Bethlehemkerk                                                   
Juni 2022 nr. 25
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
 
Zondag 19 juni:
Wim Vlooswijk
 
Klimaatmars 19 juni Rotterdam
 
Expositie in Bethlehemkerk
 
"Stercafé bij nacht"
 
Slotzondag 26 juni
 
’50 jaar na de brand’
 
Rondleiding
‘Gedenkt te Sterven’
 
Open Kerk:
Rondleiding voor GKL
 
Bijbelleeskring in de zomerperiode
 
Wegwijzer voor het seizoen 2022-2023
Oekraïense
vluchtelingen
 
Workshop Bible Journaling
 
Gooizicht: opstarten kerkdiensten
 
 
 
Bethlehemkerk
 
Zondag 19 juni
voorganger:
pastor Wim Vlooswijk
 
Thema:
'Hoe heet jij?'
 
 
 
 
 
Sterretjes
samen@
bethlehemkerk.nl
________________
Samen:
__________________
 
Voorbede aanvragen
U kunt uw verzoek om voorbede in de week daaraan voorafgaand ook per e-mail: voorbedegevraagd
@bethlehemkerk.nl of telefoon aan de wijkpredikant doorgeven.
----------------------------
 
Steun Oekraïne en
help mee: 
 
 
Toelichting op de collecten van deze zondag, klik hier.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------
Onze rubriek met vraag en aanbod in deze tijden van crisis!
 
samen@
bethlehemkerk.nl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kent u iemand die deze Nieuwsbrief nog niet ontvangt?
 
Kent u een gemeentelid zonder PC of Tablet?
 
Print dan deze nieuwsbrief uit en breng een zonnetje in huis tegen de eenzaamheid.
 
 
AGENDA
 
Vrijdag 17 juni
Nieuwsbrief
 
Catechese & stercafé
 
Zaterdag 18 juni
 
Zondag 19 juni
pastor Wim Vlooswijk
 
 
Maandag 20 juni
 
 
Dinsdag 21 juni
-
 
Woensdag 22 juni
 
Donderdag 23 juni
Open Kerk en
 
 
Vrijdag 24 juni
Nieuwsbrief
 
Zaterdag 25 juni
Stercafé by night
 
Zondag 26 juni
ds. Aster Abrahamsen
Stercafé-mixt-fruits
Slotzondag
 
 
Zondag 19 juni
 
Lucas 8, 26-39
 
8:26    
Ze zakken af naar
de landstreek van de Gerasenen,-
die tegenover Galilea ligt.

8:27    
Maar als hij uittrekt het land op,
treedt zomaar een man
hem tegemoet, uit de stad;
hij heeft demonieën in zich:
sinds geruime tijd
trekt hij geen kleding meer aan
en verblijft hij niet in een huis
nee, in de rotsgraven.

8:28    
Maar als hij Jezus ziet
valt hij opschreeuwend voor hem neer
en met grote stem zegt hij:
wat is er tussen mij en jou,
Jezus, zoon van God de Allerhoogste?-
ik smeek je: pijnig me niet!

8:29    
Want hij heeft aan de onreine geest
afgekondigd dat hij moet
uittrekken uit deze mens;
want tijden lang heeft hij hem aangegrepen,
en moest hij, ter bewaking,
met kettingen en voetboeien
vastgebonden worden;
maar dan verbrak hij de banden
en werd hij door de demonie
de woestijnen ingedreven.

8:30    
Maar Jezus vraagt hem: wat is je naam?
Hij zegt: Legioen!-
omdat de demonieën met vele
in hem zijn binnengekomen.

8:31    
Ze hebben hem aangeroepen
dat hij hun niet zou opdragen
de afgrond in te gaan.

8:32    
Maar er is daar een kudde van
heel wat zwijnen geweest
die geweid werd in het bergland;
ze roepen hem aan dat hij hun zal toestaan
hén binnen te komen,
en hij staat hun dat toe;

8:33    
maar wegkomend uit die mens
komen de demonieën bij de zwijnen binnen;
de kudde beweegt zich van de helling af
het meer in en verdrinkt.

8:34    
Maar als zij die hen weiden
zien wat is geschied,
vluchten ze en verkondigen het
aan de stad en aan de velden.

8:35    
Maar zij komen naar buiten
om te zien wat is geschied;
ze komen aan bij Jezus
en vinden de mens,
uit wie de demonieën zijn gekomen,
gekleed en bij zijn verstand
zittend aan de voeten van Jezus;
zij worden bevreesd.

8:36    
Maar zij die alles hebben gezien
verkondigen aan hen
hoe hij die door demonieën werd beheerst
is gered.

8:37    
Heel de menigte
uit de landstreek van de Gerasenen
vraagt hem om bij hen weg te gaan,
omdat zij omvat zijn door grote vreze;
en hij stapt in de boot en keert terug.

8:38    
Maar de man
uit wie de demonieën zijn gekomen
heeft hem gesmeekt
met hem samen te mogen zijn;
maar hij laat hem los, zeggend:

8:39    
keer terug naar je huis
en verhaal al wat God je heeft gedaan!
Hij gaat weg,
heel de stad door predikend
al wat Jezus aan hem heeft gedaan.
 
 

Bethlehemkerk op Facebook

Onze Facebook pagina is te vinden onder de naam Bethlehemkerk Hilversum.
 
 
 
 
Wijkkrant 1215
Hilversum Zuid
 
 
"HEMELVAART"
 
 
Website van de PgH www.pknhilversum.nl
 
 
BEZOEK ONZE SITE
 
Als gastvrij en betrokken kerkgemeente heten we u van harte welkom om onze diensten mee te vieren en te beleven. Dat kan rechtstreeks op zondagmorgen en later in de week door de dienst terug te kijken.
 
Zondag 19 juni: pastor Wim Vlooswijk
 
Zondag 19 juni gaat pastor Wim Vlooswijk voor in de Bethelhemkerk.
Als thema voor de viering heeft pastor Wim Vlooswijk gekozen voor het thema: Hoe heet jij?
 
We lezen uit twee bijbelboeken: Jesaja 65, 1-9 en  Lucas 8, 26-39.
 
Klik hier voor de liturgie voor deze zondag.
 

Samen naar klimaatmars 19 juni Rotterdam

Geen woorden maar daden! De klimaatcrisis is nu. Hitterecords sneuvelen keer op keer, met als gevolg diepgaande veranderingen voor al het leven op aarde. Toch kiest Kabinet Rutte IV wéér de kant van degenen die voor de klimaatcrisis verantwoordelijk zijn. Dit moet nu stoppen: zonder de oorzaken van de klimaatcrisis aan te pakken, blijven we namelijk niet onder 1,5 graad opwarming.
 
Op zondag 19 juni gaan we daarom massaal de straat op voor een Klimaatmars in Rotterdam. Gezamenlijk kunnen we de klimaatcrisis bestrijden en tegelijkertijd iedereen in Nederland en daarbuiten een waardig bestaan geven. De oplossingen liggen er, nu de actie nog.
 
Samen naar de Klimaatmars?
 
Sinds 2018 is de Bethlehemkerk een groene kerk.
Dat betekent dat de Bethlehemkerk zich blijvend inspant voor een groenere en betere wereld.
 

Expositie in Bethlehemkerk: Maria de Ridder

Het begon allemaal met het fluwelen konijntje Eggie, mijn mini IPad en kleine foto-verhaaltjes. Eggie en mijn mini IPad gingen overal mee naartoe en ik denk dat Eggie het enige fluwelen konijntje is dat op zoveel verschillende plekken in Amerika is geweest.

Ik ben Maria de Ridder, 66 jaar oud, ik woon tijdelijk in Hilversum naast het Corversbos ( waar ik tot over mijn oren verliefd op ben geworden ) en ik hou van kleuren, patronen, materialen en geuren. Helaas heb ik nog geen manier gevonden om die geuren te verwerken in mijn foto’s :-).

