April 2020 - Thuisonderwijs special
In deze special:
 
Onderzoek thuisonderwijs: De resultaten
Ouders uit ons Ouderpanel hebben wederom onze vragenlijst over thuisonderwijs ingevuld. In deze special bespreken we de opvallendste punten. Op onze site staan alle resultaten.
 
Wilt u de volgende keer zelf ook uw mening geven en heeft u kinderen op de basisschool? Meld u hier aan voor het ons Ouderpanel.
 
 
Hoe is de sfeer in huis?

 
38% van de ouders geeft aan in deze tweede en derde schoolweek meer stress te ervaren, de eerste week was dit 33%. Ook is het energielevel van de ouders verder gedaald, 44% van de ouders geeft aan niet veel energie te hebben.
Verder geven de ouders van ons ouderpanel aan dat er wel meer rust in het gezin heerst dan in de eerste week, en dat alles vaker soepel doorloopt.


 
 
De dagindeling, een duidelijk ritme helpt
Er komt in steeds meer gezinnen een duidelijk ritme in de dag.
Veel ouders geven aan dat er een goede balans is tussen het schoolwerk en de mogelijkheid om te spelen.
Echter, waar in de eerste week maar een kwart van de kinderen geholpen moest worden om zich te vermaken, geeft nu (bijna) een derde van de ouders aan de kinderen hierbij te moeten helpen.
55% van de ouders geeft aan tevreden te zijn over de afwisseling tussen werken op een scherm en ander werk voor hun kind(eren), 28% van de ouders is hier ontevreden over.
 
 
Onderwijs aan kinderen

 
Slechts 44% van de ouders merkt dat de kinderen plezier hebben in het maken van hun schoolwerk, waar dit de eerste week nog op 59% lag.
Ook hebben de ouders in deze tweede en derde week minder vertrouwen dat er genoeg geleerd wordt door hun kind(eren). Meer dan de helft van de ouders (55%) geeft aan dat het schoolwerk op het juiste niveau is, 17% vindt dit niet.
83% van de ouders van ons ouderpanel heeft duidelijk zicht op het schoolwerk van hun kind(eren). De meeste ouders (71%) vinden zich ook in staat hun kind(eren) goed te begeleiden.
 
Begeleiding en communicatie
In de eerste week kopten we nog dat 73% van de ouders tevreden was over de ondersteuning vanuit school, maar deze weken is dat gedaald naar 65%.
Wel geeft 81% van de ouders aan dat de leerkracht van hun kind(eren) snel te bereiken is als er vragen zijn.
29% van de ouders heeft het gevoel dat de leerkracht niet goed zicht heeft op de vorderingen van de kinderen.
Daarentegen vindt 65% van de ouders wel dat de leerkracht oog heeft voor het welbevinden van de kinderen. De informatie vanuit school wordt door 72% van de ouders als nuttig ervaren, wel merken ouders op dat er door sommige scholen een overvloed aan informatie wordt gestuurd. Dit geeft veel frustratie bij de ouders.
 
 
Zelf de vragenlijst Thuisonderwijs uitzetten

 
De eerste basisscholen hebben inmiddels onze vragenlijst thuisonderwijs afgenomen. Ron Kruis van basisschool de Klinkert was de eerste. Hij ziet dat het grootste deel van zijn ouders heeft geantwoord.
“Je merkt dat ouders erg betrokken zijn. Je ziet uit de resultaten dat het ze moeite kost om een goed dagritme te creëren en om hun kind aan het werk te krijgen. Dat blijkt ook uit de vele opmerkingen die men kon plaatsen. Veel ouders konden gaven aan dat ze nog door ons benaderd willen worden. Dat gaan we snel doen want we merken dat sommige ouders wellicht iets te veel van zichzelf vragen. We gaan binnenkort een instructievideo over thuisonderwijs maken waarin we een reëel beeld geven over rol en verwachtingen van ouders als thuisleraar”.  
Zelf de lijst uitzetten? Klik hier voor meer info of neem contact op, 023-5341158.
 
Monitoring sociale veiligheid in coronatijden
Door de omstandigheden als gevolg van het COVID-19 virus kunnen scholen de sociale veiligheid nu vaak niet monitoren. De inspectie houdt daar in het toezicht rekening mee. Als scholen vanwege de maatregelen die zijn genomen moeten afzien van monitoring, zal geen sprake zijn van handhaving. De gegevens van scholen die in de afgelopen periode de sociale veiligheid van leerlingen hebben gemonitord, worden op de gebruikelijke manier aan de inspectie beschikbaar gesteld en worden op de gebruikelijke wijze bij het toezicht betrokken.