newsletter 89, February 2022
Dear abonnee,

Het komt snel dichterbij…!

Op zaterdagavond 19 maart 2022 zal ‘Sei still mein Herz’ opnieuw ten gehore worden gebracht. Tien jaar geleden ging dit werk in première met een expositie van het 'Laatste Avondmaal' en het 'Laatste Oordeel'. Opnieuw een stilteconcert, nu in het kader van de tentoonstelling 'Geloof in Geluk' in Haarlem. Ook hier is het 'Laatste Avondmaal' te zien, en er is een première te beluisteren. Speciaal voor 'Geloof in Geluk' schreef Kees Wisse een nieuwe compositie: 'Desire & Joy'.
U krijgt de kans om dit unieke concert mee te beleven in de Sint Bavokathedraal Haarlem met een prachtige akoestiek.

Bert van Stam (orgel), Bas Duister, Ferdi Seelbach en Hans de Munnik (trompet)

Bestel hier uw tickets
(maximaal 100 kaarten beschikbaar)

Ooit wel eens heel gelukkig geweest toen je danste op keiharde muziek? In dit concert zoeken we het geluk in de stilte, even weg van alle rumoer. Dompel je onder in de stiltemuziek van componist Kees Wisse. Alleen maar zitten? Mag, maar hoeft niet. Luister terwijl je loopt onder de sterrenhemel van Simone de Groot, je tegen een pilaar zit geleund of je trekt je even terug bij het Laatste Avondmaal van Martijn Duifhuizen. Drie trompetten, het orgel en nieuw geschreven stilte-muziek voor 'Geloof in Geluk' nemen je mee op je zoektocht.

Lees hier meer over het stilteconcert met expositie in 2012, Sint-Janskerk, Gouda

Lees hier meer over de tentoonstelling ‘Geloof in Geluk’, Sint Bavokathedraal, Haarlem
  The date is closing in…!

On Saturday evening 19 March 2022 ‘Sei still Mein Herz’ will be performed again. Ten years ago, this work premiered with an exhibition of the 'Last Supper' and the 'Last Judgment'. Another 'silence concert', now in the context of the exhibition 'Believe in Happiness' in Haarlem. The 'Last Supper' can also be seen here, and a premiere can be heard. Kees Wisse wrote a new composition especially for 'Believe in Happiness': 'Desire & Joy'.
You will get the chance to experience this unique concert in Sint Bavo Cathedral in Haarlem. This great venue has excellent acoustics.

Bert van Stam (organ), Bas Duister, Ferdi Seelbach and Hans de Munnik (trumpet)

Order your tickets here
(only 100 tickets are available)

Ever been happy dancing on ear shattering music? In this concert we are looking for happiness in silence, away from all noise. Immerse yourself in the 'silence music' of coposer Kees Wisse. Just sit? That’s okay, but you don’t have to. Listen while you are walking under  The starry sky of Simone de Groot, leaning against a pillar or mesmerizing at ‘the Last Supper’ of Martijn Duifhuizen. Three trumpets, the organ and newly composed silence music for 'Believe in Happiness' will take you on your journey.

Here you can read more about the silence concert and exposition in 2012, Sint-Janskerk, Gouda.

Here you van read more about the exposition ‘Believe in Happiness', Sint Bavo cathedral, Haarlem


 
stilteconcert, 2012, Sint Janskerk, Gouda

Yours faithfully,
Yours faithfully, 

Martijn Duifhuizen
Visual artist