Ik hoop dat mijn foto’s je plezier en herkenning geven?!
 
 
 
"Stercafé bij nacht" op 25 en 26 juni!
Zaterdag 25 juni gaan de tieners van de Bethlehemkerk, samen met tieners van de Morgenster en de Regenboog hun tenten opslaan bij Cisca en Harm in Hollandse Rading. We sluiten daarmee ons seizoen af. Zoals ieder stercafé spelen we een spannend spel, dit keer in de buitenlucht. We gaan samen BBQ'en, een spannend spel spelen, een boswandeling maken (of dropping) en een gezelig kampvuurtje maken. Kom je ook? Aanmelden via de Whats-app of JJW@bethlehemkerk.nl
 
Na het gezamenlijk ontbijt op zondagochtend, fietsen we naar de Bethlehemkerk om met ds. Aster Abrahamsen terug te kijken op afgelopen seizoen. Ds. Aster heeft een leuk spel voorbereid, dat we aan het eind van de kerkdienst samen met de gemeente gaan spelen. Omdat het jaarthema Vruchten van de Geest heet, gaan we tijdens de zondagslunch in de Bethlehemker aan de slag met fruit. Wat dat wordt is nog een verrassing.
 
Geef je op bij je jeugdouderling: Corné van Zandwijk, email: JJW@bethlehemkerk.nl
 
 
Slotzondag 26 juni
 
Het klinkt nog ver weg, maar op 26 juni vieren we onze Slotzondag. Na een vrolijke viering waarin we samen kunnen terugblikken en God kunnen danken voor dit toch wel bewogen jaar, zou het leuk zijn om samen nog feestelijk na te genieten. Daarom zijn we op zoek naar gemeenteleden die een programma voor na de slotzondagviering willen vormgeven en organiseren.
 
Ben jij degene die goede koffieplannen heeft of ideeën voor een overheerlijke lunch? Of misschien degene die al een speurtocht voor zich ziet of een gezellig wandeling?
 
Meld je dan nu aan via slotzondag@bethlehemkerk.nl
 
Ds. Aster Abrahamsen, namens de kerkenraad
 
 
 
Grote Kerk: ’50 jaar na de brand
Wat was er eind vorig jaar veel belangstelling voor de herdenking ’50 jaar na de brand’. Veel verhalen kwamen los, over hoe men 50 jaar geleden betrokken was bij de enorme kerkbrand van 3 december 1971.
 
Enkele activiteiten die in 2021 op het laatste moment niet door konden gaan, worden dit jaar opnieuw aangeboden.
 
 

Rondleiding ‘Gedenkt te Sterven’

Zaterdag 18 juni geven Flos Wisse Smit en Simone Lamain een rondleiding op de begraafplaats ‘Gedenkt te Sterven’ in het centrum van Hilversum, vlakbij de Grote Kerk. De begraafplaats heeft een lange en bijzondere geschiedenis.
 
Al in 1793 werd de begraafplaats in gebruik genomen, net voordat het in 1795 verboden werd om in een kerk te begraven. De laatste begrafenis was er in 1941.
 
De voormalige begraafplaats en huidige stadstuin bevat verschillende monumenten en is zelf een gemeentelijk monument. Bekende Hilversummers zijn er begraven.
 
 

Open Kerk:
Rondleiding voor GKL op donderdag 23 juni

Op donderdag 23 juni van 10.00 uur - 12.00 uur zal er voor de gemeenteleden van de Gereformeerde Kerk Loosdrecht een rondleiding door ds. Jetty en ds. Aster in de Bethlehemkerk gegeven worden.
 
Natuurlijk is er uitgebreid de gelegenheid elkaar te ontmoeten tijdens de Open Kerk onder het genot van een kop koffie of thee.
 
 
Bijbelleeskring in de zomerperiode
 
Over enkele weken sluiten we het jaarthema ‘Vruchten van de geest’ af. Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap heeft een boekje uitgegeven met een negendaags leesrooster over de vruchten van de geest. Bij iedere tekst is een verwerking en zijn er praktische tips.
 
In de Bijbelleeskring van de Bethlehemkerk willen we ter afsluiting van het jaarthema gezamenlijk dit boekje lezen. Dit doen we in de zomer, ieder op eigen tempo, en bespreken we vlak voor het nieuwe seizoen begint.
 
Zo kunnen we nog even terugblikken op het huidig jaarthema en onze ervaringen van het afgelopen kerkseizoen naast de inhoud van het boekje leggen.
 

Wegwijzer voor het seizoen 2022-2023
 
De voorbereidingen voor de nieuwe Wegwijzer zijn begonnen.
In de Wegwijzer publiceren we informatie over activiteiten en taakgroepen voor gemeenteleden en doelgroepen.
 
Het is een soort jaargids, waarin ook de gegevens van medewerkers en contactpersonen te vinden zijn.
De Wegwijzer 2022-2023 komt begin september a.s. uit.
 
Deze keer zal de gedrukte versie van de Wegwijzer op álle pastorale adressen worden bezorgd, ook bij de gemeenteleden van de Gereformeerde Kerk Loosdrecht die zich bij de Bethlehemkerk hebben of zullen laten inschrijven.
 

Oekraïense vluchtelingen:
Gastvrij, betrokken en behulpzaam

Met elkaar kunnen we het leed voor mensen uit Oekraine verzachten.
Samen helpen we Oekrainers.

Wij zijn Hilversummers. Gastvrij, betrokken en behulpzaam.
Hieronder een aantal oproepen voor hulp voor onze Oekraïnse vluchtelingen in Hilversum.
 
Vrijwilligers gezocht voor uitserveren maaltijden
Op de Heuvellaan waar Oekraïense vluchtelingen opgevangen worden zijn dringend vrijwilligers nodig die willen helpen de maaltijden uit te serveren. Er is een rooster waar je zelf per week op kunt intekenen. Je kunt je als vrijwilliger aanmelden.
 
 
 
Workshop Bible Journaling voor kinderen/tieners
 
Maria den Toom (Grote Kerk) en ikzelf (Vitamine G) organiseren voor de tweede keer een start-workshop Bible Journaling voor kinderen/tieners van ca. 7 tot 14 jaar (je moet zelf kunnen schrijven). Deze uitnodiging staat open voor kinderen/tieners uit alle kerken en geloofsgemeenschappen in Hilversum! Ook mogen zij uiteraard een vriend of vriendin meenemen. (Krijgen we meer dan 10 aanmeldingen, dan plannen we opnieuw een extra zaterdagmiddag in.)
 
Op zaterdag 18 juni, van 14.00 tot 17.00 uur, gaan we in de Diependaalsekerk creatief aan de slag met een aansprekende Bijbeltekst. Alle deelnemers ontvangen daarvoor ter plekke een knutsel-/schrijfpakket dat ze na afloop mee naar huis mogen nemen, om thuis verder te gaan met wat ze in de workshop hebben geleerd.
 
 

Gooizicht: opstarten kerkdiensten

Amaris Gooizicht is op zoek naar vrijwilligers voor de kerkdiensten.
Wij zoeken mensen die revalidanten helpen om vanaf de afdeling naar de kerkdienst te gaan.
Het is een keer per maand op woensdagavond om 18.30 uur (graag aanwezig 18.00 uur).
De dienst duurt ongeveer 30 tot 45 minuten.
Speelt u piano en kunt u zang begeleiden? Dan komen wij heel graag met u in contact!
U kunt mailen of bellen naar de geestelijk verzorgers van Amaris Gooizicht
Rita Buijs en Foekje Damstra  via f.damstra@amaris.nl of telno. 06-21000328
 
 
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl voor woensdag 20:00