Juridische nieuwtjes en attenderingen van rechtsleer,
jurisprudentie en wetgeving 
24 SEPTEMBER - 7 OKTOBER 2016

Aanwijzing adjunct-directeur van het Instituut voor gerechtelijke opleiding
Ministerraad 07/10/2016

Overheidsopdracht voor de FOD Justitie: uitvoering van veiligheidsstudie in de gerechtsgebouwen en penitentiaire inrichtingen
Ministerraad 07/10/2016

Gevangenisarbeid 
Maatschappelijk verantwoord ondernemen - reïntegratie
http://cellmade.be/


 
Afzonderlijke aanslag van achterstallige winsten - Zogenaamde 'pro deo-vergoedingen' - Gevolgen van het arrest van het Grondwettelijk Hof nr. 30/2016 van 25.02.2016
Circulaire AAFisc Nr. 30/2016 (nr. Ci.707.214) dd. 22.09.2016
Deze circulaire is onmiddellijk van toepassing

Tentoonstelling  ‘De kunst van het recht. Drie eeuwen gerechtigheid in beeld
Groeningemuseum 28/10/2016 t/m 05/02/2017
https://www.visitbruges.be/de-kunst-van-het-recht
ARTIKELS IN TIJDSCHRIFTEN EN NIEUWSBRIEVEN

Het Pop-updecreet
N. Carette, RW 2016-2017, nr. 6, 08/10/2016, 202

Dieren als quasi-goederen. Beschouwingen over de juridisch-technische wenselijkheid van een bijzonder statuut voor dieren tussen goederen en rechtssubjecten
J. Van de Voorde, RW 2016-2017, nr. 6, 08/10/2016, 203

Het Rekenhof
J.-P. Masson, La Cour des comptes, JT N° 6659, 08/10/2016, 541

KB inzake drones
S. Riger-Brown, M. Vanderstraeten, JT N° 6659, 08/10/2016, 546

Aftrek BTW – ereloon advocaat – rechtsbijstandsverzekeringen
I. Massin, Rechtsbijstandsverzekeringen: toch aftrek BTW op ereloon advocaat, ?, Fiscoloog nr. 1491, 05/10/2016, 3
Beslissing van 23 september 2016, nr. E.T. 126.564/2

BTW – vertrouwensbeginsel
J. Van Dyck, Wint ‘vertrouwensbeginsel’ het dan toch van ‘legaliteitsbeginsel’?, Fiscoloog nr. 1491, 05/10/2016, 1

Aanvang termijn aantekenen hoger beroep (art. 57 Ger.W.)
G. de Leval, J. van Compernolle, JT N° 6658, 01/10/2016, 521
Cass. 29/01/2016

Belaging – einde klachtmisdrijf
Le harcèlement: fin d’un délit sur plainte, B. Dufour, JT N° 6658, 01/10/2016, 527
25 MAART 2016. - Wet tot wijziging van artikel 442bis van het Strafwetboek, BS 05/04/2016, bl. 22563

Vennootschappen – wijzigingen duur mandaat commissarissen
C. malherbe, Durée du mandat du commissaire: récentes modifications du Code des sociétés, JT N° 6658, 01/10/2016, 528
29 JUNI 2016. - Wet houdende diverse bepalingen inzake Economie, BS 06/07/2016, bl. 41701

Vermogensplanning – fideï-commis de residuo
N. Appermont, Het legaat de residuo als afgescheiden vermogen: oude wijn in een nieuwe zak?; LR 2016/3, 171

Fiscaal co-ouderschap uitgebreid
A.M. Vandekerkhove, Fisc. Act. nr. 33, week 29 sep- 4 okt 2016, 1

Nieuwe btw-regeling voor kantines van verenigingen
J. Opreel, Fisc. Act. nr. 33, week 29 sep- 4 okt 2016, 5

Erfbelasting
W. Vetters, J. Bonné, Vlabel geeft Casman-clausule eerherstel (of toch bijna), Fisc. Act. nr. 33, week 29 sep- 4 okt 2016, 7

Jaaroverzicht personenbelasting
G. Valkenborg, Fisc. Act. nr. 33, week 29 sep- 4 okt 2016, 10

Overheidsopdrachten en EU-staatssteunrecht
Tim BRUYNINCKX, Overheidsopdrachten en EU-staatssteunrecht, NjW 2016, afl. 347, 606-616

Cijferberoepen moet niet voortdurend continuïteit van onderneming bewaken
K. Van Tilborg, Balans nr. 769, 30/09/2016, 1

CBN over begrip consortium
S. Van Crombrugge, Balans nr. 769, 30/09/2016, 3
Ontwerpadvies: "Consortium - Lidmaatschapsrechten artikel 1401, 5 BW van 15/06/2016 van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen

Definitief CBN-advies over verjaarde schulden
S. Van Crombrugge, Balans nr. 769, 30/09/2016, 5

Deeleconomie – huurovereenkomst
B. Devolder, Terbeschikkingstelling van kamers en woningen via een internetplatform: verboden bestemmingswijzigiging en onderhuur?, TBBR 2016/7, 378

De taal van facturen: klare taal van het Hof van Justitie   
M. Thewis, RW 2016-2017, nr. 5, 01/10/2016, 162

Procederen qualitate qua in het burgerlijk geding  
S. Sobrie, RW 2016-2017, nr. 5, 01/10/2016, 163

EHRM stelt België ultimatum voor behandeling geïnterneerden
C. Van Vyve, Juristenkrant nr. 334, 28/09/2016, 1 en 3
EHRM, W.D. t/België,  06/09/2016

Verre familie kan zich niet zomaar aan solidariteit met behoeftige onttrekken
A. Vanderhaeghen, Juristenkrant nr. 334, 28/09/2016, 2

België draalt met omzetting intra-groeptransferrichtlijn
N. Bronckaers, Juristenkrant nr. 334, 28/09/2016, 4
Richtlijn 2014/66/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen in het kader van een overplaatsing binnen een onderneming

Lagere vliegtuigklasse, geld terug: deeltraject bepaalt bedrag
M. Verhoeven, Juristenkrant nr. 334, 28/09/2016, 5
HvJ 22 juni 2016, zaak C-255/15 Steef Mennens tegen Emirates Direktion für Deutschland

Burgerlijke rechter heeft rechtsmacht bij bestuurlijke inbeslagname van dieren
A. Godfroid, Juristenkrant nr. 334, 28/09/2016, 6
Kg. Rechtbank Oost-Vlaanderen, afd. Gent, 11/05/2016, rolnr. 16/19/C

Hof van Justitie bakent werking richtlijn in strafzaken af

I. Bambust, Juristenkrant nr. 334, 28/09/2016, 7
HvJ 9 juni 2016, zaak C-25/15 Balogh

Vrijheid van ondernemen botst op godsdienstvrijheid
F. Dorssemont, Juristenkrant nr. 334, 28/09/2016, 16
HvJ zaak C-188/15 Bougnaoui en ADDH

Schade bij gedwongen mede-eigendom van gebouwen: wie betaalt de rekening?
J. Callebaut, T. Eeckman, T. Verz. 2016/3, 269

Procedurerecht met betrekking tot onbetaalde handelsvorderingen – Deel II

P. Becue, T. Verz. 2016/3, 286

Is nieuwe wetgeving inzake ‘bijzondree aanslag’ toch een ‘nieuw feit’?

JVD, Fiscoloog nr. 1490, 28/09/2016, 1

Hervorming vennootschapsbelasting: wat met de NIA?
JVD, Fiscoloog nr. 1490, 28/09/2016, , 4

Buitenlandse dividenden – internationale dubbele belasting
JVD, , Fiscoloog nr. 1490, 28/09/2016, 5

Moeten advocaten meer details vermelden op hun factuur?
I. Massin, Fiscoloog nr. 1490, 28/09/2016, 7

Grondslag bronheffingen op rentebetalingen
K. Morbée, Het einde van een tijdperk: bronheffing op netto-inkomen! Met dank aan de Commissie, Brisal en KBC, TFR nr. 506, sep 2016, 679

Notionele interestaftrek
T. De Clerck, De notionele interestaftrek-bis: geen verandering voor vooruitgang, maar wel stagnatie, TFR nr. 506, sep 2016, 681

De eredienst in de wetgeving. Juridische kroniek
Speciaal nummer Intercontact, 2016/4, okt-nov-dec 2016

Niet-concurrentiebeding

M. Servais, La proportionalité comme unique condition de validité des clauses de non-concurrence?, JT N° 6657, 24/09/2016, 505

Aansprakelijkheid bij medische triage
C. De Ridder, T. Gez. 2016-17, nr. 1, sep-okt 2016, 6

Euthanasie bij minderjarige
T. Goffin, Het oordeel van de kinderpsychiater of psycholoog als extra voorwaarde voor het toepassen van euthanasie bij een minderjarige, T. Gez. 2016-17, nr. 1, sep-okt 2016, 29 (noot onder GwH 29 oktober 2015, nr. 153/2015

Abnormale schade in de Wet Medische Ongevallen
W. Buelens, Abnormale schade in de WMO: over vermijdbare schade en een leidraas ter beoordeling  van onvoorzienbare schade, ), T. Gez. 2016-17, nr. 1, sep-okt 2016, 49 (noot onder Fonds voor Medische Ongevallen, eerste semester 2015, nr. 6 en 13)

De rechtbank van koophandel als ‘natuurlijke rechter’ van arts en ziekenhuis
F. Blockx, T. Gez. 2016-17, nr. 1, sep-okt 2016, 54

Inzage patiëntendossier door nabestaanden na overlijden
T. Van Sweevelt, Het uitdrukkelijk verzet van de patiënt tegen inzage in het patiëntendossier door nabestaanden na overlijden,  T. Gez. 2016-17, nr. 1, sep-okt 2016, 60

Handhaving van het EU-interne markt-recht door SOLVIT
S.W. Haket, S.A. de Vries, SEW sep 2016, nr. 9, 370

EU-wetgevingskroniek 2015
W.Th. Douma, SEW sep 2016, nr. 9, 383

De Europese Erfrechtverordening
S. Berte, V. De Backer, De dood kent geen grenzen. De Europese Erfrechtverordening in 19 casussen, Not.F.M. 2016/6, 186

De nieuwe Ventôsewet: 15 jaar later!
H. De Decker, Not.F.M. 2016/6, 204

Ruime waaier aan bestraffingsmogelijkheden voor verkeersmisdrijven na Potpourri II
L. Brewaeys, VAV 2016/3, 4

Begunstigde levensverzekeringsovereenkomst – GwH 3 maart 2016

N. Torfs, Wie is begunstigde bij een reeds afgesloten levensverzekering bij overlijden van de erflater tijdens de overgangsperiode?, noot onder GwH 32/2016, 03/03/2016

Retro familiaal vermogensrecht?
R. Barbaix, TEP 2016/2, 127

Certificering van aandelen
M. Nuitten, Certificering van aandelen als techniek tot controlebehoud en opvolging binnen familiebedrijven, TEP 2016/2, 132

Het beheer van de onverdeeldheid tijdens de procedure vereffening-verdeling
K. Somers, N. Labeeuw, TEP 2016/2, 177

De advocaat in het douane- en accijnsstrafrecht
Gevers, E., De advocaat in het douane- en accijnsstrafrecht,  in: Het douanestrafrecht vandaag / Le droit pénal douanier aujourd’hui, Gent, Uitgeverij Larcier, 2016, p. 71-90

Europese passagiersverordeningen in Amerikaanse rechtbanken
I. Koning, Vlucht EC 261/2004 van Brussel naar de VS, TVR 2016/4, 97

Grensarbeiders – arbeidsovereenkomst – bijzondere belastingregeling

N. Thémelin, Bijzondere belastingregeling voor de grensarbeiders en einde van de arbeidsovereenkomst, Nieuwsbrief Ontslag, nr.7, sep 2016, 1

NIEUWE BOEKEN IN ONZE BIBLIOTHEEK

Actualités du droit disciplinaire
G.-A. Dal, CUP vol. 167, sept. 2016, Larcier 222 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Dubbelbelastingverdragen en fiscaal relevante investeringsverdragen met ontwikkelingslanden
N. Bammens, Bibliotheek Fiscaal Recht Larcier nr. 16, Larcier 2016, 218 p.
Beschrijving + inhoudstafel
 
RECHTSPRAAK

Advocaat – informatieverplichting – bewijslast
Cass. 6 februari 2015, TBH 2016/7, 653, noot D. Mougenot, La charge de la preuve du devoir d’information du professionnel: procession d’Echternach ou clarification définitive?, TBH 2016/7, 653

Rechtspraak bouwrecht
JLMB 2016/31
Beschrijving + inhoudstafel
ORGANISATIES OPLEIDINGEN EN STUDIEDAGEN

Lexalert online seminaries

http://www.lexalert.net/nl/seminaries

CBR opleidingen
Programma

Lexdura
Seminaries en opleidingen
http://lexdura.be/

Themis - studiedagen & congressen
http://www.law.kuleuven.be/apps/activiteiten/portaal/

Escala juridische opleidingen
http://www.escala.be/opleidingen/juridische_opleidingen

M & D Seminars
Opleidingen

Intersentia
http://intersentia.be/nl/studiedagen

Larcier opleiding – juridische vormingen
http://uitgeverijlarcier.larciergroup.com/pages/s_00000052461/aanbod-larcier-opleiding.html

Studipolis
www.studipolis.be

Mijnwetboek
Opleidingen

bMediation
Opleidingen bemiddelaar handels- en burgerlijke zaken
Informatie

Instituut voor gerechtelijke opleiding
http://www.igo-ifj.be/nl/content/opleidingen

Confocus

Opleidingen

KennisAteliers
http://www.kennisateliers.be

De Juristenclub / UPV
34ste Cyclus Permanente Vorming 2016-2017 (najaar)
Programma
STUDIEDAGEN

Op.recht.Mechelen en Wolters Kluwer presenteren 3 exclusieve congressen
1.Diversiteit & Justitie    20/10/2016
2.Welzijn & Justitie        21/10/2016
3.Management & Justitie. 10/02/2017
http://opleidingen.wolterskluwer.be/oprecht

Delegatie en taakverdeling in de NV
Larcier opleiding, Gent 11 oktober 2016 studienamiddag
Programma    

Boekhouden, balanslezen en jaarrekening ontcijferd
M&D Seminars (Diegem) (Studiedag) 11 oktober 2016
Programma

Uitzendarbeid – Welke recente evoluties?
Lexalert online seminarie 11 oktober 2016
Programma

Conference "Law and logistics: the way forward"
Antwerpen, 12 en 13 oktober 2016
Programma

Webinar juridische aspecten van E-bikes
Op donderdag 13 oktober 2016 organiseert M&D Seminars een webinar rond de juridische aspecten van E-bikes
Programma

Co-ouderschap vandaag en morgen
KU Leuven, Kortrijk 14 oktober 2016
Programma

Studiedag asiel-inburgering-werk
Brugge, 14 oktober 2016
Programma

Overheidsopdrachten. Vijf courante probleemsituaties praktijkgericht ontrafeld
M& D Seminars (Leuven) (Studiedag), 14 oktober 2016
Programma

Vrij beroep na het Wetboek van Economisch Recht
Intersentia, Hof van Liere - Universiteit Antwerpen, dinsdag 15 november 2016
Programma

Seminarie "Verkeer op punt" - Update 2016
INNI Publishers, De IJsfabriek, Antwerpen, 19 oktober 2016
Programma

Nieuwe risico's in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht
Intersentia ALLIC - Universiteit Antwerpen, Stadscampus 20 oktober 2016
Programma

Onderhoudsbijdragen voor kinderen naar Belgisch en internationaal recht
Op donderdag 20 oktober 2016 organiseert M&D Seminars in Gent de studienamiddag “Onderhoudsbijdragen voor kinderen naar Belgisch en internationaal recht”
Programma

Innovation and Future of the Legal Profession
CCBE, Parijs 21 oktober 2016
Programma

Up-to-date - Fiscaliteit, boekhouding en vennootschapsrecht
Lexalert online seminarie, vrijdag 21 oktober 2016, 12.30u tot 13.30u
Programma

Colloquium Het kadaster
Intersentia CROW - Landcommanderij Alden Biesen, Bilzen 21 oktober 2016
Programma

Wet Continuïteit Ondernemingen – Overzicht van rechtspraak
Lexalert online seminarie 22 oktober 2016
Programma

Levens- en beleggingsverzekeringen
Op woensdag 26 oktober 2016 organiseert M&D Seminars in Kontich de studiedag “Levens- en beleggingsverzekeringen”
Programma

Het douanestrafrecht vandaag: een stand van zaken
Colloquium "In memoriam Luc Huybrechts"
Larcier, 27 oktober 2016 - Claeys & Engels (Brussel)
Programma

Overdracht/inbreng handelsfonds - Welke mogelijkheden voor optimalisatie?
Lexalert online seminarie 27 oktober 2016
Programma

Faillissementsrecht. Een overzicht van recente rechtspraak
M & D Seminars (Edegem) (Studienamiddag) 8 november 2016
Programma

Marktpraktijken en consumentenbescherming - Recente rechtspraak en rechtsleer
Lexalert online seminarie 12 november 2016
Programma

Drie avondsessies ‘Het leven van een vennootschap’
Larcier opleidingen, 15/11/2016, 22/11/2016 en 6/12/2016 - Avidof, De Pinte
Programma

Meervoudig grondgebruik bij projectontwikkeling - Welke uitdagingen en mogelijkheden
Lexalert online seminarie
Programma

Vrij beroep na het Wetboek van Economisch Recht
Intersentia, Hof van Liere – Universiteit Antwerpen, dinsdag 15 november 2016 (12u00 - 17u30)
Programma

Studieavond Echtelijke moeilijkheden & De vennootschap en de echtscheiding
Larcier opleiding, 17 november 2016 - Communicatieloft Gent
Programma

Studienamiddag OTR: Het decreet Complexe Projecten in de praktijk
larcier opleiding, 17 november 2016 - Radisson Blu Antwerpen
Programma

De echtscheiding in internationale context
Op donderdag 17 november 2016 organiseert M&D Seminars een online opleiding van anderhalf uur met als onderwerp “De echtscheiding in internationale context".
Programma

Achterstelling van schuldvorderingen in het insolventierecht
Lexalert online seminarie 19 november 2016
Programma

Ondernemingen in moeilijkheden: een analyse aan de hand van 15 praktijkgerichte vragen
M&D Seminars (Leuven) (Studienamiddag) 21 november 2016
Programma

Kritische bespreking belangrijkste beslissingen VLABEL 2015 en 2016
Larcier opleiding, 22/11/2016 – 3 Square Village (Zwijnaarde) of 8/12/2016 – Faculty Club (Leuven)
Programma

Studienamiddag Beëindiging van vennootschapsmandaten. Praktisch
Larcier opleiding, 24 november 2016 - Redloft Gent
Programma

Een praktische kijk op kerkelijk en burgerlijk huwelijk
De hervorming van het kerkelijke huwelijksrecht
KULeuven 24 november 2016
Programma

De algemene antimisbruikbepaling en successieplanning: theoretisch gekaderd & praktisch benaderd
Larcier opleidingen, studienamiddag, Leuven 29 november 2016
Programma

Boekhouden, balanslezen en jaarrekening ontcijferd
M&D Seminars (Edegem) (Studiedag) 30 november 2016
Programma

Colloquium compromis en aansprakelijkheid
Van het Tijdschrift Res et Jura Immobilia
Koninklijke Bibliotheek Brussel 1 december 2016
Programma

Basisopleiding Ontslagrecht
Larcier, ontbijtseminarie Gent 1 december 2016
Programma

Ontbijtseminarie: Basisopleiding Ontslagrecht
Larcier opleiding, 1 december 2016 - Redloft Gent
Programma

Standpunten Vlabel inzake Erfbelasting: implicaties in de praktijk
Lexalert online seminarie 3 december 2016
Programma

Studienamiddag OTR Onroerend erfgoed
Larcier opleiding, 6 december 2016 - Radisson Blu Antwerpen
Programma

Kritische bespreking belangrijkste beslissingen VLABEL 2015 en 2016
Larcier opleiding, 8/12/2016 – Faculty Club (Leuven)
Programma

Drie avondsessies ‘Het leven van een vennootschap’
Larcier opleiding, 15/11/2016, 22/11/2016 en 6/12/2016 - Avidof, De Pinte
Programma

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van A tot Z
Op maandag 12 december 2016 organiseert M&D Seminars in Kontich de tweedaagse opleiding ‘De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van A tot Z
Programma

Onderhoudsbijdragen voor kinderen naar Belgisch en internationaal recht
Op 15 december 2016 organiseert M&D Seminars in Kontich de studienamiddag “Onderhoudsbijdragen voor kinderen naar Belgisch en internationaal recht”
Programma