Inspiratiemail Juni 2016
 
Schoolontwikkeling vanuit leerkracht (nog) niet vanzelfsprekend
 
93% van de leerkrachten geeft aan zich in hoge mate verantwoordelijk te voelen voor de schoolontwikkeling [1]. Veel schoolontwikkeling werkt echter vanuit “zo moet je het doen”. Het uitvoeren van vooraf bedachte aanpakken, methodieken en middelen staat centraal. De leerkracht blijft in deze schoolontwikkeling vaak meer uitvoerder dan ontwerper. 13% van de bevraagde leerkrachten geeft dan ook aan ontevreden te zijn over de mate waarin zij mogen meedenken over de ontwikkelingen van het onderwijskundig beleid [2]. Een relatief grote groep (24%) weet niet wat hun rol in de schoolontwikkeling is.
 


[1] Gegevens afkomstig uit personeelsonderzoek 2014-2016, in totaal 850 respondenten.
[2] Gegevens afkomstig uit personeelsonderzoek 2014-2016, in totaal 800 respondenten.
 
Scholen met Succes helpt scholen om succesvol in hun markt te worden door het verrichten van onderzoek en het geven van communicatie- en marketingadvies.