestantse gemeente Hilversum maken aanstaande zondag alle collecten plaats voor één collecte. En wel voor noodhulp aan Oekraïne.
 
Met de collecte sluiten protestantse kerken in Hilversum aan bij die van Kerk in Actie. Geef via de collecte in de kerk of via rekeningnummer NL04 RABO 0373 7117 86 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Hilversum, o.v.v. Noodhulp Oekraïne.
 
Klik voor meer informatie hier en hier.
 
Wijze van betalen
De collecten kunt u voldoen via BethlehemkerkcollectesAls u een smartphone heeft kan de QR-code hieronder gebruikt worden.
Ook kunt u uw gift overmaken via de bankrekeningnummers die bij de doelen vermeld worden.
 
Alle gevers thuis en in de kerk: Hartelijk dank!
Meer informatie over boventaande collectes bij: diaconie@bethlehemkerk.nl
 
Steun Oekraïne en help mee: 

Samenvoeging Gereformeerde Kerk Loosdrecht – Bethlehemkerk: gemeentebijeenkomst

Een jaar geleden alweer lieten we u weten dat de Gereformeerde kerk in Loosdrecht deProtestantse gemeente Hilversum gevraagd heeft of het mogelijk is ‘onderdak’ te verkrijgen in de wijkgemeente van de Bethlehemkerk. Inmiddels zijn de nodige zaken afgestemd en hebben wij gemeld dat de kerkenraden van de Gereformeerde Kerk Loosdrecht en de Bethlehemkerk hebben ingestemd met het voorgenomen besluit. Zo ook de Algemene Kerkenraad op 28 februari 2022. We willen u graag inhoudelijk informeren over deze voorgenomen besluiten van de afzonderlijke kerkenraden van de Gereformeerde kerk Loosdrechtde wijkkerkenraad van de Bethlehemkerk en de Algemene Kerkenraad van de Protestantse gemeente Hilversum om samen per 11 september 2022 één Protestantse gemeente Hilversum te gaan vormen.
We nodigen u dan ook van harte uit voor de gemeentebijeenkomst op maandagavond 28 maart 2022 om 19.30 uur in de Bethlehemkerk en/of op zondag 3 april 2022 na de viering in de Bethlehemkerk.
 
 
Met een hartelijke groet,
de wijkkerkenraad
Bonny Rem-Veldstra
Scriba
 
 
­
 
Vastenactie 2022: Alles komt goed?!
 
De vastenactie van Kerk in Actie is een ‘wandeling’ op weg naar Pasen, aan de hand van de zeven werken van barmhartigheid. Door mee te doen met de vastenactie draag je bij aan het 40dagentijdproject ‘Kansen voor jongeren in achterstandswijk in Beiroet’, Libanon.
Wat moet je doen?
Vasten kan betekenen dat je ergens van afziet, zoals vlees, autorijden of sociale media. Het kan ook betekenen dat je juist iets extra's doet, zoals iemand een kaart sturen, een compliment geven of voor iemand bidden.
Gebruik de vastenkaart van Kerk in Actie. Zo kun je zes weken lang elke week op een andere manier vasten. Bovendien geeft Kerk in Actie online dagelijks tips en inspiratie om het vol te houden (*de vastenkaart is hier als PDF te downloaden). 
Hoe levert deze actie geld op voor het goede doel?
Bij elke dag staat een bedrag dat je kunt (be)sparen of missen. Hou op de kaart bij hoeveel tijd/geld je bespaart.
 
 
 
Open kerk: iedere donderdagochtend
 
Iedere donderdag van 10.00 - 12.00 uur is er “Open Kerk” in de Bethlehemkerk. De inloop voor een ontmoeting met andere mensen zal ons na de laatste lockdown vast goed doen. Onder het genot van een lekker kopje koffie of thee kunt u met elkaar een gezellig praatje houden. Er liggen ook tijdschriften, die u mee naar huis mag nemen om nog eens rustig door te lezen. 
U kunt ook naar het Stilte Centrum gaan, er een kaarsje aansteken en een voorbede in het voorbedenboek schrijven. Ook is de ruimte geschikt voor een persoonlijk gesprek.
 
Vanavond, donderdag 3 maart is de Oud-Katholieke Vitus aan het Melkpad de eerste in een serie wekelijkse gebedsbijeenkomsten in Hilversum.
Aanvang 19:00 uur, de kerk is open om 18:30 uur.
 
 
Bericht van ds. Aster Abrahamsen
 
Eind december schreef ik u in deze nieuwsbrief dat ik na een lange periode waarin ik overspannen ben geweest en long covid klachten kreeg, weer langzaam aan het herstellen ben. Ik werkte toen 6 uur per week, voornamelijk op therapeutische basis.
 
Inmiddels is besloten door de bedrijfsarts dat ik verder in uren mag gaan opbouwen. Op het moment van schrijven werk ik 10 uur per week en binnenkort wordt besproken of verdere uitbreiding mogelijk en verantwoord is.
 
In deze 10 uur pak ik weer een aantal werkzaamheden op.
 
­

Ontmoetingsbijeenkomst Gijsbrechtkwartier

A.s. zondag, 6 maart, is na afloop van de dienst de ontmoetingsbijeenkomst met gemeenteleden uit de sectie Gijsbrechtkwartier.
Er is koffie/thee met wat lekkers erbij en alle gelegenheid elkaar te spreken.
Verder wordt een eenvoudig programma aangeboden rond het jaarthema 'Vruchten van de Geest'
Van harte welkom op deze ontmoetingsbijeenkomst, achter in de kerkzaal.
 
Dank en gr.
Herma
 

Passiemuziek van Frank Martin in de Regenboog

Drie avonden in de Regenboogkerk over het passie-oratorium ‘Golgotha’ van Frank Martin.
 
In weken voorafgaand aan het Paasfeest. En na Pasen een avond over de cantate ‘Psaumes de Genève’ eveneens van Frank Martin. Dit onder leiding van musicus Wim Kloppenburg en ds. Heleen Weimar. 9 en 30 maart, 13 en 20 april van 20u00 tot 22u00. De avonden zijn vrij toegankelijk.
 
Heleen Weimar, predikant in de Regenboogkerk, licht toe: ‘Getroffen door een ets van Rembrandt, ‘De drie kruisen’ schreef de in Nederland woonachtige Zwitser Frank Martin in de jaren 1945-1948 zijn passie-oratorium Golgotha. Het werk is gebaseerd op teksten uit de evangeliën en meditaties van pseudo-Augustinus.
 
Deze meditaties vervullen bij Martin de rol die de ariateksten in de Passionen van Bach hebben: ze overdenken en doorleven het lijdensverhaal.’
 
Franse klankkeur
‘De muziek van het oratorium is gematigd modern, de taal is Frans. Ook de klankkleur doet Frans aan. Ruim een decennium later verscheen van de hand van Martin de cantate Psaumes de Genève, voor gemengd koor, kinderkoor, orgel en orkest.’
 
Aanmelden
Graag opgeven, vóór 1 maart, bij Heleen Weimar.

Bijbelcafé: de deugd ‘moed’

Er zijn nogal wat uitdrukkingen met het woord moed erin: jezelf moed inspreken, ergens met frisse moed aan beginnen, de burger moed geven. Een deugd die appelleert! Dat zou je kunnen omschrijven als aanvaarden wat het leven biedt en brengt.
 
Dat klinkt mooi maar ook abstract, wat betekent het in leven van alledag? Zit levensmoed in je genen of is het aan te leren en te ontwikkelen? En wie zijn erin geslaagd om levensmoed tot een ware kunst te verheffen?
 
Na een lezing van een uur praten we met elkaar verder in de caféhoek van de bibliotheek.
Lees hier verder ...

