NSE Bijblijver
oktober 2013
 
Startbijeenkomst NSE 2014
Op 2 oktober jl. vond de Startbijeenkomst van NSE 2014 plaats. Tijdens de bijeenkomst zijn de planning voor NSE 2014 en wijzigingen ten opzichte van vorig jaar besproken. Daarnaast hebben Hogeschool Inholland en Technische Universiteit Delft het Dashboard gepresenteerd waarmee zij de NSE resultaten inzichtelijk maken. Pascal Brenders heeft een presentatie gegeven over kwaliteit van de NSE data.
 
Bekijk het verslag en de presentaties op Studiekeuzeinformatie.nl/bijeenkomsten/verslagen.

Routeboek NSE 2014 alleen online beschikbaar
Omdat wij graag alle informatie zo actueel mogelijk willen weergeven, wordt er dit jaar geen papieren versie van het Routeboek uitgebracht.
 
Alle algemene informatie over de NSE is online te vinden via www.studiekeuzeinformatie.nl/nse.
 
Informatie die voor u als contactpersoon NSE specifiek voor NSE 2014 van belang is vindt u via www.studiekeuzeinformatie.nl/nse2014.
 
We adviseren u deze pagina als favoriet op te slaan in uw browser. Daarnaast adviseren we u de planning uit te printen.
Overeenkomst tot deelname NSE 2014 verstuurd
De overeenkomst tot deelname aan de NSE 2014 is vandaag per post verstuurd aan het College van Bestuur dan wel de directie van alle instellingen die geaccrediteerd onderwijs aanbieden.
 
De contactpersonen NSE ontvingen via e-mail een kopie van het begeleidend schrijven en de overeenkomsten die zijn verstuurd.
 
De overeenkomst(en) dienen uiterlijk 22 november 2013 getekend retour te zijn bij Studiekeuze123. We raden contactpersonen NSE aan om na te gaan bij het College van Bestuur/ de directie of de overeenkomst daadwerkelijk is verstuurd naar Studiekeuze123.
Responsoverzichten
Dit jaar zal er een nieuw responsoverzicht worden gebruikt. De projectgroep NSE heeft met een aantal contactpersonen nagedacht over een nieuwe opzet hiervan.
 
De bedoeling van het nieuwe overzicht is het makkelijker te maken voor contactpersonen om de gegevens intern door te geleiden. Zo worden er nieuwe variabelen aan het overzicht worden toegevoegd. Het overzicht wordt completer nu ook de opleidingen met 0 respons getoond zullen worden. Het overzicht zal bijna real-time zijn, aangezien het elke twee uur wordt ververst.
NSE Online stopt
Per 1 juni 2014 stopt de NSE Online omdat het weinig gebruik wordt en de kosten voor Studiekeuze123 vrij hoog zijn. Steeds meer instellingen hebben inmiddels zelf een dashboard waarmee de resultaten van de NSE inzichtelijk worden gemaakt. Bekijk bijvoorbeeld de presentaties van de Startbijeenkomst van TU Delft en Hogeschool Inholland hierover.
 
De resultaten van de NSE worden door Studiekeuze123 geleverd aan deelnemende instellingen in de vorm van SPSS bestanden en een factsheet. Daarnaast zijn de resultaten te bekijken op www.studiekeuze123.nl, via de Studiekeuzedatabase Online, en via de Studiekeuzedatabase Access.

Studiekeuze123 denkt graag met u mee over andere alternatieven. U kunt hierover contact met ons opnemen via info@nse.nl.

Klankbordgroep NSE per thema
Veel instellingen hebben aangegeven deel te willen nemen aan de Klankbordgroep NSE. Daarom is besloten deze dit jaar meer thematisch in te richten. Per thema zullen bijeenkomsten worden georganiseerd waarvoor contactpersonen NSE zich kunnen aanmelden. Zo kunt u als contactpersoon kijken welke thema’s u interessant vindt om over mee te denken.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bezoek onze sites
In deze Bijblijver:
De Nationale Studenten Enquête (NSE) is dé nationale enquête waarin studenten hun oordeel geven over hun opleiding aan een Nederlandse universiteit of hogeschool. Lees algemene informatie over NSE op Studiekeuzeinformatie.nl/nse.
 
Lees alle informatie over NSE 2014 op Studiekeuzeinformatie.nl/nse2014
 
De Nationale Studenten Enquête (NSE) valt onder de verantwoordelijkheid van Studiekeuze123. Studiekeuze123 is een gezamenlijk initiatief van Vereniging Hogescholen, VSNU, NRTO, ISO en LSVb. Dit initiatief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW. Studiekeuze123 wordt gefaciliteerd door SURF.