logohkwvl

Heemkunde West-Vlaanderen

Nieuwsbrief Sprokkels 2021 - nr. 61

 

1

 

 

Jaarverslag Heemkunde West-Vlaanderen 2020.

 


Benieuwd naar de werking van onze koepel van het voorbije jaar?

 

Lees verder

 

 

 

 

 

 

Project 'Wagenmakers'.

 

 

In 2020 werd door Histories vzw en Centrum voor Agrarische Geschiedenis CAG een project opgezet met als titel ‘Onderzoek wagenmakerij’. Doelstelling is om erfgoedvrijwilligers handvatten aan te reiken om de geschiedenis van wagenmakers in hun regio of familie te kunnen situeren en kenbaar te maken

lees verder

 

 

 

 

 

Digitale bijeenkomst: herinnering.

 

 

U schreef zich nog niet in voor de digitale bijeenkomst op 5 juni ?
Dan wordt dit hoog tijd. Zo komt u alles te weten over allerlei heemkundige onderwerpen.

 

lees verder

 

 

 

 

Op de boekenplank: Verdrag van Kortrijk.

 

 

Op 28 maart 2020 werd het 200-jarig bestaan van het "Verdrag van Kortrijk" herdacht. Dit internationaal akkoord, het enige in de Kortrijkse geschiedenis, is nog steeds rechtsgeldig. Met het de nieuwe publicatie “het Verdrag van Kortrijk” willen Martijn Vandenbroucke en Bernard D’Heygere dit historisch belangrijk "Verdrag" zijn verdiende plaats geven.

lees verder

 

 

 

 

Op de boekenplank: Leiegouw brengt themanummer uit over de collaboratie en vezet tijdens de Tweede Wereldoorlog in het Kortrijkse.

 

 

Op basis van onuitgegeven bronnen en interviews met de laatste getuigen belichten verschillende auteurs enkele tot hiertoe minder bekende aspecten uit deze woelige periode. De publicatie biedt zo niet alleen nieuwe inzichten, maar schetst ook een genuanceerd beeld van de oorlogsjaren.

lees verder

 

 

 

 

 

 

West-Vlaanderen Verpoppt: ruim over de helft

 

 

Het project waarbij de gegevens uit de Popp-leggers (alle West-Vlaamse percelen) in een databank worden ingevoerd is goed aan het lopen.

lees verder

 

 

 

 

Nieuwe wetgeving over de ontsluiting van de burgerlijke stand.

 

 

 

De versoepeling van de raadpleegbaarheid van de registers van de burgerlijke stand (wet van 21 december 2018) is een goede zaak voor het genealogisch onderzoek.

lees verder

 

 

 

Op de boekenplank: Uit het Moorseelse verleden.

 

 

Het boek bundelt de belangrijkste artikelen over de geschiedenis van Moorsele van de hand van Lut Vanoverberghe en Willy Coolsaet, die in de loop der jaren in verschillende tijdschriften verschenen zijn.

lees verder

 
 

UW ACTIVITEIT KON HIER STAAN !!

contacteer ons en stuur uw activiteienkalender op

 
 
 
Met dank aan onze sponsors!

 

Wenst u een activiteit of een bijdrage in deze nieuwsbrief?
Stuur dit dan door op redactie@heemkunde-westvlaanderen.be. Een illustratie wordt het best, apart van de bijdrage meegestuurd.

U mag deze nieuwsbrief gerust doorsturen of vrienden uitnodigen om zich in te schrijven voor de volgende nieuwsbrieven.


oude nieuwsbrieven kunt u lezen in

ons archief

 

 

[SUBSCRIPTIONS]