Bezorgers Kerkbrink gezocht: gemeenteleden verbinden

De redactie van Kerkbrink zoekt bezorgers voor ons maandblad Kerkbrink. Een dankbare taak, want zo blijven we als gemeenteleden met elkaar verbonden, zeker in coronatijd.
Er zijn onder meer vacatures in de volgende buurten, maar ook voor andere buurten zijn bezorgers welkom: Heidestraat en Bodemanstraat.
Kerkbrink verschijnt elf keer per jaar (in juli is er geen kerkblad). Bij een bezorgcoördinator in de buurt worden de bladen opgehaald. Voor bezorgers is een kleine vergoeding beschikbaar.
Meer informatie of aanmelden? Neem contact op met Henny de Vries tel.6213309 

Wil je ook een tasje verzorgen voor een oudere of dakloze?

Doe je mee? Wil je ook een tasje verzorgen voor een oudere of dakloze? Lees verder en meld je voor 10 maart aan voor onze tasjesactie van 2022.
 
Vorig jaar is stichting Present Hilversum, tijdens één van de lockdowns, gestart met een tasjesactie voor ouderen in een zorginstelling. Gewoon een kleine attentie voor een groep mensen die zo hard werd getroffen door corona. De actie was een groot succes. Er werden ruim 350 tasjes bij ouderen bezorgd.
Daarom willen we deze actie herhalen. We breiden de doelgroep iets uit tot ouderen en daklozen. We hebben gemerkt dat beide groepen extra hoop en aandacht kunnen gebruiken. Voor iedereen was de laatste lockdown zwaar, maar als je oud, alleen of kwetsbaar bent, is een geïsoleerd bestaan extra alleen en verdrietig. Er is schrijnend veel eenzaamheid geweest. We hopen dat jullie ook nu weer willen helpen door een sprankje van hoop voor een ander te willen zijn!
 
 

Hilversumbrede bijbelgroep
‘Geïnspireerd leven’: Vrede

Op dinsdagavond 8 maart is er weer een bijeenkomst in de bovenwijkse bijbelgroep rond het jaarthema. Ditmaal is aan de beurt: vrede.
 
Laat je verrassen door de grote breedte van het woord shalom.
 
Gespreksleider is Erik van Halsema. We beginnen om 20.00 uur, in de Bethlehemkerk.
 

Kom uit je Corona bubbel

Nederland gaat weer open. De pandemie grotendeels getemd. Gaan onze hoofden ook weer open?
Het is nu tijd om uit onze gesloten kringetjes te komen. Weg met de coronabubbels. Tijd om elkaar weer met vertrouwen tegemoet te treden. En elkaars verhalen te horen.
 
Hoe heb jij de afgelopen twee jaar beleefd? Ben jij mensen kwijt geraakt? Ben jij veranderd? Waar zie jij nieuwe mogelijkheden en kansen?
 
Wij gaan onze verhalen delen in Hilversum. Niet om elkaar te overtuigen. Wij willen beter begrijpen wat het doet als je langs elkaar heen moet leven. Wij laten de coronabubbels knappen. Met elkaar een mooier Hilversum, daar gaat het om!
Hoe?
  • Doe mee aan de stadsgesprekken. Vertel je verhaal, luister naar het verhaal van Hilversummers, vanaf 15 maart
  • Bouw mee aan een kunstwerk dat de coronabubbels doorbreekt, eind mei
 
Meld je aan als locatie voor de stadsgesprekken. Wil je uitproberen of je begeleider wil zijn, laat het weten.
Hilversum uit de coronabubbels, een burgerinitiatief
 

Huispaaskaarsen 2022 bestellen

Net als alle jaren kunt U ook dit jaar weer huispaaskaarsen bestellen.
Er zijn zes verschillende kaarsen (A t/m F).
Hoe kunt u de kaarsen bestellen.
  • Maak op basis van de foto uw keuze.
  • Maak een lijstje met de kaarsen die u wilt bestellen. Bijvoorbeeld een kaars A van 25 cm is A25. Een kaars D van 40 cm is D40. Noteer hierbij de prijs van de kaars (zie tabel).
  • Stuur een email naar annette.van.vliet@hetnet.nl met uw bestelling.
  • Tel het totaal bedrag bij elkaar op een maak dit bedrag over naar de wijkkas
  • U krijgt per email een bevestiging van uw bestelling.
U kunt de kaarsen bestellen tot uiterlijk 6 maart.
 
 
Concerten in de veertigdagentijd 2022
 

In aanloop naar de landelijke Passion op Witte Donderdag organiseert de Protestantse Kerk dit jaar voor het eerst The Passion 40daagse.

Gemeenten in heel Nederland organiseren kleinschalige concerten en paaswakes rond een replica van het bekende Passion-kruis. Het thema van The Passion 40daagse is, net als die van The Passion zelf: ‘Alles komt goed?!’ Dit zijn woorden van hoop. God belooft ons een nieuwe wereld. Ook al voelt het nu nog niet altijd zo, Pasen laat zien dat er een nieuw begin mogelijk is.

Het eerste concert van de serie vindt plaats op zaterdagavond 12 maart in de Morgenster. Aanvang 20.00 uur, de zaal is open om 19.30 uur. Kaartjes volwassenen € 12,50; voor kinderen tot en met 12 jaar € 7,50. Klik hier voor alle informatie over de concerten en om uw kaartjes te bestellen.

 

De Bethlehemkerk Draait Door:
Geïnspireerd leven

De Bethelhemkerk Draait Door (DBDD): een goed gesprek aan tafel

Hoe leuk zou het zijn als we elkaar beter leren kennen? In de afgelopen twee jaar zijn we elkaar door Corona een beetje uit het oog verloren. We hebben wel wat in te halen. Het jaarthema Geïnspireerd leven biedt een mooie kans om weer meer oog voor elkaar te krijgen.
 
Wat drijft de ander en wat hebben we gemeenschappelijk? Met zes rondetafelgesprekken op de zondagmiddag, naar het format van talkshows als De Wereld Draait Door, hopen we daar invulling aan te geven.
 
Iedere middag start met dezelfde vraag: welke van 14 hierboven genoemde waarden spreekt het meest aan? Daarnaast wat verbindt hen onderling, hebben ze dezelfde drijfveren bij hun maatschappelijke taken/functies maar ook waarin verschillen ze van elkaar.
 
Door middel van deze zes rondetafelgesprekken op zondagmiddag geven we mede invulling aan ons jaarthema en hopen we op mooie, verdiepende gesprekken aan tafel.
 
DBDD is live bij te wonen in de Bethlehemkerk maar is ook online te volgen.
 
 Datum  Geinspireerd leven ...  Gemeenteleden Bethlehemkerk
 Zondag 13 maart   Dialoog: politiek & geloof 
 Olaf Streutker (CDA),
 Sebastiaan Hexpoor (GroenLinks),
 Gerard Ekelmans (VVD)
 Deelname Christen Unie volgt mogelijk nog
 
 Zondag 27 maart  Leger des Heils 
 Cisca Jansen,
 Dinant Bent,
 Lenneke Koppenhol,
 meer info volgt
 
 
 
 
Veertigdagentijd kalender
 
De Petrus-veertigdagentijdkalender 2022 daagt je uit tot bezinning in de veertig dagen op weg naar Pasen. 'Alles komt goed?!' is het thema van deze kalender. Voor veel mensen is dat misschien moeilijk te geloven.
 
Tegelijk zijn het woorden van hoop: God belooft ons een nieuwe wereld zonder pijn en verdriet, een toekomst die van Hem is. Hij vraagt ons daar nu al iets van te laten zien, in het geloof dat alles goedkomt.
 
U kunt de gratis kalender hier bekijken en bestellen.
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl voor woensdag 20:00