Bekijk deze nieuwsbrief online Nieuwsbrief #23 - 21/07/2021
Fijne vakantie!

Inhoud nieuwsbrief
 
Een woord vooraf door Arjan van der Wart, directeur onderwijs
Het is zomervakantie! Een moment waar we allemaal wel naar uit hebben gekeken, verwacht ik. De afgelopen twee schooljaren waren uitzonderlijk. De coronapandemie heeft veel impact op de samenleving en op ons.
 
Het leek af en toe alsof we in een film meespeelden over het einde van de wereld. Dergelijke films gaan vaak over een groep mensen die de hoop niet opgeeft en over voldoende veerkracht beschikt om verder te gaan. Ik denk dat we de afgelopen jaren hebben laten zien dat we over veerkracht beschikken.
 
Net als jullie hoop ik dat we het komende schooljaar zo normaal mogelijk kunnen starten. Op dit moment weten we nog niet of er vanuit de overheid nieuwe richtlijnen zullen komen. We weten wel dat er medio augustus een persconferentie zal zijn over de start van het nieuwe schooljaar. In de laatste week van de zomervakantie zullen wij jullie informeren.
 
Ik wens jullie een heel mooie zomervakantie!
 
Start nieuwe schooljaar
Bij de start van vorig schooljaar ontving je een uitgebreid coronaprotocol om ervoor te zorgen dat iedereen veilig en goed voorbereid kon beginnen. Op dit moment ziet het ernaar uit dat we het nieuwe schooljaar ‘normaal’ kunnen beginnen. En normaal wil zeggen: alle leerlingen en docenten komen naar school en er kunnen weer (buitenles)activiteiten worden georganiseerd. Daar kijken we natuurlijk enorm naar uit!
 
Uiteraard houden we de richtlijnen in de gaten. Mochten er toch nog beperkingen nodig zijn, dan hoor je dat vóór het begin van het nieuwe schooljaar. Hou daarom de berichtgeving van school in de gaten!
 
Zelftesten
Net als alle andere scholen voor voortgezet onderwijs hebben we de afgelopen weken het verzoek gekregen om leerlingen en personeelsleden vóór de zomervakantie vier extra zelftesten mee naar huis te geven. Je hebt deze zelftesten bij het ophalen van jouw rapport op vrijdag 16 juli mee gekregen. De oproep is om twee keer na terugkomst van (een eventuele) vakantie (in het binnen- en buitenland) te testen én twee keer voor de eerste schooldag. Lees meer over testen in de zomer.
 
Schoolgids 2021-2022
Veel praktische informatie vinden jij en je ouders in de schoolgids. Hierin kunnen jullie uitgebreid lezen over de uitgangspunten van de school, het onderwijs, de schoolregels, contactpersonen etc. De schoolgids is online beschikbaar op de website.
 

 
 
 
Bereikbaarheid in de zomer
Van week 29 tot en met week 34 is de school gesloten. Uitsluitend voor noodgevallen is onze vakantietelefoon bereikbaar: 0348-484100. Wij kunnen echter alleen ingaan op daadwerkelijke noodgevallen van persoonlijke aard. Wij vragen dan ook vriendelijk maar dringend dit telefoonnummer uitsluitend in zo’n situatie te gebruiken.
 
Vragen en opmerkingen over bijvoorbeeld roosters en klassenindelingen kunnen tegen het einde van de zomervakantie aan de betrokken coördinator leerlingzaken of afdelingsleider gesteld worden.
 
Vanaf donderdag 26 augustus zijn zij zowel telefonisch als per mail weer bereikbaar en zullen ze dit soort berichten beantwoorden.
 
Voor vragen kunnen jij en je ouders ook kijken bij de FAQ Nieuw Schooljaar. FAQ Nieuw schooljaar.
 
Samenstelling klassen
Vanaf 1 augustus is in Magister zichtbaar in welke klas je bent ingedeeld.
 
Zit je in de onderbouw? Dan hebben we zo goed mogelijk geprobeerd rekening te houden met jouw plaatsingsverzoek. Bij het samenstellen van de onderbouwklassen houden we, naast de plaatsingsverzoeken, rekening met een aantal factoren: leerlingen van wie de school vindt dat zij om pedagogische redenen beter (niet) bij elkaar in de klas kunnen zitten, het samen kunnen fietsen van leerlingen die verder weg wonen en ten slotte een goede spreiding van het aantal jongens en meisjes.
 
In de bovenbouwklassen delen we de leerlingen met hun verschillende profielen en keuzes in bij clusters van vakken. Dit is vrij complex. Wijziging van plaatsing is in de bovenbouw daarom niet mogelijk. Zelfs een gelijke profiel- en vakkenkeuze biedt niet de garantie dat je bij een vriend of vriendin in de klas komt.
 
De klassensamenstellingen van alle leerjaren liggen dus vast.
 
Lestijden
Zoals wij in de vorige nieuwsbrief al lieten weten, hebben we komend schooljaar op het Minkema College een 70 minutenrooster voor alle leerjaren.
 
Lestijden locatie Minkemalaan
De eerste bel gaat 5 minuten voor aanvang van het eerste lesuur. Dit geldt ook voor de lesuren die na een pauze vallen.
 
Het lesrooster op de Minkemalaan ziet er als volgt uit:
 
1e uur    08.20 - 09.30 uur  
2e uur  09.30 - 10.40 uur
pauze  10.40 - 11.00 uur
3e uur  11.00 - 12.10 uur
4e uur  12.10 - 13.20 uur
pauze  13.20 - 13.50 uur
5e uur  13.50 - 15.00 uur
6e uur  15.00 - 16.10 uur

Lestijden locatie Steinhagensweg
Zit je in een O&O-klas, dan krijg je op de dagen dat je dit vak in je lesrooster hebt staan les op onze locatie aan de Steinhagenseweg. Het vak O&O volg je nl. in de MakerSpace. In de zomervakantie wordt deze ruimte (verder) verbouwd en opnieuw ingericht tot een ‘state of the art’ werkplaats.
 
Wegens ruimtegebrek aan de Minkemalaan zullen ook andere klassen van leerjaar 2 en 3 één of twee dagen per week les krijgen aan de Steinhagenseweg. Daar hanteren we andere lestijden.


 
   
Het lesrooster op de Steinhagenseweg is als volgt:
1e uur    08.20 - 09.30 uur  
pauze  09.30 - 09.50 uur
2e uur  09.50 - 11.00 uur
3e uur  11.00 - 12.10 uur
pauze  12.10 - 12.35 uur
4e uur  12.35 - 13.45 uur
5e uur  13.45 - 14.55 uur
pauze  14.55 - 15.05 uur
6e uur  15.05 - 16.15 uur
 
 
Denk mee om gevolgen van corona voor het onderwijs te beperken!
Wij hebben jouw hulp en die van jouw ouders nodig! Vanuit de overheid zal het Minkema College de komende twee schooljaren geld ontvangen in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) om de gevolgen van de coronapandemie voor de leerlingen zoveel mogelijk te beperken. Om dit geld op een goede manier te besteden, is er een collegebrede taskforce opgericht. Lees meer over de Taskforce.
 
Vul de enquête in
Om de opgelopen achterstanden te onderzoeken, hebben wij jouw hulp en die van jouw ouders nodig! Door het invullen van de enquête help je ons met een overzicht te maken van de achterstanden en het opstellen van een plan voor de leerlingen. Deze enquête kun je invullen tot 31 augustus.
Alvast bedankt voor jouw hulp!
 
Organisatie: wie is wie?
Het Minkema College heeft afdelingsleiders die zich hoofdzakelijk richten op de inhoud en organisatie van het onderwijs. Zij krijgen ondersteuning waar het gaat om leerlingzaken. Hieronder ziet u de indeling voor schooljaar 2021-2022.
 
Opleiding Afdelingsleider Ondersteuning
Havo leerjaar 1-3
mevr. Petra Timmermans
mevr. Paulien Kamphuis
(leerjaar 1)
mevr. Ilse Pijnacker
(leerjaar 2 en 3)
Havo leerjaar 4 en 5
mevr. Claudia Oosterveld
dhr. Frank den Oudsten
Atheneum & Gymnasium
leerjaar 1 - 3
mevr. Annet van de Wouw
mevr. Paulien Kamphuis
(leerjaar 1)
dhr. Niels Bosboom
(leerjaar 2 en 3)
Atheneum & Gymnasium
leerjaar 4 - 6
dhr. Edu van Rijn
dhr. Joris Scholts
In dit schema ontbreekt de naam van mevr. Heleen van Esch. Zij is per 1 augustus niet langer afdelingsleider van havo 1-3, maar zal vanaf dan leiding geven aan de afdeling mavo en mavo/havo 1-4 op onze locatie aan de Steinhagenseweg. Mevr. Petra Timmermans is met ingang van het nieuwe schooljaar de afdelingsleider van havo leerjaar 1-3. Zij stelt zich graag voor:
Ik ben Petra Timmermans, 41 jaar en met ingang van het nieuwe schooljaar afdelingsleider 1 t/m 3 havo.

Doordat ik de afgelopen 20 jaar voor verschillende werkgevers heb gewerkt, nl. Hogeschool Windesheim (Pabo), Universiteit van Amsterdam (vakdidacticus aardrijkskunde), Noordhoff Uitgevers (auteur en (eind)redacteur), heb ik een brede kijk op onderwijs.

De laatste 13 jaar heb ik met veel plezier gewerkt op het Anna van Rijn College in Nieuwegein. Als docent aardrijkskunde, intern begeleider en de laatste 6,5 jaar als teamleider (t)havo (klas 3 t/m 5) en mavo (leerjaar 1 t/m 4).
 
 
Boodschappenlijstje leerjaar 2 en hoger
Leerlingen in klas 2 en hoger havo/vwo dienen zelf enkele schoolspullen aan te schaffen. Check het boodschappenlijstje!
 
 
NIEUW: Kuario-app
Met ingang van het nieuwe schooljaar gaat het Minkema College werken met de KUARIO-app. Met deze app betaal je bij de printers, in de kantine en bij de automaten.
 
Betalen zonder contant geld
Met KUARIO kun je dus betalen zonder contant geld. Dit zorgt er niet alleen voor dat transacties sneller kunnen worden uitgevoerd, maar het verhoogt ook de veiligheid en maakt betalingen inzichtelijk.
 
Opwaarderen via jouw account
Jij of je ouders kan/kunnen via KUARIO je saldo opwaarderen en zien wat er met het tegoed, wat alleen op school te gebruiken is, gekocht is. Je maakt een account via de KUARIO-app of kuario.com.
 
In de video zie je hoe je via de PC een account en een wallet kunt aanmaken en het saldo opwaardeert.
 
 
Digitale agenda
We willen je niet verplichten tot de aanschaf van een papieren agenda. Tijdens de Minkemalessen zal de (gratis) Google Agenda gebruikt worden als het plannen van huiswerk & toetsen ter sprake komt. Deze is aan Magister gekoppeld en tegenwoordig wordt zelfs het huiswerk hiernaartoe overgezet. Dat maakt het plannen in de Google Agenda een stuk eenvoudiger.
 
Boeken volgend schooljaar
Wat moet je doen om volgend schooljaar met de goede boeken in de klas te zitten? We hebben even alles helder voor je op een rijtje gezet!

Lees verder
 
LET OP: Bestellingen die vóór 23 juli zijn geplaatst, worden vóór de eerste schooldag op het woonadres geleverd
 
 
 
 
Mentorlessen
Op dinsdag 31 augustus zijn er diverse mentorlessen waarin klassen bijeenkomen met hun nieuwe mentor en soms ook nieuwe klas. De lokaalindeling wordt in de week van 23 augustus bekend gemaakt op de website en staat dinsdagochtend 31 augustus op het beeldscherm in de hal.
 
 • Klas 2 en klas 3: 9.00 - 10.00 uur mentorles
Tijdens deze bijeenkomst maak je kennis met je mentor en klas en bespreken jullie belangrijke zaken voor het begin van het schooljaar.
 
 • Klas 4 havo en klas 4 atheneum/gymnasium: 10.00 - 11.00 uur mentorles
Tijdens deze bijeenkomst maak je kennis met je mentor en met elkaar. De nadruk ligt op de organisatie van het vierde leerjaar. Zaken als mentoraat en verschillen tussen boven- en onderbouw komen aan de orde. Voor zittenblijvers 4 havo is er aansluitend een opstart van het pws; zie hieronder.
 
 • Klas 5 atheneum/gymnasium: 10.00 - 11.00 uur mentorles
Tijdens deze bijeenkomst maak je kennis met je mentor en met elkaar. De nadruk ligt op de organisatie van het vijfde leerjaar. Voor zittenblijvers 5 vwo is er aansluitend een opstart van het pws; zie hieronder.
 
 • Klas 5 havo: 11.45 - 12.30 uur mentorles
De nadruk ligt op de gang van zaken in het examenjaar. Aansluitend opstart pws; zie hieronder.
 
 • Klas 6 atheneum/gymnasium: 12.30 - 13.15 uur mentorles De nadruk ligt op de gang van zaken in het examenjaar. Aansluitend opstart pws; zie hieronder.
 
Opstart PWS 5 havo & 6 vwo (incl. doubleurs 4 havo en 5 vwo)
 
Het profielwerkstuk (pws), de meesterproef van de examenleerlingen, hebben we door de rivm-richtlijnen dit schooljaar niet meer kunnen opstarten. De aftrap zal direct aan het begin van het nieuwe schooljaar plaatsvinden.

Meteen na de vakantie, op dinsdag 31 augustus, krijgen alle examenleerlingen (en de doubleurs van 4 havo en 5 vwo) aansluitend aan hun mentorles een korte voorlichting over het maken van groepjes, het inschrijven voor een vak en het bedenken van een onderwerp.

De indeling van deze dag gaat op stamklas, maar uiteraard mag je een groepje vormen met iemand uit een andere klas.

In de weken daarna wordt de indeling over de vakken gemaakt en is er een doorstart met de groepsbegeleider. De afronding en eindpresentatie zullen in maart ‘22 gebeuren.
 
Dinsdag 31 augustus
 • 11.00 - 11.45 opstart PWS 5ha t/m 5hc (+ doubleurs 4 havo)
 • 11.45 - 12.30 opstart PWS 6va t/m 6vc (+ doubleurs 5 vwo)
 • 12.30 - 13.15 opstart PWS 5hd t/m 5hf
 • 13.15 - 14.00 opstart PWS 6vd t/m 6vf
 
Introductiebijeenkomsten
 • Kennismaking klas 2
In de week van 13 september wordt er een kennismakingsactiviteit voor alle tweede klassen en hun mentoren georganiseerd. Deze activiteit is bedoeld om de kennismaking voort te zetten. Jullie volgen een tweedaags project op school genaamd ‘Globaland XL’, waarbij jullie in groepjes een land besturen. Tijdens de eerste mentorles op dinsdag 31 augustus krijg je meer te horen over deze activiteit.
 • Kennismaking klas 3
In de week van 13 september is er een sportdag als kennismakingsactiviteit voor alle derde klassen en hun mentoren, dus deze dag is vooral bedoeld om de teamgeest in een ontspannen sfeer te verstevigen. Tijdens de eerste mentorles op dinsdag 31 augustus krijg je hierover meer te horen.
 
Op maandag 13 of maandag 20 september staat er voor jullie wel iets heel bijzonders op het programma … een pyjamadag met overnachting op school! Je krijgt hier in het nieuwe jaar meer over te horen van je mentor.
 • Kennismaking klas 4 havo
Donderdag 2 september sluiten de leerlingen uit 4 havo de lesdag af met een kennismakingsactiviteit op school. Deze activiteit duurt tot ca. 15.30 uur. Meer informatie hierover volgt in de eerste mentorles op dinsdag 31 augustus.
 • Kennismaking klas 4 vwo
Op dinsdag 21 september staat voor de leerlingen uit 4 vwo een high tea op het programma. Van 15.00 tot 17.00 uur zullen jullie in een ontspannen sfeer elkaar beter leren kennen. Tijdens de eerste mentorles op 31 augustus krijg je hier meer informatie over.
 
Ouderavonden
In september/oktober vinden de ouderavonden plaats voor klas 2 en hoger. We gaan er tenminste van uit dat er dan geen beperkende RIVM-richtlijnen meer zijn. Je ouders ontvangen t.z.t. een uitnodiging om zich op te geven voor deze avond(en).
 
Hieronder het overzicht van de data.
 • Klas 2 dinsdag 21 september 19.30 uur
 • 3 havo woensdag 22 september 19.00 uur
 • 3 vwo woensdag 22 september 20.00 uur
 • 4 havo dinsdag 12 oktober 19.30 uur
 • 4 vwo dinsdag 5 oktober 19.00 uur
 • 5 havo dinsdag 12 oktober 19.00 uur
 • 5 vwo donderdag 14 oktober 19.15 uur
 • 6 vwo dinsdag 5 oktober 19.45 uur
 
Kennismaking nieuwe bruggers
 
Op woensdagmiddag 30 juni hebben we 360 nieuw aangemelde brugklasleerlingen welkom geheten op onze school. Zij hebben met hun nieuwe klas en hun mentor kennisgemaakt.
 
 

Een spannend moment voor iedereen! De tijd op de basisschool zit erop en een nieuwe stap wordt gezet: de stap naar de middelbare school. We hopen dat zij een bijzonder mooie tijd op onze school tegemoetgaan!
 
Diploma-uitreiking
Op 2, 5 & 15 juli kregen de geslaagde havo- & vwo-leerlingen van het Minkema College hun welverdiende diploma uitgereikt. Op school. Of dit laatste kon, was nog lang onzeker want corona gooide de afgelopen periode regelmatig roet in het eten voor allerlei festiviteiten.

 
 
Maar door een coronaproof plan waarbij de leerlingen waren verdeeld in kleine groepjes en op gescheiden tijden arriveerden, was het tóch mogelijk om de leerlingen persoonlijk toe te spreken en op school hun diploma te laten ondertekenen. 

Traditiegetrouw kregen alle geslaagden een corsage van de Ouderraad. Ook kregen zij allemaal iets lekkers aangeboden van de OR. Boukje van der Lecq, voorzitter OR: “De OR is trots op alle kandidaten, zeker in deze rare coronaperiode waarin ze zich staande hebben moeten houden, in zo’n belangrijke fase van hun leven.”
 
Ook de directeur Onderwijs, Arjan van der Wart, en vele medewerkers hadden een speciale boodschap voor de geslaagde leerlingen!
 
Examenresultaten
Op onze vmbo-locatie zijn alle leerlingen geslaagd (100% voor zowel basis, kader als mavo). Op onze havo/vwo-locatie is 97% van de leerlingen geslaagd op de havo, 97% op het atheneum en 100% op het gymnasium.
 
AVG-privacymodule in Magister
Wij laten jou en je ouders met beeldmateriaal (foto’s en video’s) graag zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens feestelijke gebeurtenissen (zoals diploma-uitreiking en het gala), sportactiviteiten, excursies (werkweken in binnen- en buitenland), schoolreizen en in lessen. Ook maken wij elk schooljaar klassenfoto's.

Wij gaan uiteraard zorgvuldig om met deze foto’s en video’s. Vanuit de privacywetgeving zijn wij verplicht om toestemming te vragen voor het gebruik van beeldmateriaal van onze leerlingen als hij/zij jonger is dan 16 jaar. Leerlingen van 16 jaar en ouder mogen zelf toestemming geven.

Toestemming wijzigen of kenbaar maken in Magister
Magister biedt een module waarin de ouder(s) zelf de toestemming kan/kunnen doorgeven en wijzigen. Zodra je ouder(s) inlogt/inloggen in Magister wordt verwezen naar deze module.

Als jouw ouder(s) vorig jaar deze module al heeft/hebben ingevuld, hoeft er niets te gebeuren, tenzij je ouder(s) de toestemming wil/willen wijzigen.
 
Google
Zoals we je eerder lieten weten, is eerder dit schooljaar door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) vastgesteld dat Google niet voldoet aan de privacywetgeving.
 
Inmiddels heeft SIVON (dat is één van de partijen die namens het onderwijs aan tafel zit) laten weten dat er goede afspraken gemaakt zijn met Google. Deze afspraken bestaan uit een uitgebreide set contractuele, organisatorische en technische maatregelen. Daarmee worden de door de AP geconstateerde privacyrisico’s in voldoende mate afgedekt.
 
Zonder te diep in te gaan op de technische details is de crux van de oplossing dat Google zichzelf niet langer beschouwt als verwerkingsverantwoordelijke, maar als verwerker van de gegevens. Dit gewijzigde standpunt maakte de weg vrij om sluitende afspraken te maken.
 
 
Vakantie naar rode of oranje landen
 
Op de website www.wijsopreis.nl kun je de geldende maatregelen vinden per land. Ook buitenlandse zaken biedt een reisapp met informatie. Check deze aub voordat je op vakantie gaat. Quarantaine na een vakantie is geen geldige reden voor verzuim. We zullen in dat geval leerplicht moeten inschakelen en zijn niet verplicht deze leerlingen afstandsonderwijs aan te bieden.
 
Ouders die in quarantaine zitten mogen uiteraard ook niet op school of op het schoolplein komen. Vanzelfsprekend gelden deze voorschriften ook voor onze werknemers; we hebben hen hierop gewezen.
 
Agenda
31/08: Eerste mentorles

De volledige nieuwe jaaragenda staat op de website.
 
Nieuwsbrief #23, 2021 © Het Minkema College. Alle rechten voorbehouden.
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u staat geregistreerd als ouder/voogd van één van onze leerlingen. 

Wij maken u erop attent dat u uw inloggegevens nodig heeft om in Magister de gegevens en resultaten van uw kind(eren) te volgen. Ook het intekenen voor oudergesprekken gebeurt in deze digitale omgeving. Zonder gebruikersnaam en code kunt u niet in Magister. Mocht u de inloggegevens kwijt zijn, vraagt u dan z.s.m. nieuwe aan via magister@minkema.nl. Ouders ontvangen de inloggegevens éénmaal. Hiermee kunnen zij ook het dossier inzien van een eventueel volgend kind.

Contact adres: Minkemalaan 1, 3446 GL Woerden.
Vragen? Neem contact met ons op.