Quote week 42                                                                                         2009
 
  

 
 
  
  
 Een visie zonder actie is een droom.
Een actie zonder visie is slechts tijdverdrijf.
Visie én handelen kunnen samen de wereld veranderen.
 
 
  

 Toepassing in de praktijk
:
Visie, missie en waarden zijn het vertrekpunt voor het welslagen van iedere organisatie. Je kunt ze delen door ze bekend te maken via ieder mogelijk communicatiemiddel zoals posters, muismatjes, werkdocumenten, officiële documenten, enz... Door er ook dagdagelijks naar te verwijzen en er consequent naar te handelen kan je er iedereen mee inspireren zodat medewerkers ze ook kunnen beleven. Je kan de visie gebruiken als filter bij het nemen van eender welke beslissing. Zo maakt een doorleefde visie het moeilijke gemakkelijk.