Bethlehemkerk Nieuwsbrief
Februari 2019 nr. 05
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
IN DEZE NIEUWSBRIEF
 
Recreatie met Alzheimer?
 
Werelddiaconaat
zondag 3 februari
 
Actie Kerkbalans 2019
 
Theo schenkt prent
 
Ontmoetingzondagen
 
18+-bijeenkomst:
eten + debat
 
Sirkelslag Young
 
'Voltooid leven'
 
Doorlopende dienst kerkasiel gestopt
 
Vanuit de kerkenraad
 
Jongeren betrekken bij de preek?
 
Veertigdagentijd
 
 
Zondag 3 februari
 
Aanvang: 10:00 uur 
 
Thema:
'Een nieuw begin'
 
 
Voorganger:
ds. Hanneke Keur
 
 
Sterretjes
 
Wandelmaatje gezocht
voor ouder gemeentelid
 
Informatieavond PGH Israëlreis 2019
 
Bovenwijkse activiteiten voor jongeren.
 
Viltvirus van Rina Hoogendoorn
 
 
 
AGENDA
 
Vrijdag 1 februari Sirkelslag Young
 
Zondag 3 februari
Ds. Hanneke Keur, Jaarlijkse diaconale dienst ZWO
 
Maandag 4 februari
Moderamen Bethlehemkerk
 
Dinsdag 5 februari
Ontspanningsmiddag senioren
 
Open kerk met koffie en kunst expositie
 
Woendag 6 februari
Bijeenkomst 'Voltooid leven'
 
Donderdag 7 februari
Open kerk met koffie en kunst expositie
 
Instuif
 
Zondag 10 februari
ds. Jetty Scheurwater
 
Ontmoetingsmiddagen: sectie Kerkelanden 
Save the date
 
Jan Terlouw spreekt over duurzaamheid in de Bethlehemkerk 22 maart.
 
Sprembergweekend 17 t/m 20 mei
 

Zondag 3 februari

Marcus 9: 42 - 50

Hoe kom je in de nieuwe wereld? 
 
Jezus zei: ‘Iemand die een gelovige weghaalt bij God, krijgt een zware straf. Het zou beter voor hem zijn als hij met een zware steen om zijn nek in zee gegooid was.
Stel dat je hand iets slechts doet, iets dat jou weghaalt bij God. Hak je hand dan af. Beter met één hand naar het eeuwige leven, dan met twee handen naar de hel, waar het vuur nooit uitgaat. ...
 
 

Bethlehemkerk op Facebook

Onze Facebook pagina is te vinden onder de naam Bethlehemkerk Hilversum.
 
 
 
Hilversum Zuid
4de editie
 
 
Kerkbrink PgH Thema "Wij de kerk"
 
 
BEZOEK ONZE SITE

Recreatie met Alzheimer
Het Alzheimer Café Hilversum is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden. Naast de onderlinge contacten en gesprekken staat er ook iedere keer een thema centraal, wat door een deskundige inleider wordt verzorgd. 
 
13 Februari staat in het teken van recreatie met dementie
 
Hoe is het om er op uit te gaan als jezelf of je partner lijdt aan dementie? Met vakantie gaan zoals vroeger is vaak niet meer mogelijk. Kan dat nog steeds samen en wat is een goede manier om met vakantie of een weekendje weg te gaan?
Gastspreker : Kees Krouwel
 
Zie voor meer informatie de bijlage.
 
 
 
 
Werelddiaconaat 3 februari
  
Het werelddiaconaat is ontstaan na de februari ramp van 1953 in Zeeland.
Veel Nederlanders moesten opnieuw beginnen met hun leven.
 
De diaconie, die samen met ds. Hanneke Keur de dienst van 3 februari voorbereidt en mede uitvoert, heeft als thema gekozen voor “een nieuw begin”.
 
 
Actie Kerkbalans 2019
Om betrokken, gastvrij en inspirerend te kunnen blijven is ook uw financiële betrokkenheid van groot belang.
De bijdrage is wel vrijwillig, maar we kunnen niet zonder ! De inkomsten uit Kerkbalans vormen de financiële basis voor onze kerk.
Op de website kunt u de geldstromen van de PGH zien en het aandeel van onze wijk daar in.
Vragen daarover kunt u bij de kerkrentmeesters kwijt.
Heeft u uw financiële bijdrage al kenbaar gemaakt ?
Doe het snel want aankomende week worden alle toezeggingen verzameld.
 
 
 
Theo schenkt prent
  

De vergadering van de kerkenraad van de Regenboogkerk van 24 januari begon met een bezoek van Theo van Halsema. Zijn vader, Hans van Halsema, had een bijzondere pentekening in bezit, gemaakt door Bob Pestman. De tekening toont de drie kerken waar menigeen van ons zich mee verbonden weet, de Zuiderkerk, Torenlaankerk en Regenboogkerk. Het was dan ook de wens van Hans dat de pentekening een plek in de Regenboogkerk zou krijgen. Theo vertelde hoe de tekening altijd goed zichtbaar in de werkkamer van zijn vader hing en veel voor hem betekende. 

Lees meer ...

 
Ontmoetingszondagen
De planning voor de vier ontmoetingsmiddagen is dit jaar als volgt:
- Zondag 10 februari - sectie Kerkelanden
- Zondag 24 februari - secties Gijsbrecht West en Staatsliedenkwartier
- Zondag  3 maart      - sectie Buitenwijkers
- Zondag 17 maart     - sectie Zeeheldenkwartier
 
De bijeenkomsten beginnen na de diensten en het gezamenlijke koffiedrinken op zondagmorgen om 11.45 uur.
 
 
 
18+-bijeenkomst: eten +debat
  
 Na de gezellige bijeenkomst in november hebben we weer een bijeenkomst georganiseerd voor jongeren vanaf 17/18 jaar.
 
Wij zorgen voor soep en broodjes en we gaan met elkaar in debat over onderwerpen die jullie belangrijk vinden. Van het klimaat tot Nashvilleverklaring.
 
 
 
 
Sirkelslag Young 1 februari
Je kan je nu opgeven voor de jaarlijkse editie van Sirkelslag. Het spel dat je met je team in de kerk speelt tegen tientallen teams in heel Nederland, verbonden door een livestream.
 
Het is voor jongeren vanaf de middelbare school en we spelen dit jaar gezamenlijk met de Regenboogkerk, Morgenster en Bethlehemkerk.
 
  
 
 
 
Nieuwe datum ‘Voltooid leven’
 
 
 
 
 
 
Een dag voor de geplande avond (21 november j.l.) moest het programma over ‘Voltooid leven’ werden afgezegd door persoonlijke omstandigheden van 2 van de 3 sprekers.
In overleg met hen is nu een nieuwe datum afgesproken:
woensdag 6 februari om 20.00 uur in de Bethlehemkerk.
 
Geestelijk verzorgers Christiaan Boers en Lia Jansen (Hilverzorg) zullen - samen met Marco Loffredo, specialist ouderengeneeskunde - spreken over het thema: “Voltooid leven”.
 
 
Doorlopende dienst kerkasiel gestopt
De Bethelkerk in Den Haag stopt met de doorlopende kerkdienst waarmee de uitzetting van het uitgeprocedeerde Armeense gezin Tamrazyan wordt voorkomen. Dit is besloten na het akkoord over het kinderpardon.
 
Vanuit Hilversum gingen ds Jetty Scheurwater, ds Jugen Zeilstra, ds Heleen Weimar en ds Erik van Halsema voor.
 
Lees hier ook de persoonlijke motivatie van ds Jetty Scheurwater.
 
Vrijwilligers hebben de doorlopende kerkdienst mogelijk gemaakt.
 
 
 
Vanuit de Kerkenraad: januari
 
 
 
 
 
 
 
Het blijft een uitdaging om voor de vele mooie taken in en rondom onze kerkelijke gemeente mensen te vinden. Dat weten we allemaal. En graag laten we vele zinvolle activiteiten doorgaan, maar laten we wellicht andere activiteiten los en initiëren we nieuwe indien mogelijk. Met andere woorden: helpende handen, luisterende oren en meedenkers zijn altijd welkom. Dus heeft u een aantal uren beschikbaar voor een activiteit en/of een ambt dan horen we dat graag van u.
 
Jongeren betrekken bij de preek?
Vieren doe je samen! Daarom is een goed gesprek over liturgie belangrijk. Wat is de kern van en het verlangen achter onze zondagse praktijk in de eredienst? In de Hervormde Gemeente Sliedrecht denkt ds. Johan Sparreboom samen met jongeren na over manieren om jongeren bij de preek te betrekken.
 
 
 
Veertigdagentijd kalender
 
De jaarlijkse veertigdagentijdkalender van de Protestantse Kerk is in een nieuw jasje gestoken.
 
Een dagelijkse Bijbeltekst en quote, recept, verhaal of gedicht brengen u steeds een stapje dichter bij Pasen, feest van een nieuw begin.
 
Vraag de kalender nu gratis aan!
 
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl