Beste,

Zoals jullie allicht weten is de Provincie West-Vlaanderen na dit jaar niet langer bevoegd voor cultuur en houden de provinciale cultuursubsidies op te bestaan. Vlaanderen neemt deze bevoegdheid over van de Provincies en heeft, in afwachting van een nieuw decreet, een nieuw subsidiereglement uitgewerkt voor projecten met een regionale uitstraling.

Die nieuwe subsidielijn kan interessant zijn voor uw organisatie.

Op 5 september organiseert het Departement Cultuur, Jeugd en Media hierover een infosessie in Brugge, in het Provinciehuis Boeverbos. Alle informatie vindt u hieronder.

Misschien tot dan,
Sophie Muyllaert
Coördinator cel erfgoed
Dienst cultuur
Provincie West-Vlaanderen
T 050 40 35 77
mailadres: sophie.muyllaert@west-vlaanderen.be


Start subsidieaanvragen voor culturele projecten met een regionale uitstraling - Transitiereglement
Vanaf vandaag kunnen subsidieaanvragen binnen het transitiereglement voor de subsidiëring van culturele projecten met een regionale uitstraling worden ingediend via de online applicatie KIOSK van het Departement Cultuur, Jeugd en Media.

Het transitiereglement is één van de overgangsmaatregelen die zijn genomen in het kader van de overdracht provinciale cultuur- en jeugdbevoegdheden en regelt in 2018-2019 de subsidiëring van culturele projecten die het lokale niveau overstijgen. Ook culturele initiatieven met bovenlokale ambities die podiumkansen voor jongeren creëren, kunnen subsidies aanvragen binnen dit reglement. De eerste deadline voor de indiening van projectvoorstellen is 1 oktober 2017.

Het Departement CJM organiseert in elke provincie één infosessie waarop het transitiereglement en de KIOSK-online aanvraagapplicatie worden toegelicht. De infosessie is gratis, maar graag vooraf inschrijven via de volgende link.
Data infosessies:
| Vlaams-Brabant: VAC Leuven – 22.08.2017, van 17.00 tot 19.00 uur
| Limburg: VAC Hasselt - 28.08.2017, van 17.00 tot 19.00 uur
| West-Vlaanderen: Provinciehuis Boeverbos - 5.09. 2017, van 17.00 tot 19.00 uur
| Antwerpen: De Nieuwe Vrede - 6.09.2017, van 17.00 tot 19.00 uur
| Oost-Vlaanderen: VAC Gent – 7.09.2017, van 17.00 tot 19.00 uur