HOE KOM JIJ TOT DE KERN?


in september is er een beweging in gang gezet. Deze krijgt een vervolg in oktober, waardoor er sprake zal zijn van een oranjekleurige expansie. In aanvang voelt dat nog wat hoekig aan. Door te stretchen en misschien zelfs wel wat (innerlijk) geweld te gebruiken waarbij je buiten je comfortzone treedt, zal datgene doorbroken worden wat nodig is om tot de kern te komen. De stervorm die dan verschijnt, doet je er aan herinneren waar je in oorsprong vandaan komt. Het geeft je inzicht hoe jouw wezensster eruit ziet en wat er nodig is zodat je je ook echt een ster kunt voelen.

Zo komt er een proces van polijsten op gang. De kleur rood zorgt er voor dat krachten gebundeld worden en je voorbij weerstanden kunt gaan. Ten diepste wil je iets laten zien. Het kan echter ook zomaar zijn dat je terugtrekkende bewegingen maakt, omdat je nog niet zo goed durft. Het is ook niet zeker dat je direct al positieve reacties krijgt op datgene wat je in de wereld zet. Aan de andere kant is er ook geen weg terug. Als je om je heen kijkt dan zie je dat je niet de enige bent die hier problemen mee heeft; vele anderen zijn ook met het nieuwe, soms onvoorspelbare krachtenveld aan het worstelen. De energiestroming is uiteindelijk zo gericht dat je voelt dat er maar één weg is en dat is die van doorgaan en vooruitgang.

Eenmaal voorbij de wrijving, komt er ruimte voor verzachting. Het gaat vooral over het zachter worden voor jezelf. Dit maakt je meer menselijk, met een natuurlijke uitstraling. Dit is zowel terug te zien in de gele bloem als ook in de zonnestralen.

In deze maand is er spiegeling met de buitenwereld nodig om de binnenwereld verdergaand te kunnen onderzoeken om zo tot je eigen essentie te komen. Als er eenmaal meer stevigheid gecreëerd is en aan de belangrijkste basisbehoeften is voldaan, dan kunnen de hogere chakra's ook weer mee gaan doen. Door het toevoegen van paarse en lichtblauwe energieën krijgt het spirituele meer en meer aandacht en kan er voorbij de aardse werkelijkheid gegaan worden.

Door de openheid die ontstaat, verschijnt er een bijzonder teken in de kern. Het is als een wichelroede die voor een drie-eenheid zorgt en op zoek gaat naar het geluk. Dit proces gaat gepaard met een nieuwe, ultrasonore trilling waarbij een hele andere frequentie uitgestraald wordt. In deze energie-uitwisseling is het mogelijk om contact te maken met thuis en je zo te herinneren wie je bent en wat jouw doel was waarom je naar aarde kwam. De eerste ervaringen zijn hoop- en verwachtingsvol, ook al is er in veel opzichten nog verfijndere afstemming nodig.

Al met al zal het een periode van opwinding zijn over dat wat gaande is, omdat het zoveel nieuwe perspectieven geeft. Eerst was er slechts een enkeling bezig met deze materie. Dit gaat veranderen in een collectief ontwaken; er willen meer mensen mee gaan doen. Diegene die in aanvang het voortouw namen, ervaren dit als een grote en welkome steun. Het tegengeluid wordt daarmee omvangrijker en ook luider. Echter doordat de in gang gezette beweging in een stroomversnelling komt, wordt het ook wel erg massaal. De voorlopers kunnen zich daardoor overspoeld voelen. Dat wordt versterkt doordat de grote groep nu weg lijkt te lopen met het door hun uitgerolde gedachtegoed. Dit gebeurt in veel gevallen zonder waardering en beloning te geven aan hen die het voorwerk deden en in het verleden wel eens voor gek versleten werden.

Pas als de innovators zich gaan buigen over een volgende, diepere energetische laag zullen zij gezien worden en erkenning krijgen van het collectief voor hun pionier- en voortrekkersrol. Deze lichtwerkers worden meer en meer aangemerkt als nieuwe leiders, die op een andere manier omgaan met hun medemens dan vele voorgangers deden. Er komt een grootse beweging op gang, met nieuwe drijfveren en daardoor een creatie van een zingevend en inspirerend elan. Deze zal zich kenmerken door ontluiken, samen op weg zijn en samenhorigheid. Het heeft iets strijdvaardigs en ook iets luchtigs. Eén ding is zeker het gaat lichter worden. Er zal een andere wind waaien, die ware vrijheid geeft aan het collectief. Dit bewustzijn zal zich gedurende langere tijd verruimen en verdiepen ver voorbij een ieders voorstellingsvermogen.

Een maand toegewenst waarin je de controle loslaat en open staat voor vernieuwingen, waarbij je de informatie door je heen laat stromen, zodat de mind ontslagen wordt uit de rol van de beperkende factor en je intuïtie het kompas is dat hoogtij viert om je dichter bij jouw essentie en jouw waarheid te brengen.


DE KOMENDE WEKEN OP DE COACH-INN AGENDA:

6 OKTOBER VERDIEPING EN TRANSFORMATIEDAG (SYSTEMISCH EN ENERGETISCH WERK - 1 DAG)

27 OKTOBER - ADEM-INN (AVOND WORKSHOP)

9 DECEMBER TRANSFORMATIEWIEL (WORKSHOP 1 DAG)


BOEKENTIP
Robert Bridgeman schreef het boek 2044 - Het mysterie van de vijfde dimensie. Een roman die een doorkijkje in de toekomst geeft. Blijft het beschreven leven in deze matrix fictie of zal het in de loop van de tijd werkelijkheid te worden?


RECEPT VAN DE MAAND
Voor mij is september altijd een feestelijk maand. Ook dit jaar heb ik weer uitgebreid staan koken. Er zijn daarom weer allerlei nieuwe recepten gepost op www.dagelijkse-voeding.nl. De limoen-mascarpone cake was een groot succes en het vegan zadenbrood zonder meel scoorde ook hoge ogen.


BEHOEFTE AAN EEN KLANKBORD?
Je bent hiervoor van harte welkom voor een goed gesprek, energieboodschap, ademsessie, opstelling of coaching. Consulten kunnen zowel live als online plaatsvinden. Je kunt een afspraak maken door een mail te sturen naar info@coach-inn.nl of te bellen naar 033-4451480.

Wil je graag jouw essentie gaan leven en ben je meer van de zelfwerkzaamheid? Neem dan een jaarabonnement op P.S. Je wordt Thuisgebracht - Jouw GPS Web. Je kunt dan online 10 groeithema's doorwerken met creativiteit, klank, beweging, visualisaties en ademoefeningen om zo in jezelf thuis te komen.


Deze nieuwsbrief is een uitgave van Coach-Inn. Voor meer info: www.coach-inn.nl. Voor de Innerlijke Groeireizen zie www.jewordtthuisgebracht.nl. Coach-Inn kan ook gevolgd worden op Twitter en Facebook. De recepten van de gerechten geserveerd in het Bolwerk staan op dagelijkse-voeding.nl en op de Dagelijkse Voeding Facebookpagina. Daar staat ook meer informatie over het Coach-Gourmet. Gun je deze informatie aan iemand anders: stuur deze mail dan door.