November 2018
Dit is de nieuwsbrief van Scholen met Succes en De Lerende School.
De nieuwsbrief verschijnt gemiddeld 5x per jaar.
In deze nieuwsbrief:
 
Helpdesk Scholen met Succes
In alle evaluaties met besturen en scholen wordt steevast het 'ontzorgende' karakter van onze klantgerichte service geprezen:
  • Ondersteuning bij het opstellen van vragenlijsten op maat
  • Begeleiding bij het informeren van de deelnemende scholen
  • Voortgangsbewaking en reminders om de respons op betrouwbare hoogte te krijgen
  • Leesbare, prettige rapporten en samenvattingen
  • Tijdige signalering van een volgend meetmoment en het aanreiken van een haalbare planning.
Dat is de basis van onze dienstverlening. En daarnaast is er altijd ook nog onze helpdesk voor aanvullende, specifieke vragen.
 
 
Sparringpartner bij profilering

 
Voor scholen of besturen die de profielrichting redelijk goed voor ogen hebben en het profileringsbeleid al behoorlijk op de rit is een uitgebreid profileringstraject niet perse nodig. Dan kan een sparringpartner op een efficiënte manier richting en uitkomst bieden. Dat betekent dat school of bestuur de vraagstelling formuleert en voorziet van achtergrondinformatie en dat in een gesprek of sessie wordt gespard of gebrainstormd over de marketing- of profileringsrichting die het meest succesvol kan zijn. Lage kosten, hoge intensiteit en snel resultaat! Interesse? Neem contact op.
 
Belang van interne communicatie
De resultaten van de peilingen leiden nog wel eens tot een specifieke onderzoeksvraag over de communicatie van school met ouders. Vaak blijkt dat gesignaleerde onvrede bij ouders voortkomt uit gebrekkige interne communicatie. Als je dan goed kijkt naar de resultaten uit de personeelspeiling is het mogelijk dat daar de basis voor die onvrede is te vinden. Dan is men bijvoorbeeld ontevreden over de samenwerking, over de effectiviteit van vergaderingen en de mate waarin men wordt ondersteund door de leiding. Goede interne communicatie vormt basis én voorwaarde voor goede externe communicatie en daarmee voor tevreden ouders.
  
 
 
Open dag evaluatie VO

 
De open dagen in het Voortgezet onderwijs komen er weer aan. In alle gerichte markt- en belevingsonderzoeken die we doen, blijkt telkens dat de open dagen een cruciale rol spelen in het keuzeproces van ouders en leerlingen. Het aantal bezoekers op de open dag geeft een indicatie voor de belangstelling in de markt en zegt ook wat over de wijze waarop de school haar wervingsbeleid opzet en uitvoert. De reacties van open dag bezoekers geven waardevolle informatie over de opzet en sfeer van de open dag en leveren bovendien een eerste prognose van de te verwachten instroom. Lees hier meer over onze open dag evaluatie.
 
 
Privacy
Hoe meer we proberen de privacy te waarborgen, hoe zenuwachtiger we met z'n allen lijken te worden. Wat je aandacht geeft groeit. Dus eigenlijk zouden we het er gewoon niet meer over moeten hebben en ouderwets het touwtje uit de brievenbus laten hangen. Dat is ook een beetje de insteek van Ton Veldhuis, onze functionaris gegevensbescherming. Zorgen over privacy zijn begrijpelijk, maar blijf het wel in proportie zien. Lees zijn laatste blog hier. Veelgestelde vragen (ook over privacy) vindt u hier.
  
 
 
NOT update

 
Stand 02F055: Kennismaken met de Succes!Spiegel
Scholen met Succes staat in stand 02F055. Hier kunt u kennismaken met de Succes!Spiegel. Geef via deze link uw contactgegevens door, u ontvangt een persoonlijke badge en u krijgt toegang tot de NOT.
 
NOT Innovatie Award
De Succes!Spiegel maakt aanspraak op de publieksprijs van de NOT Innovatie Award. Breng hier uw stem uit op de Succes!Spiegel. Onze innovatie vindt u onder de inzendingen Primair Onderwijs.
 
 
Succes!Spiegel actueel
Online Demo van de Succes!Spiegel
Scholen Met Succes hanteert al 20 jaar het uitgangspunt ‘ontzorgen als service’. Daarom bieden we u graag persoonlijk begeleide demo's aan. De begeleide demo kan op locatie plaatsvinden, maar ook prima op afstand tijdens onze webinars. Dit gebeurt 1 op 1 of met meerdere personen tegelijk. Je kunt zelf rondklikken in de Succes!Spiegel en als er vragen zijn deze meteen stellen.  
Blog: Succes!Score
We zijn dol op gemiddelden. Het geeft aan of iemand of iets ‘tussen de lijntjes’ scoort. Maar een gemiddelde zet zelden aan tot actie en reflectie. Om hierin verandering te brengen, hebben we de Succes!Score ontwikkeld. De Succes!Score geeft aan hoeveel procent van de respondenten een bepaald aspect van de school goed tot zeer goed beoordeelt. Zo stimuleren we scholen om vanuit ambitiedenken naar getallen te kijken. Lees de blog hier.