APRIL 2016
In deze Bijblijver
 
 • Evaluatie NSE 2016
 • Prijswinnaars bekend!
 • Slotbijeenkomst dinsdag 31 mei 
 • Stenden Hogeschool niet op alle onderdelen te benchmarken
 • Verdere planning NSE 2016
 
Evaluatie NSE 2016
Ook dit jaar zijn we weer benieuwd naar jullie ervaringen rond de NSE 2016. Wat is er goed gegaan en wat kan volgend jaar beter? We hopen dat jullie allemaal jullie mening laten horen in de evaluatie. Invullen duurt 5-10 minuten en kan tot en met 11 mei. De uitkomsten bespreken we tijdens de NSE Slotbijeenkomst op dinsdag 31 mei.
 
Bij voorbaat dank!
 
Prijswinnaars bekend!
Deze week zijn de prijzen verloot onder de studenten die hebben deelgenomen aan de NSE 2016. De bol.com bonnen zijn verdeeld over 40 verschillende instellingen. De winnaars van het collegegeld zijn als volgt verdeeld: 
 • Driestar Hogeschool
 • Hogeschool Inholland
 • Radboud Universiteit Nijmegen
 • Saxion
 • Vilentum Hogeschool
Op www.nse.nl is een compleet overzicht te vinden van alle instellingen waar een prijs gevallen is. Hier worden na 1 mei ook de namen genoemd van alle winnaars die zelf expliciet toestemming hebben gegeven voor publicatie.
 
Slotbijeenkomst dinsdag 31 mei
Op dinsdag 31 mei vindt de NSE Slotbijeenkomst plaats. Tijdens deze bijeenkomst zullen we bespreken wat er dit jaar goed is gegaan en wat er volgend jaar beter kan.
De bijeenkomst vindt plaats bij Cursus- en vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9 te Utrecht van 11:00 tot 13:00, inclusief lunch. 
 
Aanmelden voor de bijeenkomst kan via info@nse.nl
 
Stenden Hogeschool niet op alle onderdelen te benchmarken
Er is gebleken dat Stenden Hogeschool een fout heeft gemaakt bij het aanleveren van de studentgegevens, waardoor alle studenten onterecht genoteerd stonden als afstandsonderwijs student. GfK heeft dit inmiddels gecorrigeerd in het benchmarkbestand. Wat niet te corrigeren is, is dat een aantal vragen niet gesteld is aan de studenten van Stenden Hogeschool. In het benchmarkbestand missen er dus gegevens, waardoor het niet op alle onderdelen mogelijk is om te vergelijken met Stenden Hogeschool. Het gaat om de volgende vragen:
 • Verworven algemene vaardigheden: samenwerken met anderen
 • Studieroosters
 • Contacttijd
 • Groepsgrootte
 • Stages
 • Studiefaciliteiten
 • Overige faciliteiten en studieomgeving
 • Woonsituatie
 • Handicap en Studie
We zullen dit in het uiteindelijke benchmarkbestand aangeven met een specifieke code. Verder updaten we het codeboek en nemen we het mee in de Onderzoeksverantwoording.
 
Verdere planning NSE 2016
Op 12 mei worden de resultaten bekendgemaakt en verwerkt op Studiekeuze123.nl. Tot die tijd staat er nog een aantal zaken te gebeuren. Een aantal belangrijke momenten uit de planning:
 • Op vrijdag 29 april levert GfK het voorlopig instellingsbestand op onder embargo. 
 • Instellingen hebben dan tot uiterlijk dinsdag 3 mei de tijd om de controle op het voorlopig instellingsbestand aan GfK terug te koppelen. Dit is in de meivakantie. Dit is nodig om een tijdige oplevering te kunnen garanderen.
 • Op maandag 9 mei levert GfK de definitieve bestanden: Benchmarkbestand, instellingsbestand, Factsheets (meerjarig). Dit is onder embargo!
 • Op dinsdag 10 mei levert GfK het sleutelbestand aan de instellingen die hiervoor de overeenkomst getekend hebben.
 • Het opleveren van de open antwoorden op de ‘last question’ door GfK stond gepland op maandag 16 mei vóór 14:00 uur. Dit is echter Tweede Pinksterdag. Daarom wordt dit verplaatst naar dinsdag 17 mei vóór 14:00 uur.
Kijk voor de volledige planning op Studiekeuzeinformatie.nl
 
Studiekeuze123
Powered by Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 
   
De Nationale Studenten Enquête (NSE) valt onder de verantwoordelijkheid van Studiekeuze123. Studiekeuze123
is een gezamenlijk initiatief van Vereniging Hogescholen, VSNU, NRTO, ISO en LSVb.
Dit initiatief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW.