NSE Bijblijver
maart 2015
 
Prachtige respons NSE 2015!
De Nationale Studenten Enquête 2015 is afgesloten met een bruto responscijfer van 39,1%. Een mooie score, hoger dan in 2014 (33,7%). 
712.280 studenten van 52 hogescholen en 20 universiteiten waren aangeschreven om hun mening te geven over hun studie en onderwijsinstelling.  
Op 21 mei worden de resultaten bekendgemaakt en verwerkt op Studiekeuze123.nl. Kijk voor de volledige planning onderaan deze Bijblijver.
Verschillende devices
Naast het invullen op de pc, was het voor studenten ook mogelijk om de NSE in te vullen op een tablet of smartphone. In het overzicht hieronder is te zien hoeveel studenten hiervan gebruik hebben gemaakt. 

 
Non-respons onderzoek
Dit jaren voeren we een non-respons onderzoek uit onder studenten die niet hebben deelgenomen aan de NSE. We nodigen 1750 studenten uit van een tiental instellingen. De instellingen en studenten zijn willekeurig geselecteerd. 

Studenten hebben vorige week een e-mail ontvangen met de vraag of ze mee willen doen aan het onderzoek. We willen uiteindelijk ongeveer 100 studenten spreken. Het gaat om een kwalitatief onderzoek waarbij een onderzoeker een interview afneemt, waarin wordt gevraagd waarom de student niet heeft deelgenomen aan de NSE. Deze interviews zullen in de komende weken plaatsvinden. In de zomer volgt er een rapport.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Quo Communications.

Codeboek gereed
Het Codeboek NSE 2015 en het voorbeeld ‘Dummy bestand’ staan sinds 30 maart voor u klaar in de downloadomgeving
Deze bestanden tonen hoe de structuur van het Openbaar Benchmarkbestand NSE 2015 eruit komt te zien. 
U heeft inmiddels een mail ontvangen met daarin de inloggegevens van de downloadomgevingIndien u vragen heeft, kunt u contact opnemen via info@nse.nl.
 
Resultaatbestanden verkleind
Veel instellingen gebruiken de gegevens van de afgelopen drie jaar. De resultaatbestanden bevatten nu zes jaar. Het bewerken ervan kost door deze omvang veel tijd. Daarbij is er een groter risico op fouten. Ook bij GfK duurt de verwerking van de bestanden steeds langer door de grote omvang. 
Daarom is er besloten om de resultaatbestanden dit jaar verkleind uit te leveren. Ze bevatten de jaren 2013-2015. Tot en met 2017 zal daar ieder jaar één jaar bij komen, zodat de bestanden vanaf 2017 vijf jaren bevatten (2013-2017, 2014-2018 etc.). Vanaf dat jaar behouden we resultaatbestanden van vijf opvolgende jaren. 

We begrijpen dat dit voor sommige instellingen voor dit jaar problemen kan opleveren. Daarom leveren we dit jaar eenmalig, als extra service, ook het Benchmarkbestand 2010-2015. Het Instellingsbestand bevat alleen 2013-2015. Wanneer instellingen het Benchmarkbestand 2010-2015 willen ontvangen, kunnen ze dit per mail aanvragen via info@nse.nl.  
 
Verloting prijzen: week 16
In week 16 zullen de prijzen worden verloot onder de studenten die hebben deelgenomen aan de NSE 2015. Zij krijgen in die week rechtstreeks een bericht op het e-mailadres waar ook de uitnodiging voor deelname naartoe is gestuurd.
Wanneer de prijswinnaars bekend zijn, plaatsen wij een overzicht van het aantal prijzen per instelling online.
 
De Apple Watch is helaas niet op tijd leverbaar. De studenten die de Apple Watch gewonnen hebben, ontvangen ook in week 16 bericht en krijgen het horloge toegestuurd wanneer het in Nederland leverbaar is.
 
Tussenbijeenkomst 19 maart 2015
Op 19 maart jl. vond de Tussenbijeenkomst NSE 2015 plaats. Allereerst hebben Studiekeuze123 en GfK een algemene terugkoppeling gegeven van het veldwerk.
Belangrijke onderwerpen hierbij waren de hogere respons, de extra week veldwerk en het verkleinen van het Benchmarkbestand. 
Bekijk hier de presentatie

In de workshop SPSS voor Dummies+ hebben Anita Kuijper en Peter van de Vijver van GfK stap voor stap uitgelegd hoe het programma SPSS werkt. Hierbij zijn ze iets dieper ingegaan op de materie die vorig jaar bij Tussenbijeenkomst al besproken is. 
Bekijk hier de presentatie

Vervolgens zijn de ruim 30 deelnemers uiteengegaan in drie groepen om een van de onderstaande onderwerpen te bespreken. Zie hier de korte conclusies:
 • Privacy 
  Hoewel er nooit hele schokkende of spannende zaken uit komen, is het toch goed om te weten welke student welke antwoorden geeft. Dit moet echter goed geborgd worden binnen de instelling. Ook moet het worden opgenomen in het privacy reglement van de instelling.
 • Terugkoppeling resultaten
  Het terugkoppelen naar instellingsbesturen wordt goed gedaan, maar het terugkoppelen naar studenten en docenten kan beter. De resultaten worden gecommuniceerd, maar niet wat ermee wordt gedaan en wat er verbeterd wordt.
  Hiervoor zouden bijeenkomsten georganiseerd kunnen worden waarin de instelling, docenten en studenten met elkaar in gesprek gaan. Factsheets per opleiding zouden ook goed werken.
 • Fictieve case: Promotie
  Het verhogen van de respons staat los van grote budgetten of cadeau's voor studenten. Het gaat om betrokkenheid van docenten, opleidingscoördinatoren, NSE contactpersonen, het bestuur etc. Vraag studenten om te helpen. Een klein budget is nodig voor het verspreiden van posters en promotiemateriaal. Daarnaast helpt het om tijd en ruimtes beschikbaar te stellen voor het invullen van NSE. 
Het verslag van de Tussenbijeenkomst wordt eind volgende week aan alle NSE Contactpersonen gemaild en op Studiekeuzeinformatie.nl geplaatst.
 
Planning NSE 2015
De oorspronkelijke planning van de NSE 2015 blijft gehandhaafd, ondanks de extra week veldwerk.
Hieronder een aantal belangrijke aankomende data:
 • Vrijdag 10 april: Voorlopig Benchmarkbestand 
  (LET OP: Terugkoppeling controle al op dinsdag 14 april)  
 • Vrijdag 8 mei: Voorlopig Instellingsbestand
  (LET OP: Terugkoppeling controle al op dinsdag 12 mei) 
 • Vrijdag 15 mei: Definitieve bestanden, onder embargo
 • Donderdag 21 mei: Publicatie
 • Dinsdag 26 mei: Slotbijeenkomst NSE 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bezoek onze sites
In deze Bijblijver:
De Nationale Studenten Enquête (NSE) is dé nationale enquête waarin studenten hun oordeel geven over hun opleiding aan een Nederlandse universiteit of hogeschool. Lees algemene informatie over NSE op Studiekeuzeinformatie.nl/nse.
 
U ontvangt deze NSE Bijblijver omdat u geregistreerd staat als Contactpersoon NSE of omdat u zich heeft aangemeld voor de NSE Bijblijver.
 
De Nationale Studenten Enquête (NSE) valt onder de verantwoordelijkheid van Studiekeuze123. Studiekeuze123 is een gezamenlijk initiatief van Vereniging Hogescholen, VSNU, NRTO, ISO en LSVb. Dit initiatief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW.