JULI 2019
In deze Bijblijver
  • Voortgang herstel NSE 2019
  • Planning
 
 
Voortgang herstel NSE 2019
Volgend op het rapport van het CBS dat op 19 juni werd gepubliceerd zal Studiekeuze123 nu ook de resultaten van de universiteiten meenemen in de herstelronde van de data NSE 2019. Na de herstelronde vindt een tweede review plaats door het CBS. Afhankelijk van de uitkomst, worden definitieve afspraken over publicatie van deze resultaten van NSE 2019 gemaakt. Ipsos stuurt de NSE-contactpersonen van de universiteiten binnenkort per e-mail een instructie over de nalevering van de benodigde gegevens.
 
Planning
Studiekeuze123 werkt met Ipsos, I&O Research en het CBS aan een planning van de reparatie en de tweede review. De planning voor de universiteiten wordt voor het einde van deze week geplaatst op: www.studiekeuze123.nl/nse-instellingen. Hier is nu al de planning voor het niet-bekostigd onderwijs te vinden.
 
Je ontvangt deze nieuwsbrief in het kader van onze samenwerking in de productie van de Nationale Studenten Enquête. Mocht je geen e-mail meer van ons willen ontvangen, dan kun je je onderaan deze e-mail uitschrijven. Dan halen wij je gegevens uit deze mailinglist.
Studiekeuze123
Powered by Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 
   
De Nationale Studenten Enquête (NSE) valt onder de verantwoordelijkheid van Studiekeuze123. Studiekeuze123 is een initiatief van het ministerie van OCW, in samenwerking met studenten en het hoger onderwijs.