SEPTEMBER 2016
In deze Studiekeuzedatabase Bijblijver
 • Release Studiekeuzedatabase september 2016
 • Aanleveren data voor release november 2016: uiterlijk 24 oktober 2016
 • Studiekeuzedatabase beschikbaar via REST-API
 • GfK wederom uitvoerende partij Nationale Studenten Enquête
 
Release Studiekeuzedatabase september 2016
De nieuwste release van de Studiekeuzedatabase (versie 16.6) is beschikbaar.
 
De belangrijkste wijziging ten opzichte van de vorige database is:
 • CROHO-wijzigingen tot 29 augustus 2016 doorgevoerd.
Lees meer over de release van september 2016.
 
De nieuwe gegevens zijn voor studiekiezers beschikbaar via Studiekeuze123.nl. Professionele gebruikers hebben toegang tot de gegevens via de REST-API (ODATA). Meer informatie hierover vindt u op onze website
 
Aanleveren data voor release november 2016: uiterlijk 24 oktober 2016
De eerstvolgende release (16.7) vindt plaats op 13 oktober. Wijzigingen die tot 16 september bij ons zijn binnengekomen, worden hierin nog verwerkt. Wijzigingen voor de release in november kunt u tot uiterlijk 24 oktober a.s. aanleveren. 

De volgende wijzigingen worden door ons handmatig aangepast:
 
Opleidingsfactsheet:
 • Bezoekadres
 • Opleidingsvormen verwijderen (voltijd/deeltijd/duaal)
 • Verwijderen van een opleiding
Instellingsfactsheet:
 • Naam van de instelling
 • Bezoekadres
 • Telefoonnummer
 • Website

Wilt u één van bovenstaande punten wijzigen, dan kunt u dit doorgeven via het contactformulier
 
Bovenstaande wijzigingen én wijzigingen in CROHO (zoals nieuwe opleidingen) dienen uiterlijk 24 oktober 2016 door u te zijn ingevoerd om meegenomen te worden in de release van november 2016.
 
Studiekeuzedatabase beschikbaar via REST-API
De Studiekeuzedatabase is voor iedereen toegankelijk. De informatie wordt beschikbaar gesteld via een zogenaamde REST-API (OData). Grote voordelen hiervan zijn dat:
 • Data direct kan worden ingelezen in bijvoorbeeld Excel;
 • Niet de hele Studiekeuzedatabase hoeft te worden ingelezen maar men ook kan kiezen voor specifieke delen (zoals uitsluitend de Opleidingen of Instellingen);
 • Gemakkelijk apps en websites kunnen worden aangesloten op de Studiekeuzedatabase;
 • Men altijd de beschikking heeft over de meest recente gegevens.
Wilt u gebruik maken van de REST-API dan is dat mogelijk. Uw aanvraag kunt u indienen via het aanvraagformulier. Wij wijzen u daarbij op de leveringsvoorwaarden
 
Heeft u vragen over het bestellen of downloaden van de OData, neem dan contact op met Studiekeuze123 via het contactformulier.
 
GfK wederom uitvoerende partij Nationale Studenten Enquête
 
Aangezien het contract met GfK voor de uitvoering van de Nationale Studenten Enquête (NSE) eind september a.s. afloopt, is begin 2016 gestart met een Europese aanbesteding om te komen tot een nieuwe overeenkomst.

Het bestuur heeft besloten de opdracht voor de uitvoering van de NSE wederom te gunnen aan GfK. De overeenkomst gaat in per 1 oktober a.s. voor een periode van twee jaar met twee opties tot verlenging van ieder maximaal twaalf maanden.

We kijken uit naar een wederom een fijne samenwerking met GfK voor de uitvoering van de NSE. Ook komend jaar willen we van de NSE weer een waardevol instrument maken voor kwaliteitszorg en studiekeuzevoorlichting.
 
Studiekeuze123
Powered by Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 
   
De Studiekeuzedatabase valt onder de verantwoordelijkheid van Studiekeuze123. Studiekeuze123 
is een gezamenlijk initiatief van Vereniging Hogescholen, VSNU, NRTO, ISO en LSVb.
Dit initiatief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW.