Beste   relatie,

Het is iedereen nu wel duidelijk dat sparen niet meer voldoet wanneer u vermogen wilt opbouwen of behouden, immers Cash is No Longer King!

Behaalde rentementen 2016 t/m 2021 
Steeds meer beleggers en adviseurs oriënteren zich dan ook op een mogelijke beleggingsoplossing. Daarbij wordt een flink deel van het belegde vermogen in Nederland bij de zogenaamde huisbank ondergebracht, de zogenaamde grootbanken. Het is daarom belangrijk zo nu en dan te analyseren hoe zij beleggen. Daarbij valt op dat grootbanken bij voorkeur hun eigen huisfondsen promoten. De reden van deze eenzijdige advisering is gelegen in een combinatie van zorgplicht en verdienmodel. Verdienmodel omdat het structurele inkomsten zijn, ongeacht of u wel of niet actief wenst te zijn. Zorgplicht omdat er weinig specifieke risico’s zijn wanneer u de hele modelportefeuille van de bank opneemt.
Iedereen is vrij in de keuze uiteraard maar let wel goed op! Beleggers verwachten vaak dat de fondsmanager van een huisfonds actief inspeelt op de ontwikkelingen in de betreffende regio of sector zodat zij er zelf geen omkijken naar hebben. Maar wat is actief inspelen als de fondsmanager eigenlijk gewoon een globale kopie maakt van de te volgen markt. En wat is het beleggingsbeleid?
Wereld-index
De meest gebruikte verdeling om aandelen te spreiden is het volgen van de zogenaamde MSCI World Index, ofwel de wereldindex. Dat klinkt goed gespreid, maar houdt tegenwoordig in dat er nu circa 65% in Amerikaanse aandelen belegd wordt. Dat hoeft niet per se een slecht idee te zijn maar dat is vanuit het oogpunt van risicomanagement en spreiding wel belangrijk en wellicht wel wat eenzijdig.
In de markt voor beleggingsoplossingen zijn er tegenwoordig vooral veel partijen waar u uw beleggingen kunt laten beleggen zonder dat er echt sprake is van een beleggingsbeleid. Die partijen bieden een standaard wereldwijde verdeling aan waarbij er momenteel tussen 50% en 65% in Amerikaanse aandelen belegd wordt. Dat zijn partijen die weliswaar een beleggingsoplossing aanbieden maar feitelijk geen beheerbeleid kennen. Ze kopiëren een standaardverdeling. Misschien niks mis mee maar altijd goed om te weten! Het zegt in ieder geval iets over (het gebrek aan) risicomanagement.
Beheren in plaats kopiëren
Voor het beleggingsbeleid van Dexxi en de huidige verdeling van aandelen en obligaties kunt u kijken op de 
website van Dexxi. Portefeuilles bij Dexxi hebben ieder een specifiek gekozen verdeling over de wereldmarkten en beleggingscategorieën.
Welke oplossing kiest u?
Uit gesprekken met beleggers die vermogen willen opbouwen blijkt dat risicomanagement een vitaal onderdeel is van hun keuze om een start te maken. Uiteraard is en blijft het doel een mooi rendement te realiseren, maar het gaat om de weg daar naar toe. Een toelichting op 
de keuzes van ETF’s vindt u hier.
U kunt op de website van Dexxi een eigen beleggingsvoorstel maken door in te loggen op onze portal!
Let op: Beleggen brengt risico’s met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde kan stijgen maar ook dalen.

Van Koesveld Financiële Specialisten
Nico van Koesveld
De Spil 21a
3774PG  Kootwijkerbroek
0342-424242