Bethlehemkerk Nieuwsbrief              
Maart 2020 nr. 11
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
IN DEZE NIEUWSBRIEF
 
Extra bericht
 
40-dagentijd:
zondag 15 maart: Dorst
 
40-dagentijd challenge
 
Iona viering in de Bethelhemkerk
 
Opbrengst dienstenveiling MBR
 
40-dagen filmcyclus:
The Two Popes
 
Kliederkerk op de
Goede vrijdag
 
PGH Voedselbankactie
 
PgH Gemeenteavond
 
Midden in het Leven
 
Lezing Hollandse Waterlinie
 
Kuisweg lopen in  Deventer
 
 
Zondag 15 maart
(3e zondag 40-dagen)
 
Aanvang: 10:00 uur
 
Motto:
'Dorst'
 
 
Voorgangers
 ds. Jurjen Zeilstra
 
 
Sterretjes
 
Nieuwe vitrine expo: Nicolette Swinkels
 
Henk van ter Meij exposeeert in de Bethlehemkerk.
 
PGH Gemeente vergadering op maandag 16 maart in Bethlehemkerk
 
 
40-dagentijd: Leerhuis Frank Martin
door ds Heleen Weimar
____________________
Vacatures:
 
Redactie kerkbrink zoekt versterking
 
 
Secretaris inloophuis De Wording
 
 
 
AGENDA
 
Vrijdag 13 maart
 
 
Zaterdag 14maart
 
Zondag 15 maart
ds. Jurjen Zeilstra
(3e zondag 40-dagentijd) 
 
 
Maandag 16 maart
Wijkkerkenraad Bethelhemkerk
 
 
Dinsdag 17 maart
 
 
 
 
40-dagentijd filmcyclus:
 
Leerhuis 40dagentijd: Frank Martin
 
 
Woensdag 18 maart
---
 
Donderdag 19 maart
 
 
Vrijdag 20 maart
---
 
Zaterdag 21 maart
 
Kapelconcert The Quiggs
 
 
Zondag 22 maart
ds. Jetty Scheurwater
 
 
 
 
SAVE THE DATE!
 
op zaterdag 16 mei
voor en door
Bethlehemkerk
 
 

Zondag 15 maart

 
Dorst
 
28 Toen wist Jezus dat alles was volbracht, en om de Schrift geheel in vervulling te laten gaan zei hij: ‘Ik heb dorst.’ 29 Er stond daar een vat water met azijn; ze staken er een majoraantak met een spons in en brachten die naar zijn mond. 30 Nadat Jezus ervan gedronken had zei hij: ‘Het is volbracht.’ Hij boog zijn hoofd en gaf de geest.
 
 

Bethlehemkerk op Facebook

Onze Facebook pagina is te vinden onder de naam Bethlehemkerk Hilversum.
 
 
 
Hilversum Zuid
Jaargang 3 nr.3
 
"Op weg naar Pasen"
 
BEZOEK ONZE SITE

Zondag 15 maart: alleen via kerkdienst gemist

Onze landelijke kerk heeft - in het spoor van de persconferentie vanuit Den Haag - het volgende advies uitgebracht: 'Gezien de maatregelen vanuit de overheid (donderdag 12 maart) raden wij gemeenten aan om alle bijeenkomsten met meer dan 100 mensen af te gelasten. Ook als dat om kerkdiensten gaat. Deze maatregel geldt tot en met 31 maart 2020'. 
 
Aangepaste kerkdienst in verband met het corona-virus zondag 15 maart 2020 alleen te volgen via kerkdienst gemist.
Zie deze link: https://kerkdienstgemist.nl Mocht deze link niet functioneren door overbelasting, kijkt en beluistert u dan op een ander moment.
 
Zondag 15 maart is er een eredienst in de Bethlehemkerk met ds. Jurjen Zeilstra, een musicus (organist), een ouderling en diaken m.b.v. de koster en de kerkrentmeester; dus uitsluitend met de mensen die noodzakelijk zijn. 
 
 
NB over de andere activiteiten die in deze Nieuwsbrief staan, zal per activiteit beoordeeld worden of deze doorgaan. Hierover volgt later meer informatie via Nieuwsbrief en website.

40-dagentijd: zondag 15 maart: Dorst

Samen met de andere kerken van de Protestantse Gemeente Hilversum staan we deze veertigdagentijd stil bij de zeven kruiswoorden van Jezus.
 
Hij die sprak ‘Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft’ (Johannes 7,38), zegt aan het kruis: ‘Mij dorst’ (Johannes 19,28). Dit is zoveel meer dan het verlangen naar aards water. Jezus verlangt naar hemelse gerechtigheid. Het visioen van de Schriften gaat in vervulling. Op deze Palmzondag staan wij stil bij de spanning waarin de Vredevorst staat die bij ons intocht houdt. Het thema is: ‘Mij dorst’.
Schriftlezingen: Psalm 91, 1-15a; Romeinen 5, 12-21 en Johannes 19, 28-30.
 
 

40-dagentijd Challenge en uitdaging

 
Vasten is een beproefde manier om je voor te bereiden op Pasen, het feest van Jezus´ opstanding uit de dood. Jezus riep ´Sta op!´ tegen zieken en mensen die lijden onder onrecht. Hij riep zelfs doden tot leven en gaf zelf Zijn leven voor ons als ultieme daad van liefde. Niet het duister maar de liefde overwon.
 
Voor deze 40dagentijd hebben we iedere week een nieuwe uitdaging.
Gedurende de week kun je je ervaringen met deze vorm van vasten met ons delen, in de vorm van een berichtje of foto’s. Lukt het niet om de koekjes te laten staan? Of is het juist heel gemakkelijk om een week geen alcohol te drinken? En hoe doe je dat eigenlijk: zo min mogelijk plastic gebruiken? Deel je ervaringen met ons via 40dagen@bethlehemkerk.nl
 
 
Iona viering in Bethlehemkerk
Is geannulleerd:
zie hierboven eerste artikel.
 
Op zondag 15 maart a.s. wordt er weer een Ionaviering georganiseerd in de Bethlehemkerk.
Thema is dit keer: gebrokenheid (en heelwording).
 
We beginnen met een sing’in waarbij we alvast wat liederen gaan oefenen m.m.v. Dianne Heijstee, piano.
 
Het is in verband hiermee wel fijn als u zich een aanmeldt: hermabosma@hetnet.nl.
Van harte welkom!
Herma Bosma, pastoraal ouderling
 

Dienstenveiling brengt € 9.000 op

 
De drie veilingmeesters Koos van Vliet, Marya de Haas en Peter den Uil hadden zaterdagiddag 7 maart tijdens de MBR Dienstenveiling bij ieder kavel het laatste woord. 'Eenmaal…, andermaal… verkocht' ging gepaard met een tik met de hamer. Alhoewel sommige aanwezige het de veilingmeesters wel moeilijk maakten om een fractie voor 'de tik met de hamer' een beter bod uit te brengen, waarna de bieding weer open lag.
 
MBR Uganda
Er werden voor deze editie van de Dienstenveiling ruim 120 kavels aangeboden, waarvan de opbrengst geheel ten goede komt aan het MBR Uganda project. Zoals andere jaren werden ook dit jaar alle kavels aangeboden door gemeenteleden van de Bethlehemkerk, Morgenster en Regenboog. De MPR band zorgde voor muzikale omlijsting van de middag.
 
 

40-dagen films: The Two Popes

Is geannulleerd:
zie hierboven eerste artikel.
 
Voor de negende keer brengt Filmtheater Hilversum in samenwerking met de PgH een cyclus met films over lijden en opoffering. 
 
De derde film ‘The Two Popes’ wordt vertoont op dinsdag 17 maart om 13.30 en 20.00 uur. 
 
Anthony Hopkins en Jonathan Pryce schitteren als paus Benedictus XVI en zijn opvolger, paus Franciscus, in dit intieme inkijkje in een historisch keerpunt binnen de katholieke kerk. We zien de twee leiders worstelen met het geloof en religieus leiderschap in een snel veranderende wereld. Vol fantastische acteerprestaties, scherpe dialogen én de nodige humor.
De film wordt ingeleid door pastor Victor Scheijde. 
 
 
 
 
Kliederkerk op Goede vrijdag
 
 
Het is een mooie traditie geworden: Kliederkerk op Goede Vrijdag 10 april 2020. Zoveel kinderen met hun papa’s en mama’s, opa’s en oma’s of de buurman en de buurvrouw, die met elkaar knutselen, die met elkaar een verhaal beleven, die  buitenspelen en die aan het eind van de ochtend met elkaar pannenkoeken eten! Wij genieten er enorm van, dus we hopen jullie allemaal weer te zien!
 
Iedereen is van harte welkom, neem vooral ook vriendjes en vriendinnetjes mee. De deur van de kerk gaat om 10.00 uur open, rond 13.00 uur willen we afsluiten.
 
 
PgH Voedselbankactie 22 maart
 
Zondag 22 maart 2020 vindt de jaarlijkse voedselbankactie weer plaats. De voedselbank helpt mensen die om diverse redenen niet zelf (meer) in staat zijn om elke dag een simpele maaltijd op tafel te zetten.
Uw hulp is dus zeer welkom! 
U kunt de hele zondag uw bijdrage leveren in de vorm van boodschappen, die u kunt achterlaten bij de ingang van de kerk.
 
Klik hier voor de flyer
 
 
PgH Gemeenteavond 16 maart in BK
 
 
Maandag 16 maart organiseert de Algemene Kerkenraad een bijeenkomst over de toekomst van onze Protestantse gemeente. Alle gemeenteleden uit alle wijkgemeenten zijn welkom om mee te denken over het beleid van de komende jaren. De bijeenkomst vindt plaats in de eigen
Bethlehemkerk.
Aanvang 20.00 uur. 
 
Download het artikel ‘Protestantse gemeente: denk en praat mee’ Klik hier om het artikel te downloaden.
 
Midden in het Leven
 
Op vrijdag 27 maart  hebben we deze keer als keuze de onderwerpen:
‘Mijn favoriete muziek. Waarom spreekt bepaalde muziek je aan?’ (door Gerard) en
‘God als veronderstelling, het geloof van een natuurwetenschapper’
(door Henk).
 
Zoals gewoonlijk starten we om 18.45 uur met American Diner en koffie. Na afloop van de onderwerpen sluiten we zoals gewoonlijk af met een hapje en drankje. Leeftijd ± 40 - 67 jaar.
 
 
 
Lezing Nieuwe Hollandse Waterlinie
 
Lezing door Kees Schipper. Dinsdag 17 maart 2020 van 14.00-16.00 uur in de Bethlehemkerk.
 
Vanaf 13.45 staan koffie en thee klaar. Toegang: €7,50, de opbrengsten zijn voor Oeganda (www.mbrgoesuganda.nl)
 
Kees geeft al jaren met veel enthousiasme lezingen over De Nieuwe Hollandse Waterlinie.
Hij maakt daarbij gebruik van fraaie video animaties. Een indrukwekkend verhaal over het water als verdedigingswapen. U bent van harte welkom!
 
Kees Schipper verloot onder de aanwezigen een gratis rondleiding op het Forteiland Pampus.
 
Kees Schipper, Anita Planje
Klik hier voor de flyer.

Samen kruisweglopen in Deventer

 
 
 
Elke stap die je in de pittoreske binnenstad van Deventer zet, elk kunstwerk waardoor je stil komt te staan, herinnert je eraan dat de mens kwetsbaar is. Oorlog, onrecht en eenzaamheid zijn van alle tijden. Het lijden is onafwendbaar. En toch zijn er altijd mensen die zich inzetten voor vrede, gerechtigheid en naastenliefde.
 
Volg de voetsporen van bezieling in Deventer!
 
De internationale Art Stations of the Cross vindt in 2020 – na edities in Londen, Washington DC, New York en Amsterdam – plaats in het hart van de eeuwenoude Hanzestad Deventer. Veertien kunstenaars verbeelden het lijden van Jezus en van mensen in onze tijd. Langs de kunstwerken loopt een pelgrimsroute.
 
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl