JULI 2016
In deze Studiekeuzedatabase Bijblijver
  • Release Studiekeuzedatabase juli 2016 vervalt
  • Aanleveren data voor release september 2016: uiterlijk 19 augustus 2016
  • Toegang tot de nieuwe Studiekeuzedatabase via de REST-API (OData)
 
Release Studiekeuzedatabase juli 2016 vervalt
De eerder aangekondigde release van de Studiekeuzedatabase van juli 2016 is komen te vervallen. Deze nieuwe release zou de eerste release zijn die via de REST-API werd aangeboden. Vanwege diverse redenen (vakantieperiode, verzoek van gebruikers en extra controles) is besloten om de livegang te laten ingaan op donderdag 25 augustus.
 
Alle wijzigingen die voor Release 15.5 zijn doorgegeven, worden in de release van 25 augustus verwerkt. 
 
Aanleveren data voor release september 2016: uiterlijk 19 augustus 2016
De eerstvolgende release (16.5) vindt plaats op 25 augustus. Wijzigingen die tot 22 juli bij ons zijn binnengekomen, worden hierin nog verwerkt. Wijzigingen voor de release in september kunt u tot uiterlijk 19 augustus a.s. aanleveren. 

De volgende wijzigingen worden door ons handmatig aangepast:
 
Opleidingsfactsheet:
  • Bezoekadres
  • Opleidingsvormen verwijderen (voltijd/deeltijd/duaal)
  • Verwijderen van een opleiding
Instellingsfactsheet:
  • Naam van de instelling
  • Bezoekadres
  • Telefoonnummer
  • Website

Wilt u één van bovenstaande punten wijzigen, dan kunt u dit doorgeven via het contactformulier
 
Bovenstaande wijzigingen én wijzigingen in CROHO (zoals nieuwe opleidingen) dienen uiterlijk 19 augustus 2016 door u te zijn ingevoerd om meegenomen te worden in de release van september 2016.
 
Toegang tot de nieuwe Studiekeuzedatabase via de REST-API (OData)
Met de release van juni 2016 is de laatste Studiekeuzedatabase Access beschikbaar gekomen in de Afnemersomgeving. Deze omgeving zal tot 25 augustus bereikbaar blijven. Na deze datum wordt de oude omgeving uitgeschakeld, en kunt u op basis van een nieuw account toegang krijgen tot de actuele data via de REST-Api (ODATA).
Toegang tot REST-API  kunt u aanvragen via het contactformulier. Vul hier uw gegevens in en vraag een account aan. Binnen enkele dagen ontvangt u van ons de leveringsvoorwaarden en een aanvraagformulier. Wanneer we het aanvraagformulier door u ondertekend retour ontvangen en de aanvraag is goedgekeurd, ontvangt u op 25 augustus per e-mail de inloginformatie voor de REST-API (ODATA). 
 
De leveringsvoorwaarden kunt u nu al bekijken.
 
Studiekeuze123
Powered by Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 
   
De Studiekeuzedatabase valt onder de verantwoordelijkheid van Studiekeuze123. Studiekeuze123 
is een gezamenlijk initiatief van Vereniging Hogescholen, VSNU, NRTO, ISO en LSVb.
Dit initiatief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW.