Bibliotheek & Studiedienst
1
Nieuwsbrief Advocaat & Bibliotheek 
december 2021
Openingstijden bibliotheek
kerstvakantie
 
elke werkdag
van
8.30u - 13.00u
en van
13.30u - 16.30u
 
Gesloten op 29 december
en namiddag 31 december
 

 
Het BIB-Team van de Balie Provincie Antwerpen wenst u een prettig eindejaar en de allerbeste wensen voor het Nieuwe Jaar!

CORONAMAATREGELEN
 
Geconsolideerde versie Corona-KB 28 oktober 2021
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2021/10/28/2021042995/justel

 NIEUWE AANWINSTEN BIBLIOTHEEK
 met een link naar de webpagina van de uitgever
 
Liber amicorum Wilfried Rauws
Koen Nevens, Kristof Salomez, Evelien Timbermont, Guido Van Limberghen (eds.)
Intersentia 2021, 915 p.
Beschrijving + inhoudstafel
Covid-besmetting van de rechtshandhaving
Beatrix Vanlerberghe, Joëlle Rozie, Stefan Rutten (eds.)
Intersentia 2021, 157 p.
Beschrijving + inhoudstafel
Pauliaanse vordering
J. Del Corral, APR-reeks
Wolters Kluwer 2021, 183 p.
Beschrijving + inhoudstafel
Eerlijke en vrije mededinging: wijsheid is maat
Hulde aan Prof. Dr. Anne-Marie Van den Bossche
Gert Straetmans, Jan Blockx (eds.)
Intersentia 2021, 160 p.
Beschrijving + inhoudstafel
Kredieten voor consumenten
Els Van Poucke (ed.)
Intersentia 2021, 240 p.
Beschrijving + inhoudstafel
De VZW & haar ontbinding
Dirk Coeckelbergh
Intersentia 2021, 94 p.
Beschrijving + inhoudstafel


Nieuwe databanken in onze bibliotheek:
 

Databank OmgevingPlus
Voor al uw opzoekingen in ruimtelijke ordening, stedenbouw, milieurecht en energierecht.
De databank omvat: alle digitale bijdragen uit de tijdschriften TROS, STORM, en MER, alle digitale boeken m.b.t. omgevingsrecht van die Keure

T.NOT.+

Databank T.NOT.+
Deze databank verzamelt alle digitale publicaties van die Keure voor het notariaat. Zoals Tijdschrift voor Notarissen, Patrimonium, Notariële Rechtsbibliotheek en Rechtskroniek voor het Notariaat. Daarnaast worden handige calculators aangeboden voor de waardering van schenkingen en de omzetting van vruchtgebruik

Databank Omnilegie
Omnilegie omvat de volledige die Keure-verzameling van geannoteerde wetgeving (de bekende blauwe wetboeken)
 
VOB- Onderhoudsbijdragen
Voor een objectieve berekening van de onderhoudsbijdragen

Raadpleegbaar in de bibliotheek via
Strada lex (tools)

Deze databanken en vele andere databanken zijn raadpleegbaar in onze bibliotheek
SELECTIE NIEUWE RECHTSLEER TE RAADPLEGEN IN ONZE BIBLIOTHEEK
PUBLIEK RECHT

OMGEVINGSRECHT

Themanummer ‘Duurzame mobiliteit’
MER nr. 4, okt-dec 2021
Inhoudstafel

ONDERWIJSRECHT

Tijdschrift voor onderwijsrecht en onderwijsbeleid (TORB)
Inhoudstafel nr. 01-02, sep-okt 2021

GEGEVENSBESCHERMING
 

Een kijk op het strijdtoneel van de Verordening inzake Artificiële Intelligentie
S. De Schrijver,’Editorial’, Computerrecht 2021, afl. 6, 2021/247, p. 493

New kids in town – de nieuwe actoren voorgesteld in de Data Governance Verordening
E. Valgaeren, J. Joos, Computerrecht 2021, afl. 6, 2021/247, 511

RECHTEN VAN DE MENS

Kroniek Europese rechtspraak ‘Rechten van de mens’ in kort bestek – 2020
W. Vandenhole, K. Lemmens, m.m.w. van M. Leloup en M. Merrigan (Coörd.), RW 2021-2022, nr. 16, 18/12/2021


BURGERLIJK RECHT

Pauliaanse vordering
J. Del Corral, APR-reeks, Wolters Kluwer 2021, 183 p.
Beschrijving + inhoudstafel

NIEUW VERBINTENISSENRECHT

Wat brengt het verbintenissenrecht ons in de toekomst? Enkele kritische beschouwingen bij de wetsvoorstellen van 24 februari 2021 tot invoering van Boek 1 en Boek 5 in het BW
B. Weyts, RW 2021-2022, nr. 15, 11/12/2021, 571

BEWIJSRECHT

De elektronische handtekening onder het nieuwe bewijsrecht ontleed: van inadequaat gedefinieerd instrument naar onmisbare tool in tijden van social distancing
A.-S. Corne, K. Meert, Nieuwsbrief Notariaat nr. 14-15, weken 46-49, 2021, 1

GOEDERENRECHT

De wettelijke aanwas van onverdeeld of gemeenschappelijk vruchtgebruik in het nieuwe goederenrecht (art. 3.141, 4e lid BW): quid fiscaal?
E. Spruyt, Nieuwsbrief Notariaat nr. 14-15, weken 46-49, 2021, 7

HUURRECHT

Arbitrage over huurgeschillen: een analyse in het licht van de recente rechtspraak van het Grondwettelijk Hof
F. Van den Abeele, D. Willems, TBBR 2021/10, 506


GERECHTELIJK RECHT, ADVOCATUUR, NOTARIAAT EN JUSTITIE

Circulaire 2021/C/108 met commentaar op het vernietigingsarrest van het Grondwettelijk Hof van 10 juni 2021 en de gevolgen daarvan inzake de rolrechten - FAQ
Circulaire 2021/C/108 dd.15.12.2021

Over de rechtsplegingsvergoeding in eenzijdige procedures. Bestaat de «virtuele» partij in het procesrecht?
B. Van den Bergh, noot onder GwH 72/2021, 20 mei 2021, RW 2021-2022, nr. 14, 04/12/2021, 545
In de eenzijdige gerechtelijke procedure ter betwisting van het door het openbaar ministerie uitgebrachte negatief advies voorzien in art. 15, § 5 WBN kan het openbaar ministerie worden beschouwd als partij voor wat betreft de toepassing van de artt. 1017 tot 1022 Ger.W.


HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT

Parlementaire voorbereiding WVV artikelsgewijs ontsloten
Het Belgisch Centrum voor Vennootschapsrecht heeft op haar webpagina een compilatie van parlementaire voorbereidingen van het WVV ter beschikking gesteld met achtereenvolgens de per 1 september 2021 in voege zijnde wettekst, de tekst van wetsontwerp(en), voorontwerp(en), de memorie van toelichting en, in voorkomend geval, de toelichting bij goedgekeurde amendementen en passages uit de adviezen van de Raad van State.

VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

De VZW & haar ontbinding
Dirk Coeckelbergh, Intersentia 2021, 94 p.
Beschrijving + inhoudstafel

CONSUMENTENRECHT

Kredieten voor consumenten
Els Van Poucke (ed.), Intersentia 2021, 240 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Over de redelijke mogelijkheid tot kennisname van algemene voorwaarden in contracten met consumenten: wat in geval van ongebruikelijke of buitensporige bedingen?
A. Lenaerts, TBBR 2021/10, 490

MEDEDINGINGSRECHT

Eerlijke en vrije mededinging: wijsheid is maat
Hulde aan Prof. Dr. Anne-Marie Van den Bossche
Gert Straetmans, Jan Blockx (eds.), Intersentia 2021, 160 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Mededingingsrecht en gereguleerde sectoren
Rechtspraak en rechtsleer
Inhoudstafel TBH 2021/7


STRAFRECHT

Interne rechtspositie van gedetineerden

Rechtspraak – Le droit de plainte des détenus (I)
JLMB 2021/36 - Inhoudstafel
Rechtspraak – Le droit de plainte des détenus (II)
JLMB 2021/40 - Inhoudstafel

Rechtspraak strafrecht

JLMB 2021/41 - Inhoudstafel


FISCAAL RECHT

INTERNATIONAAL FISCAAL RECHT

Nieuw Frans-Belgisch dubbelbelastingverdrag: wat wijzigt er?
R. Smet, B. Peeters, Fiscoloog nr. 1726, 08/12/2021, 1


SOCIAAL RECHT

Liber amicorum Wilfried Rauws
Koen Nevens, Kristof Salomez, Evelien Timbermont, Guido Van Limberghen (eds.), Intersentia 2021, 915 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Tijdschrift voor Sociaal recht
Inhoudstafel 2021/4

GRENSOVERSCHRIJDEND RECHT

De invloed van het Europees internationaal privaatrecht op de openbare-orde-exceptie voor de grensoverschrijdende circulatie van rechterlijke beslissingen - De exceptie in Europese context
L. Deschuyteneer, RW 2021-2022, nr. 14, 04/12/2021, 531

 STUDIEDAGEN EN OPLEIDINGEN
 
Op onze website vind u een selectie van interessante juridische vormingen:
 
Studiedienst Bibliotheek Balieprovincieantwerpen
www.balieprovincieantwerpen.be - bib@balieprovincieantwerpen.be
 
U krijgt deze nieuwsbrief omdat u zich in het verleden heeft ingeschreven. Uw gegevens worden opgeslagen op de servers van yourmailinglistprovider en bevatten uw naam, uw e-mailadres, uw IP-adres, land en de datum waarop u zich inschreef. U kan er zeker van zijn dat uw gegevens veilig worden bewaard en voor geen enkel ander doeleinde worden gebruikt. U kunt zich altijd uitschrijven, dat doet u via de link onderaan de nieuwsbrief.