Nieuwsbrief Studiekeuze123
februari 2013
 
Dè loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) conferentie van Nederland
Op 7 maart 2013 van 9:00–17:00 uur vindt in de ReeHorst in Ede dé loopbaanoriëntatie en –begeleiding conferentie plaats. Onder het motto: “Ervaren is goud. Samen aan de slag met studie- en loopbaankeuzes.”, staat de ontmoeting en kennisuitwisseling van LOB-professionals in vo, mbo en ho centraal. Het is een bijzondere krachtenbundeling van drie onafhankelijke initiatieven die deze unieke conferentie organiseren: de VO-raad, MBO Diensten en Studiekeuze123. Ook de studenten- en scholierenorganisaties  JOB, LAKS, ISO en LSVb zijn betrokken bij de organisatie of het programma.

Ontmoet uw collega’s uit vo, mbo, hbo, wo en particulier onderwijs die net als u verder willen met LOB en deel uw kennis over het begeleiden van (aankomende) studenten in hun keuze- ontwikkelingsproces.

De verschillende facetten van het LOB worden belicht door studenten, begeleiders, vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven en onderzoekers. Kortom, een unieke conferentie met een divers programma dat u niet mag missen!

Meer informatie
Bekijk het laatste nieuws en het uitgebreide programma op www.lobconferentie.nl en praat mee over de LOB Conferentie via #LOBconf .
Deelname: € 125,- per persoon. Heeft u vragen? Stuur uw mail aan info@lobconferentie.nl.
HBO's zetten Studie in Cijfers in
Steeds meer instellingen sluiten aan bij de studiebijsluiter die in de eerste fase is ontwikkeld. Op basis van het resultaat van fase I wordt er gewerkt aan een gestandaardiseerde studiebijsluiter voor het hele hoger onderwijs, waarbij het hbo voorloopt op de universiteiten en private instellingen. Een vertegenwoordiging vanuit de hogescholen en de jongerenorganisaties neemt gezamenlijk plaats in een stuurgroep. Meer informatie over Studie in Cijfers vindt u op de website www.studiekeuzeinformatie.nl/studieincijfers. Volg ook de ontwikkelingen via #studieincijfers of
#studiebijsluiter
Nationale Studenten Enquête 2013
Bijna 675.000 studenten in het hoger onderwijs in Nederland zijn vanaf 14 januari 2013 uitgenodigd om deel te nemen aan de Nationale Studenten Enquête (NSE). Inmiddels staat de vragenlijst 5 weken open en heeft al ruim 26% van de studenten de enquête ingevuld. Door het invullen van deze landelijke enquête helpen studenten de kwaliteit van opleidingen in het hoger onderwijs transparant te maken. De resultaten van de NSE worden ingezet in voorlichtingsactiviteiten naar studiekiezers en als kwaliteitsinformatie voor de instellingen zelf. Studenten hebben nog tot begin maart de tijd de enquête in te vullen.
 
Positieve cijfers Studiekeuze123.nl
Studiekeuze123.nl heeft het jaar 2012 positief afgesloten. Met de vernieuwing van de website in april is een stijgende lijn ingezet. Niet alleen wat betreft de bezoekcijfers, maar vooral ook in de tijd dat een bezoeker op de site verblijft. Wilt u op de hoogte blijven van de bezoekcijfers van Studiekeuze123.nl, bekijk dan de rapportage op www.studiekeuzeinformatie.nl
Release Studiekeuzedatabase maart
Vanaf half maart a.s. is de nieuwste release van de Studiekeuzedatabase weer beschikbaar. Meer informatie over de Studiekeuzedatabase en de releases vindt u op www.studiekeuzeinformatie.nl. Wilt u op de hoogte blijven van wijzigingen in de Studiekeuzedatabase, het Studiekeuze Webformulier of Hodex? Abonneer u dan op de Studiekeuzedatabase Bijblijver.
Studiekeuze123 heeft nieuwe collega's
Vanaf 1 januari hebben Suzanne de Rooij en Pascal Brenders het team van Studiekeuze123 uitgebreid. Suzanne is de nieuwe senior communicatiemedewerker en Pascal is als adviseur datamanagement aan de slag gegaan. Een beschrijving van de organisatie is beschikbaar op www.studiekeuzeinformatie.nl.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bezoek onze sites
 
Volg ons via
 
In deze nieuwsbrief
 
Bijeenkomsten
 
Studiekeuze123 is een gezamenlijk initiatief van HBO-raad, ISO, LSVb, NRTO en VSNU. Dit initiatief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW. Studiekeuze wordt gefaciliteerd door SURF.