Lees deze mail in je browser
 
Nieuwsbrief Vrienden van Amelisweerd
Beste vrienden en vriendinnen van Amelisweerd,
 
Het is een fantastisch zonnige zomer geweest. Veel mensen hebben zich, noodgedwongen door corona, op de landgoederen gericht om er eens lekker uit te gaan. Zo zie je maar weer hoe belangrijk bos en natuur vlakbij de stad is.
 
In onze eerste nieuwsbrief (juni) hebben we al aangekondigd dat onze tweede Inspiratiebijeenkomst begin oktober zal plaatsvinden. In deze nieuwsbrief lezen jullie daar meer over. Verder is er onder meer nieuws over de crowdfundingactie van natuurspeelplek Het Vogelnest op landgoed Rhijnauwen. Ken je mensen die misschien ook interesse hebben in deze nieuwsbrief? Stuur deze e-mail gerust door. 
 
Trouwens, voor deze ene keer sturen we deze nieuwsbrief niet alleen naar abonnees en donateurs, maar ook naar de mensen die hebben deelgenomen aan onze septemberexcursies of helaas hebben moeten afzeggen. 
 
Tieneke de Groot
Jos Kloppenborg
Liesbeth Paardekooper
 
Nieuws:
 
Tweede Inspiratiebijeenkomst zaterdag 3 oktober: Van Dromen naar Doen
 
    
Een visie is iets moois, maar hoe nu verder?! En wat willen we oppakken? Op zaterdag 3 oktober 2020 houden we onze tweede Inspiratiebijeenkomst. Dit keer op de zolder van het Pop-up Museum Oud Amelisweerd, een bijzondere plek.
 
We hebben zelf enkele onderwerpen waarmee we heel graag verder gaan, variërend van een informatiecentrum tot een vrijwilligersgroep voor aanvullende beheerklussen in het bos. Graag zouden we met jullie van gedachten wisselen over hoe we dit verder kunnen aanpakken. En misschien komen er bij deelnemers nog andere concrete ideeën opborrelen?
 
Meer informatie over het programma van deze middag vind je op onze website.
Of meld je gelijk aan door een e-mail te sturen aan info@vriendenvanamelisweerd.nl 
  
  
Excursies als dank voor bijdragen Crowdfundingactie Bescherm het Bos
  
  
Bijna €28.000 heeft de actie Bescherm het Bos opgeleverd eerder dit jaar, een overweldigende steun voor Amelisweerd! Zo'n 60 donateurs hadden als beloning een excursie gekozen, die wij op drie zaterdagen in september hebben gehouden. We hebben het accent gelegd op enkele interessante natuurwaarden van Amelisweerd. Uiteraard hebben we ook de stand van zaken rond de verbredingsplannen uitgelegd. We eindigden op een open plek aan het eind van het bos aan de stadskant van de A27 – voor veel mensen onbekend terrein.
 
De excursies leverden leuke gesprekken op en concrete inbreng voor zaterdag 3 oktober.
 
  
  
Crowdfunding: Red natuurspeelplek Het Vogelnest in Rhijnauwen!
  
Excursie studenten van STORM in 2017
  
In Rhijnauwen ligt tussen de bomen een prachtige speelplek voor kleuters. Al jaren komen hier schoolklassen om buiten op het speelveld en in de binnenruimte te spelen en kennis te maken met de natuur. Zowel voor het gebouw als voor de buitenruimte zijn wensen voor vernieuwing.
 
Voor de hoognodige renovatie van het gebouw is een crowdfundingsactie gestart door Het Vogelnest. Via het platform Voor je Stadsie kun je doneren en zien welke mooie beloningen er beschikbaar zijn, klik daarvoor door naar de crowdfundingpagina.
 
  
  
Nieuw Tracébesluit A27: minister neemt een laatste gok
  
Bak van de A27 door Amelisweerd, juni 2020, foto: Rob Huibers
  
Nog altijd is minister Van Nieuwenhuizen van plan om dit jaar een nieuw Tracébesluit te nemen om verbreding van de A27 naar veertien rijstroken mogelijk te maken, en daarmee de kap van wéér een deel van Amelisweerd. Tegelijkertijd is de kans groot dat een nieuw besluit wéér zal stranden bij de Raad van State. De commissie m.e.r. blijft namelijk onverminderd kritisch op de plannen en vindt de aangevulde Milieu Effect Rapportage onvoldoende, zo bleek deze zomer. 
 
  
  
Steun ons!
  
Heb je belangstelling voor ons werk voor de landgoederen?
  
Iedereen die een bijdrage wil leveren aan onze activiteiten is zeer welkom! We houden ons met verschillende thema’s bezig. Schroom niet om je ideeën met ons te delen! 
  
Steun ons met een donatie
  
We maken uiteraard kosten en ontvangen geen subsidie. Iedereen kan ons steunen door een (jaarlijkse) donatie over te maken op:
  
Giro: NL21 INGB 0004 0565 70
t.n.v. penningmeester Aktie Amelisweerd / Vrienden van Amelisweerd te Utrecht.
  
Als je daarna ook je e-mailadres stuurt naar info@vriendenvanamelisweerd.nl, dan kunnen we je een bedankje en de volgende nieuwsbrief sturen!
   
  
Vrienden van Amelisweerd
 
 
 
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je je hebt ingeschreven voor onze nieuwsbrief of omdat je een contact bent van de Vrienden van Amelisweerd. Uitschrijven of je gegevens wijzigigen kan eenvoudig via de link onderaan deze nieuwsbrief.