Nieuwsbrief 57 Kracht van Utrecht en Vrienden van Amelisweerd 

26 november 2016
Maandag aanbieding petitie tegen verbreding A12/A27
petitie  
Minister Schultz wil binnen enkele maanden een definitief besluit nemen over de A12/A27 verbreding. Wij willen de Tweede Kamer laten zien dat we die verbreding niet willen!
 
Maandag 28 november om 10.30 uur wordt de petitie tegen verbreding aan de Tweede Kamer aangeboden. Dus teken en deel deze petitie! Deadline: zondag 22.00 uur.
 
Steun ons met ideeën of donatie
Heeft u een idee of iets anders dat u met ons wilt delen? Stuur ons een bericht via een reply op deze nieuwsbrief of via dit e-mailadres. U kunt ons ook ondersteunen met een donatie, zie onderaan deze nieuwsbrief. 
 
 
Verbreding van de Utrechtse Ring lost niets op
Ontwerp van de A27 verbredingNieuwe inzichten tonen aan dat verbreding van de Ring Utrecht niets oplost. En dat terwijl het plan meer dan een miljard kost en tot een verdere aantasting leidt van het natuurgebied Amelisweerd. 

De Tweede Kamer behandelt a.s. maandag de voortgang van het MIRT, het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. Ook de verbreding van de Ring Utrecht komt aan de orde. Volgens het ministerie wil het Rijk daar in de eerste helft van 2017 een besluit over nemen.
 
Stadsregio Utrecht heeft niets aan verbreding A12/A27
Recente landelijke gegevens en analyses in het kader van het programma ‘Beter benutten’ bevestigen de opvatting, dat de meest hardnekkige files ontstaan op het onderliggend wegennet en zich voortplanten bij de afslagen van de snelwegen. Verbreding van wegen zal dit probleem alleen maar verergeren. Het is tijd om in te zetten op een omslag in de stadsgewesten naar gebruik van fiets, openbaar vervoer, ICT en slimme automobiliteit om de druk bij de afslagen te verlichten en de doorstroming te verbeteren. De concept verkiezingsprogramma's - ook die van de PvdA - wijzen bijna allemaal in deze nieuwe richting. 
 
Aanbieding petitie aan Tweede Kamer - maandag 28 november
Maandag biedt de Kerngroep Ring Utrecht, waarin tal van bewoners- en milieuorganisaties samenwerken, om 10.30 uur in het gebouw van de Tweede Kamer een petitie aan met meer dan 7500 handtekeningen, waarin gevraagd wordt de Ring Utrecht niet te verbreden. De Kerngroep Ring Utrecht pleit ervoor de besluitvorming te baseren op een actuele analyse van de werkelijke fileproblematiek als basis voor een omslag in mobiliteit.
 
 
 
Nieuw onderzoek: meer asfalt werkt averechts
Het ministerie van I&M heeft laten onderzoeken waar de vertragingen in autoritten van deur tot deur werkelijk optreden. Tevens is onderzocht waar de vertragingen het grootst zijn. Wat blijkt? Zeventig procent van de vertragingen van het autoverkeer vindt plaats in de stad, en niet op de snelweg.

De belangrijkste vertragingen doen zich voor op het onderliggend wegennet (overige, regionale- en stedelijke wegen) en juist niet op snelwegen. De echte vertragingen beginnen net voor of na de afslag.
 
Bredere snelwegen leiden tot reistijdverlies in de stad
De verklaring hiervoor ligt in het feit dat tweederde van het verkeer op de stedelijke ringwegen lokaal of regionaal verkeer is; slechts eenderde is doorgaand verkeer. Meer snelwegverkeer is een toenemend probleem voor stedelijke wegen. Voor experts is dit niet echt nieuw, maar voor beleidmakers en politici mogelijk wel. Het is tijd om deze inzichten zo snel mogelijk openbaar en bespreekbaar te maken.
 
Want als het verbreden van snelwegen tot nog meer vertraging zal leiden van autoritten van snelweg naar stad, zal dit het doorgaande (vracht)verkeer nog meer hinderen. De reistijdwinst op de snelweg - als die er al is - wordt zo tenietgedaan, terwijl het netto reistijdverlies van deur tot deur groeit.
 
