Bethlehemkerk Nieuwsbrief
Juli 2018 nr. 27
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
IN DEZE NIEUWSBRIEF
 
Verrassende slotzondag
 
Uitnodiging picknick
 
Zomertijd: tijd voor reflectie
 
Sing along tijdens
picknick slotzondag
 
Startweekend
15 en 16 september
 
Jeugdruimte pimpen
 
De vreemdeling in ons midden
 
Iona vieringen krijgen een vervolg
 
Alzheimer-café 11 juli
 
Promotie ds. Zeilstra
 
Fietspuzzeltocht
 
Bijna zomerstop nieuwsbrief en
mail problemen
 
 
Zondag 8 juli
Slotzondag
 
Aanvang: 10:00 uur 
Thema:
'De kerk: een plek om geloof te proeven'
 
 
Voorganger:
 ds. Jetty Scheurwater
 
Sterretjes
 
Diverse bijeenkomsten
 
Gratis vakantie voor ouderen
 
Grens tussen abstracte en herkenbare
 
Samen met de Emmaus / de Waaier op de fiets
 
Vluchtelingenwerk doet een beroep op u
 
Ook in de vakantietijd  voor u geopend
 
Ontelbare mogelijkheden zijn er met keramiek
 
 
AGENDA
 
Zondag 8 juli
 
Dinsdag 10 juli
Stiltecentrum open
 
Donderdag 12 juli
Stiltecentrum open
 
Zondag 15 juli
ds. Abrahamsen 
 
Zondag 22 juli
Gezamenlijke dienst
in Diependaalse kerk
 
Zondag 29 juli
Gezamenlijke dienst
in Bethlehemkerk
 
Zondag 5 augustus
Gezamenlijke dienst
in Diependaalse kerk
 
Zondag 12 augustus
Gezamenlijke dienst
in Bethlehemkerk
 
SAVE THE DATE
 
Zaterdag 15 september
Buurttafel
 
Zondag 16 september
Startzondag
 
Dinsdag 9 oktober
Tafels van Hoop
 

Zondag 8 juli

Marcus 6: 1-6
 
Jezus ging naar de stad waar zijn familie woonde. Zijn leerlingen gingen met hem mee. Op sabbat gingen ze naar de synagoge. Daar gaf Jezus de mensen uitleg over God.
 
Veel mensen die Jezus hoorden spreken, waren erg verbaasd. Ze zeiden tegen elkaar: ‘Hoe weet hij dat allemaal? Hoe komt hij aan die wijsheid? En hoe zit het met al die wonderen die hij doet? Hij is toch de timmerman, de zoon van Maria?....
 

Bethlehemkerk op Facebook

Onze Facebook pagina is te vinden onder de naam Bethlehemkerk Hilversum.
 
 
 
Hilversum Zuid
2de editie
 
 
Kerkbrink PgH Thema "Veelkleurig"
 
 
BEZOEK ONZE SITE
 
Verrassende slotzondag
Op zondag 8 juli wordt het kerkelijk seizoen feestelijk afgerond op de slotzondag.
De dienst wordt geleid door ds. Jetty Scheurwater.
 
Er zijn een paar 'overvliegers” van de kinder- naar de tienerdienst.
 
Verder in deze dienst een terugblik op de vele activiteiten die in 2017/2018 zijn georganiseerd.
 
 
 
 
Uitnodiging picknick
Zondag 8 juli bent u uitgenodigd voor een picknick na afloop van de dienst.
  
We vieren zondag 8 juli slotzondag, na afloop van de dienst gaan we buiten koffie/thee drinken en hebben we een gezamenlijke picknick lunch.
 
Iedereen brengt de eigen lunch mee van huis.
 
Er zullen een paar picknick tafels/banken staan, maar vast niet genoeg. Daarom is het fijn wanneer u een tuinstoel, groot kussen, parasol of een lekker groot kleed meeneemt voor op het gras naast de kerk. Uiteraard wordt er  voor frisdrank, koffie en thee gezorgd. Een inteken- lijst ligt op de leestafel.
 
Zomertijd: tijd voor reflectie ...
  
 
In de zomer gebeurt er meer achter de schermen dan u merkt:
de startzondag wordt voorbereid, nieuwe ambtsdragers gezocht en het afscheid van andere ambtsdragers wordt voorbereid.
 
 
Sing along picknick op slotzondag
We vieren zondag 8 juli slotzondag en dat gaan we muzikaal afsluiten bij liedjes om samen te zingen tijdens de picknick.
 
De Hilversumse gitarist Rutger ten Hove zie http://degitaarleraar.nl/
zal tijdens de picknick muziek gaan maken op zijn gitaar.
 
Iedereen mag dus een verzoeknummer indienen, die we dan samen kunnen gaan zingen, aanmelden bij Trinette Boer.
 
 
Startweekend 15 en 16 september
 
 
 
 
 
Het jaarthema van de Bethlehemkerk is “een goed Gesprek” en 15 september is de start van de vredesweek. Genoeg redenen om de zaterdag met een breed gedragen initiatief te beginnen!
 
15 september organiseren we samen met andere organisaties in Zuid de langste pannenkoekentafel op het grasveld bij de kerk.Doe mee door zelf pannenkoeken te bakken en ze aan de langste tafel te bezorgen en samen met andere wijkbewoners op te eten.
 
Maar of die net zo lang wordt als die op de foto? Dat ligt aan u.
 
 
Jeugdruimte pimpen Slotzondag
Speciaal voor de jongeren. Tijdens de slotzondag op 8 juli is er een creatieve middag voor jongeren vanaf 12 jaar.
 
We gaan een tweedehands tafel en stoelen pimpen voor de jeugdruimte in de Bethlehemkerk en je bent van harte welkom om mee te doen.
 
Laat je creatieve geest gaan en pak de kwast.
Help mee we beginnen rond 12.00 uur.
 
Groetjes Christa en Annette
06-35387758
 
 
De vreemdeling in ons midden
 
 
 
 
 
Een uitstapje naar de markt, gezellig samen koffiedrinken, samen eten, boeken uitzoeken in de bibliotheek of praktische hulp bieden? Als dit activiteiten zijn die u aanspreken, dan hebben wij een nieuwe uitdaging voor u!
 
In Hilversum woont een grote groep statushouders. Statushouders zijn vluchtelingen met een verblijfsvergunning die hun land vanwege oorlogsgeweld of dreiging ontvlucht zijn. Zij starten hun leven in Nederland vaak in een heel kwetsbare positie. Zonder kennis van de Nederlandse taal en cultuur is het moeilijk een nieuw bestaan op te bouwen. Sommigen leven daardoor in een isolement.
 
Ze zouden graag contacten leggen of een maatje vinden dat hen helpt wegwijs te raken in de Nederlandse samenleving of te oefenen met de taal. Juist op dit vlak doet Vluchtelingen- Werk Midden Nederland dan ook graag een beroep op u! Lees meer ...
 
Iona vieringen krijgen vervolg
Na de 1e Ionaviering op 
zondagmiddag 15 april j.l. is ook de 2e Ionaviering op zondagmiddag 3 juni positief ontvangen.
We hebben echt het gevoel bovenwijks in een behoefte te voorzien. Het is mooi om te zien dat het echte Vieringen zijn met gemeenteleden uit de Regenboogkerk, de Diependaalse Kerk, Vitamine G, de Grote kerk en uit andere geloofsgemeenschappen. Bovendien zijn deze vieringen aantrekkelijk voor mensen die de ‘gewone’ 10 uurs vieringen niet meer bijwonen,
  
 
 
Alzheimer-café 11 juli
 
Wat doet de diagnose dementie met u en uw omgeving?
Als de diagnose dementie is gesteld kan het moeilijk zijn om het leven weer op te pakken. Hoe ziet de toekomst eruit? Wat betekent dementie voor degene zelf en voor zijn omgeving, voor de partner, de kinderen?
 
Gastspreker: Monica Leemreis, GZ-psycholoog Hilverzorg op woensdag 11 juli in Wijkcentrum de Koepel, Kapittelweg 399a, Hilversum

Het Alzheimer Café Hilversum is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden.
 
 
 
Promotie ds. Jurjen Zeilstra 
Afhankelijk van de definitieve goedkeuring door de leescommissie hoopt ds. Jurjen Zeilstra van de Regenboogkerk in september te promoveren bij religiegeschiedenis aan de VU.
 
Het onderwerp is een biografie over het leven van dr. W. A. Visser 't Hooft(1900-1985), een van de oprichters van de Wereldraad van Kerken en de eerste secretaris-generaal (1948-1966).
 
De verwachtte datum is  5 september om 11.45 uur, in de Vrije Universiteit, De Boelelaan, Amsterdam Zuid.
 
Op 28 september volgt een symposium, eveneens aan de VU. 
 
Alle belangstellenden zijn van harte welkom op 5 en 28 september.
  
 
Fiets puzzel tocht
  
Op een hopelijk zonnige zomerdag gaan we met jong en oud fietsen met de Emmaus-Paulusparochie en de Bethlehemkerk op zondag 15 juli.
 
We hebben een mooie route in de natuur van ongeveer 25 kilometer met onderweg een aantal stoppunten waar leuke opgeven te doen zijn. Na afloop is er in de ontmoetingsruimte van De Waaier nog een gezellig samenzijn met iets te drinken en te eten.
 
 
Bijna zomerstop Nieuwsbrief en mailproblemen
Volgende week begint de zomerstop van de nieuwsbrief. De eerste nieuwsbrief van het nieuwe seizoen verschijnt eind augustus. Dus ruim voor het startweekend.
 
De redactie van de nieuwsbrief gaat de komende weken kijken naar de opmaak en de techniek achter het versturen van de nieuwsbrieven. 
 
We wensen iedereen een fijne zomer toe.
 
De afgelopen periode is de nieuwsbrief namelijk niet altijd bij iedereen bezorgd.
Helaas hebben we de oorzaak nog steeds niet gevonden. Probleem lijkt vooral te zitten in e-mail adressen van de KPN: @planet.nl of @knpmail.nl, @telfort.nl of @xs4all.nl, of @hetnet.nl.
 
Excuses voor het ongemak.
PS Nieuwsbrief is ook altijd terug te lezen op de Bethlehemkerk website.
 
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl