Bethlehemkerk Nieuwsbrief
Oktober 2015 nr 026

Insturen copy naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
 
IN DEZE NIEUWSBRIEF
 
 
Dankbaarheid
 
Lustrum Verhaal Kerkelande
 
Kerken en de vluchtelingen in Crailo
 
Uitnodiging gesprek zondag 18 oktober na de dienst
 
Catechese en stercafé
 
Instuif 15 oktober
 
Toerusting Ouderen Pastoraat
 
Lied van de week
 
 
 
 
 
Zondag 11 oktober

Thema van de dienst: "De Winst van het loslaten"Eerste lezing:
Deuter. 15: 1-11 
 
Tweede lezing
Marcus 10:17-31
 
 
Aanvang 10.00
 

Voorganger:
 
 
 
 
 
 
 
 

BEZOEK ONZE SITE
 
Dankbaarheid
 

 Na 5 maanden verbouwen kunnen we nu terugkijken op een geweldig openingsweekend en genieten van 'New in Old'. Grote dankbaarheid is op zijn plaats voor alle talenten die voor en achter de schermen zo hard hebben gewerkt om dit mogelijk te maken. Niet iedereen is bij name genoemd, wel zijn wij ons bewust van de vele handen die het werk licht hebben gemaakt

de Wijkkerkenraad
 
Lustrum Verhaal Kerkelande
 In het tiende programma in de serie "Het verhaal van Kerkelanden" staat Teresia van Avila centraal. Dit jaar is het precies 500 jaar geleden dat deze mystica en schrijfster werd geboren. Teresia's geschriften hebben grote invloed gehad en in 1622 werd ze al door paus Gregorius XV heilig verklaard.
 
Paus Paulus VI riep haar als eerste vrouw in 1970(!) uit tot kerkleraar.Kerken en de vluchtelingen in Crailo 


 De vluchtelingen die eerst zijn opgevangen in Laren en daarna in Kortenhoef gaan naar Crailo voor een langere periode. 
 
Dit betekent een nieuwe behoefte aan vrijwilligers aldaar. Vele leden van kerkgemeenschappen en geloofsgemeenschappen overwegen om te helpen maar zijn zoekende in het wat en hoe.
 
Voor al die mensen, en ook de mensen die geen lid zijn van een kerk wordt a.s. woensdag een informatie avond georganiseerd in de Pniëlkerk, van Ghentlaan 47, Hilversum.


Uitnodiging gesprek 18 oktober
 Luisterend naar de vele nieuwsberichten over de vluchtelingen zijn er gevoelens van barmhartigheid en mede- menselijkheid. Ook zien we spanningen, zijn er zorgen. Wat betekent de komst van vluchtelingen voor de mensen om ons heen? Wat kunnen we doen en waar maken we ons zorgen over? Na de dienst van 18 oktober maken we gelegenheid om naar elkaar te luisteren, elkaar te kunnen bevragen, elkaar te kunnen begrijpen. Komt u ook? Omdat het goed is om naar elkaar te luisteren.

de Wijkkerkenraad


 
Catechese en stercafé


Op vrijdag 9 oktober begint het nieuwe seizoen van catechese en stercafé. Alle bij ons bekende jongeren van 12-15 jaar krijgen nog een uitnodiging per mail. Lees meer ...
 
Van harte welkom bij de kinder-catechese op zondag 1 en 15 november.
In de Bethlehemkerk en ook in andere kerken hoor je de verhalen over de geschiedenis van het volk van God; over de Israëlieten en je hoort de verhalen over Jezus. Lees meer ...
 
Instuif start 15 oktober
Donderdag 15 oktober, ontmoeten wij elkaar voor de eerste bijeenkomst van het nieuwe seizoen.
We beginnen met een koffieochtend om wat bij te praten. Ook inventariseren wij de voorstellen voor het invullen van het programma tot 1 april 2016. Lees meer ...

 Toerusting Ouderen Pastoraat

De Contactgroep Ouderen Pastoraat (bestaande uit vertegenwoordigers van de diverse wijkgemeenten en de verzorgingshuizen in
Hilversum organiseert elk jaar een toerustings-
middag voor alle mensen die namens de kerken gemeenteleden bezoeken. De eerstvolgende
bijeenkomst is a.s. donderdag, 15 oktober. Dit keer een inspirerend, op de praktijkgericht programma over hoe contact te maken
met mensen voor wie taal niet (meer) vanzelfsprekend is. Het belooft een bijzondere middag te worden!
Tijd: 14.30-16.30 uur. Plaats: Regenboogkerk
 
Lied van de week
11 oktober 2015 – Vierde zondag van de herfst

LB 712 – Het jaar neigt zich tot stille groet

Dit is een eenvoudig lied van Jan Willem Schulte Nordholt (1920-1995), bestemd voor de herfsttijd. Het is klankrijke poëzie: ‘Het jaar neigt zich tot stille groet, / het rijpte een zomer lang tot zin, / nu in de herfst houdt het zich in...’ (str.1). Lees meer...Insturen copy naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl