Quote
Week 6
Jaar 2014
 
 
It takes two to tango
 
Ben jij als leidinggevende verantwoordelijk voor alles wat op de werkvloer gebeurt en ook nog eens voor de goede werksfeer?

Ja en neen want “it takes two to tango”. Net zoals in een huwelijk dragen beide partners verantwoordelijkheid over hoe het reilt en zeilt binnen de relatie. Zo is het ook wat de relatie betreft tussen jou en je medewerkers. Arbeids- en organisatiepsycholoog prof. dr. Aukje Nauta stelt het nog scherper: “Een tango lijkt misschien scheef qua machtsverhouding, maar is het niet. Ook al leidt de man en volgt de vrouw, toch is de man dienend aan de vrouw. Hij moet haar de gelegenheid geven om te stralen. Bovendien is het de meest zelforganiserende dans. De compositie ligt niet van te voren vast maar ontstaat ter plekke.”

Jij als leidinggevende speelt dus een belangrijke rol. In zijn boek ‘Employee Engagement for Everyone’ vermeldt Kevin Kruse onderzoek van IDG Research waaruit blijkt dat 57% van de werknemersbetrokkenheid gelinkt is aan extrinsieke factoren. Factoren dus die van buitenaf komen. En de belangrijkste factor hierin ben jij.

Als je nu zegt dat de overige 43% de verantwoordelijkheid is van de medewerker zelf dan heb je volkomen gelijk. Hij of zij moet ook zijn of haar deel doen om goede werkrelaties te onderhouden.

De vraag die we ons hierbij kunnen stellen wordt dan: wie gaat het voortouw nemen?

En zo komen we bij de situatie die bekend is bij alle eerstgeborenen: hoe dikwijls hebben zij van hun ouders niet gehoord om als oudste de slimste te zijn bij geruzie met broers of zussen… . En hoe je het nu draait of keert, als leidinggevende ben jij in figuurlijke zin altijd de oudste. Zelfs wanneer je medewerkers wat levensjaren betreft stukken ouder zijn dan jezelf. Dit maakt het voor jou natuurlijk niet altijd gemakkelijker. Maar zo is het nu eenmaal van zodra je een leidinggevende functie opneemt.

Aan jou dus om ‘de slimste te zijn’ en het initiatief te nemen om ervoor te zorgen dat je een motiverende werkomgeving creëert waar iedereen zich goed bij kan voelen. Jezelf incluis.
 
 
P.S.: Heb je een citaat dat je graag zou willen behandeld zien? Laat het ons weten. Wij zoeken dan voor een o.i. interessante bedenking of toepassing ter illustratie.
 
 
Wil je reageren op deze quote? Klik dan hier.
 
 In het archief kan je alle vorige quotes terugvinden.