Vrienden van Amelisweerd
Nieuwsbrief 22

Kracht van Utrecht-initiatief
Nieuwsbrief 6 

26 februari 2011


Nieuws:
- Succesvol overleg bewoners-, milieuorganisaties en Vrienden van Amelisweerd / Kracht van Utrecht
- Actie 80=pr8ig (tachtig = prachtig op de Ring A27/A12), zie poster in de bijlage
- Schonere lucht gaat ieder aan: Oproep aan bewoners- en milieuorganisaties in de stad
- WOZ-bezwaar maken?
- Statenverkiezingen

Voor je agenda:
27 februari van 11 tot 16 uur: Voorbereiding / Bouw in Nieuw Amelisweerd, ingang bij de fietsenklemmen
28 februari 8.30 uur Frits Lintmeijer, Wethouder Verkeer Utrecht, opent 80=pr8ig campagne.
Locatie: viaduct Koningsweg–A27-Amelisweerd
2 maart 2011: Verkiezing Provinciale Staten
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Actie 80 = prachtig op de Ring (A12/A27)
Tijdens het succesvolle overleg met bewonersorganisaties op 10 februari hebben we de handen ineengeslagen en binnen een week de actieslogan 80=pr8ig (tachtig is prachtig) uitgewerkt.
 
Met het Milieucentrum roepen Utrechtse bewonersorganisaties in Voordorp, Rijnsweerd, de Vrienden van Amelisweerd en Lunetten alle automobilisten op om vanaf a.s. maandag maximaal 80 kilometer per uur te rijden op de RING Utrecht (A27/A12).
 
Om deze oproep kracht bij te zetten is dit weekend begonnen met de verspreiding van de ’80 op Ring Utrecht’ bumpersticker in de aan de Ring grenzende woonwijken Voordorp, Rijnsweerd en Lunetten.

De plannen tot verbreding van de Ring Utrecht en de langdurige politieke discussie rond het invoeren van 80 km-baanvakken waren aanleiding voor bewonersgroepen en het Milieucentrum Utrecht om het heft zelf in handen te nemen.
 
Want een maximale snelheid van 80 km/u op de Ring (zowel overdag als ’s nachts) biedt omwonenden een acceptabeler leefklimaat. Het is schoner en geeft minder geluidsoverlast. En voor het verkeer is het veiliger en geeft het een betere doorstroming: In de bijlage van het persbericht hebben we waarom van de actie onderbouwd. 
 
Maandag 28 februari 8.30 uur opent Frits Lintmeijer, Wethouder Verkeer Utrecht, de 80=pr8ig campagne. Locatie: viaduct Koningsweg–A27-Amelisweerd Hier het persbericht van 25 februari met meer info! 
 
De stickers en bijbehorende posters zijn o.a. te verkrijgen bij het Milieucentrum Utrecht, Oudegracht 60, maandag - vrijdag van 9 - 17 uur. Perswoordvoerder van de actie is Roland Pereboom, 06 2220 0363
 
De Vrienden van Amelisweerd en het Kracht van Utrecht-initiatief steunen deze actie en hebben op Youtube een aardig filmpje geplaatst: 
http://www.youtube.com/watch?v=l8Sz7yz_LFY  Stuur deze email door naar een vriend/vriendin
Inmiddels hebben we met ons persbericht en het Youtube-fimpje zoveel media-aandacht gehad dat we op Google 80=pr8ig op 1 vermeld staan en we in de ranking de link Audi 80 = prachtig zijn gepasseerd... 


Schonere lucht gaat ons allen aan: Bewoners- en milieuorganisaties sluit je ook aan
Deze Nieuwsbrief zenden wij ook aan bewoners- en milieuorganisaties in de stad met de uitnodiging om maandag a.s. bij de opening van de 80=prachtig campagne aanwezig te zijn en zich aan te sluiten bij onze actie. Schonere lucht gaat ons allen aan. Hoe meer het autoverkeer groeit, des te groter de druk op buurten, wijken en de stad wordt: en hoe groter de gevolgen worden voor onze gezondheid. 
 

WOZ-bezwaar maken?
Een tweede idee, die tijdens het bewonersoverleg is besproken is het indienen van een bezwaar tegen de hoogte van de Onroerend Zaakbelasting. Ook dit idee is het bespreken met elkaar waard; wel op korte termijn, omdat de aanslagen inmiddels in veel brievenbussen zijn binnengekomen en de bezwaartermijn slechts 6 weken bedraagt. Meer achtergrondinformatie over de voor en tegens vindt u op Info over WOZ-bezwaar maken.
 

Woensdag 2 maart: verkiezing Provinciale Staten
U weet: Provinciale Staten staan mede aan het roer waar het gaat om besluiten over de Ring Utrecht en de toekomst van Amelisweerd. Een meerderheid tegen meer asfalt en voor duurzame alternatieven is van het grootste belang! Kijk bijvoorbeeld op de Stemwijzer die Bewonersorganisatie Laat Lunetten niet stikken heeft gemaakt: Klik op: Stemwijzer Laat Lunetten Niet Stikken   
 
Ook in de provinciale Stemwijzer is vraag over 80 km/uur op de Ring opgenomen: ja of nee. De Stemwijzer, en veel andere verkiezingsinformatie is te vinden op http://stem2maart.nl


Informeer vrienden/vriendinnen, attendeer hen op deze Nieuwsbrief, denk en doe mee!

Namens de Vrienden en het Kracht van Utrecht-team
Jan Korff de Gidts
06 3363 0344
info@vriendenvanamelisweerd.nl
info@krachtvanutrecht-initiatief.nl

Ps 1: Hoort zegt het voort! Stuur deze nieuwsbrief per email door naar een vriend
Ps 2: Wil je zelf uw gegevens voor toezending van de Nieuwsbrief wijzigen of van de lijst af, gebruik de aanwijzing "gegevens wijzigen" of "uitschrijven" onderaan deze nieuwsbrief.

Website-tips:
www.krachtvanutrecht-initiatief.nl  met achtergrondinformatie en documenten over onze visie en aanpak
www.utrechtanders.nl met kort utrechts nieuws over luchtkwaliteit en geluid
www.vriendenvanamelisweerd.nl
 met nieuws over onze landgoederen en de actualiteit 


U aanmelden voor de Nieuwsbrief of eigen bijdrage?
Ieder kan zich via internet aanmelden om onze Nieuwsbrieven Kracht van Utrecht en Vrienden van Amelisweeerd te ontvangen. Hier zijn voor u geen kosten aan verbonden. Een vrijwillige donatie stellen wij op prijs op Triodosbank 390 49 23 29 t.n.v. Stichting Onderzoek en Educatie Stad en Amelisweerd. De door de Vrienden opgerichte Stichting Soesa is een ANBI-erkende instelling, waardoor giften van uw belasting aftrekbaar zijn. 
 
U kunt u aanmelden via https://ymlp.com/signup.php?id=gesbmqhgmgb Vink daarna Nieuwsbrief ontvangen en in geval van een donatie/vrijwillige bijdrage ook op donateur, Geef aan wat jouw eigen bijdrage / inbreng kan zijn. In natura je dienst aanbieden is net zoveel waard als een bijdrage in geld.