Click here to view this email in your browser Октомври 2014

 
Различната природа на бедствията и индустриалните аварии изисква информираност, превенция и адекватни действия. Факт е, че нарастващият им брой се превръща в трайна тенденция – само през миналата година  са регистрирани над 900 броя екстремни бедствия в целия свят. 
 
„Save the Life” e единственото събитие в България, което поставя в центъра тази актуална тема. То ще привлече бизнеса, научните среди и отговорните държавни институции, създавайки благоприятна среда за представяне на съвременни технологии за превенция, контрол и и адекватна реакция, чрез които се спестяват средства на държавните бюджети и се минимизира въздействието им върху хората.
 
Тематиката на изложението е широкообхватна – системи за ранно оповестяване и наблюдение, аварийно-спасителна техника в случаи на пожар, земетресение, наводнение, медицинско оборудване, ИКТ, лични предпазни средства и облекло, гражданска защита и др.
 
На нашата покана за участие в конференцията отговориха експерти от Швейцария,  Германия, Великобритания и Япония – страни с изключителен опит. Те ще разгледат политики, тенденции и „уроци” от реално случили се събития.

В този брой на нашия бюлетин Ви представяме компанията  EverGlow – изложител в „Save the Life”

Приятно четене от екипа на Виа Експо!
 

  
 
 

 

EverGlow е един от световните лидери, специализирани във фотолуминисцентни табели и маркировка за безопасност. EverGlow® и EverGlow HI®  са международно запазени марки и са разширени от обозначенията на продукта EverGlow® TL и EverGlow®E. Те се отличават с висока ефективност и екологичност. 

Евакуационната маркировка и противопожарните табели са съществена част от трудовата безопасност.EverGlow предлага всички необходими компоненти, вариращи от луминисцентна боя до цялостна маркировка в съответствие с националните и международни стандарти (табели, етажна маркировка, системи за покритие, флуоресцентни и луминисцентни цветни пигменти и т.н.)
Аварийно осветление  на EverGlow издържа много повече часове за разлика от батериите и генераторите.
 
Продуктите на EverGlow:
• не консумират ел. енергия
• не се нуждаят от батерии
• не съдържат токсични елементи
• не съдържат радиоактивни елементи
• имат по-продължителен живот – повече от 25 години 
• 100 % са рециклируеми
• използват много високо съдържание на рециклирани материали
• без ПВЦ - не съдържат винил или поливинилхлоридни елементи
• прецизно произведени, с ниско съдържание на летливи органични съединения (ЛОС).
 
Фотолуминисцентните табели, означения и покрития се зареждат безопасно от основното осветление на сградата, когато в нея има присъствие, или от дневната светлина.
 
Сградите поглъщат огромно количество ел. енергия. Светещи пигменти на EverGlow са проектирани така, че да са съвместими с LED осветлението, компактно луминесцентно или с друго по-високо ефективно осветление.

 
 
 
Продуктите на EverGlow не съдържат винил или поливинилхлоридни елементи 
 

Продуктите на EverGlow не изразходват енергия
 
Аварийно осветление  на EverGlow издържа много повече часове за разлика от батериите и генераторите.
 
 

Препратете на приятел
 
Намерете ни в социалните мрежи
Виа Експо ООД, ул. Победа 22, Пловдив 4003, www.viaexpo.com