De minister zou dit binnen het ministerie recent verworven inzicht over de effectiviteit van beleid met de Kamer moeten delen. De meer-asfalt-methode is de verkeerde oplossing voor het verkeerde probleem.
 
 
 
Files effectief oplossen met slimme mobiliteit
A27 door AmelisweerdAl sinds 2008 woedt er een debat over nut en noodzaak van de plannen om de A12 en A27 bij Utrecht te verbreden, inclusief een verbreding tot 14/15 rijstroken bij Amelisweerd. Volgens het regeerakkoord van VVD en PvdA moet de besluitvorming in deze periode worden afgerond. Is een dergelijk plan nog wel van deze tijd?
 
Het geloof in meer asfalt als ultieme file-oplosser is namelijk flink aan het afkalven. Bijna alle verkiezingsprogramma’s, ook die van de PvdA, spreken over “slimme mobiliteit”, over “real time data” en het optimaal benutten van ruimte die verkeer inneemt. Politieke partijen hebben meer aandacht voor een mix in mobiliteit. Het OV biedt in combinatie met de (e)fiets en een hogere frequentie een gezond alternatief voor vervoer in en tussen stadsregio's. 
 
Stadsregio Utrecht dé plek voor mobiliteitsbeleid nieuwe stijl
Utrecht lijkt ons bij uitstek de plek om deze nieuwe inzichten toe te passen, gebaseerd op "big data" en slimme mobiliteit. De compacte Utrechtse stadsregio ligt in het hart van het Nederlandse spoornet. Je hoeft maar rond te kijken in de omgeving van het station om te zien hoeveel het fietsgebruik is gegroeid. Utrecht staat aan de vooravond van een omslag naar een toekomst als tramregio. Hoe meer deze wending wordt gestimuleerd, hoe minder het stadsregionale autoverkeer het landelijke verkeer op de Ring in de weg zit. Daarin ligt wellicht de sleutel voor een betere bereikbaarheid, zowel regionaal als landelijk.
 
Gezien het concept verkiezingsprogramma van de PvdA zou het vreemd zijn als deze Kamerfractie de Utrechtse regio niet de kans geeft op een oplossing in deze nieuwe richting.
 
 
 
Crowdfunding
Hartelijk dank voor de ontvangen donaties. Wij ontvangen geen subsidie en kunnen de donaties goed gebruiken voor onze activiteiten. 
 
U kunt uw gift of donatie overmaken op:
  • Triodosbank - rekeningnummer NL50 TRIO 039 049 23 29 t.n.v. Stichting Onderzoek en Educatie Stad en Amelisweerd. Wilt u specifiek aan de Kerngroep Ring Utrecht doneren? Vermeld er dan "donatie KRU" bij. 
  • ING - NL21 INGB 0004 0565 70 t.n.v. Penningmeester van Aktie Amelisweerd / Vrienden van Amelisweerd te Utrecht.
SOESA is een ANBI-erkende instelling; zowel eenmalige als periodieke schenkingen zijn mogelijk. Neem contact op als u meer informatie wilt. 
 
Mail ons als u een bedrag heeft overgemaakt, dan kunnen wij u via e-mail bedanken. Twijfelt u over de hoogte van het bedrag? U helpt ons al met €10,- per jaar.
 
 
Sociale Media
Twitter en Facebook logo
 
Like de Vrienden van Amelisweerd op Facebook

Twitter: Volg de Kracht van Utrecht (@KrachtvanU) en de Vrienden van Amelisweerd (@Amelisweerd) voor interessante links, snelle reacties op de actualiteit en de laatste nieuwsupdates.
 
--
 
Tot ziens,
Olivier Beens, Jan Korff de Gidts en Jos Kloppenborg
U ontvangt deze e-mail, omdat u zich hebt aangemeld voor onze nieuwsbrieven of omdat u een vast contact van ons bent. Uitschrijven of wijzigen van uw gegevens kan via de link onderaan deze e-mail.
 
Wilt u ons ontmoeten om een idee of initiatief te bespreken? Graag! Mail ons voor een afspraak