Bethlehemkerk Nieuwsbrief              
November 2019 nr. 39
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
IN DEZE NIEUWSBRIEF
 
Oecumenische viering in Bethelhemkerk
 
Fancy Fair Diependaalsekerk
 
Oeganda: Kerstbomen en stroopwafes
 
Sikelslag Kids
 
Lasergamen in de Bethlehemkerk
 
Record najaarsactie Voedselbank
 
Excursie bedrijf Wubbo Ockels
 
Filmvoorstellingen i.s.m. Emmaus
 
Laatste zondag kerkelijk jaar
 
Kerstverhaal door Hilversum Zuid
 
Adventsproject Bethlehemkerk
 
Zondag 30 november Tuindag Bethlehemkerk
 
 
 
Zondag 10 november
Aanvang: 10:00 uur
 
Thema: 
''Ik ben de levensweg"
Voorgangers:
diaken Randy Simileer
ds. Jetty Scheurwater
 
 
Sterretjes
 
 
 
Jos Maters vertrekt als organist naar A'dam
 
Mededelingen vanuit de kerkenraad oktober '19
 
Luuk Hettelder exposeeert in de Bethlehemkerk.
 
Les deux chevaux d'Olaf
 
Bestel zelf de gratis PKN adventkalender:
Geef licht!
 
Vacatures:
 
 
 
Vacature van de maand
 
 
 
AGENDA
 
Vrijdag 8 november
-
Zaterdag 9 november
Fancy Fair Diependaal
 
 
De Kapel:
 
Zondag 10 november
Diaken Randy Simileer
en
ds. Jetty Scheurwater  in Bethlehemkerk
 
 
Maandag 11 november
-
 
Dinsdag 12 november
Ontspanningsmiddag voor senioren 
 
 
 
Woensdag 13 november
 
Bijbelcafé: Jezus buiten de kerk  
 
Donderdag 14 november
 
Vrijdag 15 november
 
 
Zaterdag 16 november
Kapelconcert: Ned. Kamermuziek Ensemble
 
Zondag 17 november
ds. Jetty Scheurwater 
viering HA
 
Regenboogconcert:
Vocaal Ensemble Puur
 
 
SAVE THE DATE
 
 
op 1 december
 
 

Zondag 10 november

Lucas 19:41-48
 
Wat voor stad wil je hebben?
 
Jezus gaat met zijn vrienden naar Jeruzalem. Wat een mooie stad is dat toch! Maar wat wordt Jezus boos als hij de marktkraampjes op het tempelplein ziet! Hij jaagt de handelaars weg, want de tempel moet een huis van gebed zijn.
 
 

Bethlehemkerk op Facebook

Onze Facebook pagina is te vinden onder de naam Bethlehemkerk Hilversum.
 
 
 
Hilversum Zuid
Jaargang 3 nr.2
 
 
BEZOEK ONZE SITE
 
Zondag 10 november Oecumenische viering in Bethlehemkerk
Gezamenlijke viering van de Emmaus-Paulusparochie
en de Bethlehemgemeente op zondag 10 november in de Bethlehemkerk.

 
Diaken Randy Simileer gaat in deze oecumenische dienst met de Emmaus-Paulusparochie de
uitdaging aan om in de Bethlehemkerk te preken over: 'Ik ben de levensweg'.
 
Het Gemengd Koor van de parochie o.l.v. Paul Delcour verleent medewerking aan de dienst.

Lezing o.a.: Johannes 14: 1-7
 
 
 
Fancy Fair Diependaalse kerk
 
Op 9 november 2019 zal de oude vertrouwde Fancy Fair weer worden georganiseerd in de Diependaalse kerk! 
Net als vroeger belooft het weer de gezelligste Fancy Fair te worden van heel Hilversum! 
 
Met het bekende rad van avontuur, overheerlijke koffie en thee met iets lekkers en uiteraard een zaal vol leuke spullen om te kopen, zoals keukenspulletjes, boeken, puzzels, kleding, maar ook speelgoed.
 
U bent van harte uitgenodigd om te komen!
 
 
Oeganda: kerstbomen & stroopwafels
Wij, jongeren uit de Morgenster, Regenboogkerk en Bethlehemkerk zijn bezig met acties om onze diaconale reis naar Oeganda, waar we in het dorpje Lwamalenge een school gaan bouwen, te financieren.
 
De bloembollenactie is succesvol afgerond.Bedankt voor het kopen van de bloembollen en het steunen van onze reis op deze manier! Tot 10 november kunt u nog kerstbomen in drie maten bij ons bestellen. Deze zijn af te halen op 14 december bij de Morgenster of Bethlehemkerk.
 
Thuisbezorging is ook mogelijk.
 
 
Lees meer ..
 
 
Sirkelslag kids
 
Op vrijdagavond 15 november 2019 vindt er weer een te gekke nieuwe editie plaats van Sirkelslag KIDS, het spel voor kindergroepen .
Sirkelslag KIDS is een spannend, interactief spel tussen groepen kinderen uit heel Nederland.
Het thema is dit jaar: 'In het donker zoeken naar licht'.
 
Wij willen alle kinderen van 8 -12 jaar uitnodigen om dit online spel mee te komen spelen in de Regenboogkerk. We verwachten je daar om 19.15 uur. Om 19.30 uur begint het spel, dus kom op tijd!! Om 21.00 uur kan je weer opgehaald worden.
 
 

Lasergamen in de Bethlehemkerk

Alle jongeren en jeugdleiding zijn van harte uitgenodigd om hun camouflagekleding aan te trekken en naar de Bethlehemkerk te komen op 15 november om 20:00.
 
De kerkzaal is onherkenbaar omgetoverd en zodra je binnenstapt begint het spel.
 
Graag even aanmelden bij Renate Japenga (Whatsapp of mail)
  

 
Record najaarsactie Voedselbank
  
De jaarlijkse actie van de Bethlehemkerk in Hilversum op zaterdag 4 en zondag 5 november 2019 was een enorm succes. Er was een grote toestroom van bezoekers die gehoor gaven aan de gezamenlijke oproep van kerk en Voedselbank.
 
Aan het eind van de zondag stonden er liefst 300 kratten vol (houdbare) producten op de kerkvloer.
 
De vrijwilligers van de Bethlehemkerk die zich het hele weekend belangeloos hebben ingezet, konden tevreden zijn.
 
 
Excursie bedrijf Wubbo Ockels
Vanwege mijn interesse in hun werk heb ik al lang contact met de onderneming Ampyx Power.
Het bedrijf onwikkelt een (zweef)vliegtuigje waarmee je groene stroom kunt opwekken. Het bedrijf is een nalatenschap van het idee dat Wubbo Ockels bedacht: Een vlieger om stroom te produceren.
 
Bij de TU-Delft ging hij daar mee aan de slag. Ik heb Ampyx Power gevraagd of het mogelijk is om met een groepje geïnteresseerden een kijkje bij hun te komen nemen. Dat is gelukt.
 
Lees meer ...
  
 
Filmvoorstelling i.s.m. Emmaus
 
Op dinsdag 26 november is er gelegenheid voor leden van de Emmaus-Paulusparochie en de Bethlehemkerk om samen te kijken naar de indrukwekkende film ‘Fill the Void’. 
 
De middagvoorstelling begint om 14.30u in de Waaier. De avondvoorstelling begint om 20.00 uur in de Bethlehemkerk.  
    
De filmmiddag wordt ingeleid door ds. Jetty Scheurwater. 
De filmavond wordt ingeleid door
diaken Randy Simileer.
 
 
Laatste zondag kerkelijk jaar
Op zondag 24 november gedenken we alle gemeenteleden die het afgelopen jaar zijn overleden. Nabestaanden worden uitgenodigd en kunnen net als alle andere aanwezigen in de viering een kaarsje aansteken.
 
De ouderlingen met bijzondere opdracht, Maria Kruithof en Corine de Jong, die ook uitvaarten hebben begeleid gaan samen met ds. Aster Abrahamsen voor in deze dienst.
 
Het projectkoor o.l.v. Marlene Erdmann brengt verschillende liederen van Huub Oosterhuis ten gehore. 
 
 
 
Kerstverhaal door Hilversum Zuid
 
Sinds 2016 wordt er door Hilversum Zuid een kerstwandeling georganiseerd door verschillende organisaties in de buurt, samen met de buurtbewoners.
Komen jullie ook op zondagavond 22 december 2019?
Kijken naar het kerstverhaal, wandelend door de verlichtte straten in de buurt.
Voor jong en oud.
 
Bij de ingang van de kerk staat een zwarte krat. Om de lichtjes langs de route weer te kunnen neerzetten hebben we uw hulp nodig! Wilt u met ons lege, schone, glazen potjes inzamelen? Alvast bedankt!
 
Adventsproject Bethlehemkerk
Met Kerst vieren we een wonder. De herders bij Bethlehem waren de eersten die het zagen: het werd licht in de nacht. Wat doen wij met dat licht? Hebben we er oog voor en delen we het met andere mensen? Het thema van het adventsproject van dit jaar is: Geef Licht!
 
Dit thema krijgt steeds meer vorm door verhalen, liederen, knutselwerkjes en de adventskalender. We bereidden ons voor op een echt kerststal op Kerstochtend, als we de geboorte van het licht samen vieren. Lees meer...
 
 
Zondag 30 november Tuindag
 
 
Zaterdag 30 november as. is het weer zover: de Tuindag van de Bethlehemkerk!
 
De omgeving van de kerk onkruid- en bladvrij maken en het nodige snoeiwerk verrichten.
 
De koffie staat om 08.45 uur klaar en voor een lekkere lunch wordt gezorgd.
 
 
Lees meer ...
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl