Juli 2016

De afgelopen maand startte met een mooie ontmoeting in het Bolwerk met Apu Runa (Raul), een traditionele sjamanistische healer uit Peru, die in een workshop waardevolle lessen uit de Andes doorgaf. In een van de oefeningen was het de bedoeling om via de ogen van een ander contact de maken met de eigen ziel. Een bijzondere ervaring die ook confronterend was. Ik werd me er bewust van dat ik op dat level nog lang niet uitgepraat ben en de behoefte heb om die relatie te intensiveren. Om daar ruimte voor te maken, komt een andere traditionele wijsheid van pas, die gaat over eigen plek innemen. Ik citeer Raul, toen hij sprak over jezelf positioneren zodat je optimaal tot je recht komt: "on the first place: you, on the second place: you and on the third place: you". Het gaat er daarbij niet over om egoïstisch of egocentrisch te zijn, maar om de toestemming aan jezelf te geven dat je als ego de aanwezige potentie mag leven (zowel vanuit lichte, maar ook vanuit schaduwkanten). Zo kun je er voor jezelf en voor anderen in volledigheid zijn. Sindsdien ben ik in een innerlijke opstelling terecht gekomen om het mezelf te gunnen om alle drie die posities gelijktijdig in te nemen; een soort stoelendans met genoeg stoelen, waar ik nog niet erg goed in ben. Ik realiseer me namelijk dat ik steeds een of meerdere stoelen leeg laat of iemand anders op een van de stoelen zet. Het is in elk geval een systemisch gegeven dat er op die manier nooit een intern evenwicht kan ontstaan. Dit heb ik letterlijk kunnen ervaren in verschillende, ook wel hilarische gebeurtenissen waarin miscommunicatie en onuitgesproken verwachtingen de hoofdrol hadden. Zo werd het een wat stroperige maand met een opeenstapeling van dingen om gefrustreerd, verdrietig of boos om te zijn. Ik realiseer me echter dat dit alles nodig was om te kunnen ervaren op welke manier ik mezelf (en soms ook anderen) marchandeer en saboteer om vooral die eerste plaats te vermijden. Onder het mom van nog even dit en nog even dat, daarna komt mijn tijd, ben ik soms op een bijna dwangmatige manier bezig met het bij mezelf weggaan en het ongevraagd "zorgen" voor anderen. Pel ik in dat kader de ui helemaal af, dan is deze (te) grote mate van pro-activiteit er op gericht om uiteindelijk geen nee te hoeven zeggen. Ik probeer te voorkomen dat ik niet wil of kan voldoen aan de vraag als deze mij (last-minute) gesteld wordt. Het redderen krijgt daarmee meer en meer een eigen belang. Diep down lijkt toch wel het slechtste wat mij kan overkomen, dat ik niet oké ben als ik (voor mezelf) aan de handrem trek. De ontstane moeheid maakte mij duidelijk hoeveel energie het kost om dit mechanisme in stand te houden. De oplossing ligt in het vaker uitspreken van het 3-letter woord: NEE en het stoppen met springen in soms door mezelf gecreëerde gaten. Waarbij mijn buikgevoel eigenlijk heel helder is wanneer ik dat zou moeten doen of laten. Door de ontstane situatie en inzichten met anderen te delen, stimuleerden zij mij om hiermee te oefenen. Af en toe zaten dat bijna arrogante stemmetje van onmisbaar zijn en het thema bestaansrecht in de weg. Maar toen het me lukte om positie een, twee en drie helemaal in te nemen, kwam er een hele andere energiestroom op gang. Ik kon genieten van de keuzes die ik vervolgens maakte en vond het heerlijk om datgene te mogen ontvangen wat mijn omgeving te bieden had. Ik kon volop bijtanken; een heel ander gevoel dan leeggelopen zijn. De bevestiging op de goede weg te zijn, kreeg ik van de vrolijke mussen die ineens in grote getale op mijn erf verschenen; ik had hen tijdens de sjamanistische workshop in een oefening met krachtdieren al gezien. Zij brachten de boodschap om bij mezelf te blijven in het hier-en-nu, lekker uit te rusten en er op te vertrouwen dat datgene wat de bedoeling is, vanzelf tot me komt. Pas dan wordt er eventueel om actie gevraagd, en dat hoeft alleen als het echt nodig is. Dat biedt me de mogelijkheid om me met toewijding en op een speelse manier te richten op het genoemde verlangen waar dit alles om begon; een innerlijk en intiem samen zijn op zielsnivo. Raul veel dank voor je wijze lessen, ze sudderen deze zomertijd nog lekker even door.

ZOMERTIJD
Mocht je deze zomerperiode behoefte hebben om onder begeleiding te reflecteren, patronen te doorbreken of plannen te maken voor de toekomst dan ben je van harte welkom. Van 6-14 augustus en misschien een week ervoor of erna ben ik echter afwezig. Je kunt me bellen (033-4451480) of mailen voor het maken van een afspraak voor een consult. Het ontvangen van een energieboodschap op afstand kan natuurlijk ook. Je krijgt in dat geval een geluidsbestand in je mailbox toegestuurd.

24 AUGUSTUS COACH-INN-SYSTEMEN (LEVEL 1)
Tijdens de training Coach-Inn-Systemen (editie snelkookpan) van 24-26 augustus, maak je jezelf die theorie, vaardigheden en attitude eigen, die nodig is om zelf familie- en organisatieopstellingen te begeleiden in jouw dagelijkse (coach)praktijk.

14 SEPTEMBER INZICHT-INN-FAMILIEPATRONEN
Op 14 september kun je tijdens de workshop Inzicht-Inn-Familiepatronen een levensvraag uitwerken met behulp van een familieopstelling.

16 SEPTEMBER VRAAGGERICHT ENERGIEWAARNEMEN (LEVEL 1)
In de 8-daagse opleiding Vraaggericht Energiewaarnemen die op 16 september van start gaat, leer je om op een metaforische wijze energie te lezen bij jezelf, anderen, bedrijven en organisaties. Een techniek die behulpzaam is om op een efficiënte manier tot de kern van persoonlijke of organisatievraagstukken te komen.

23 SEPTEMBER VORIGE LEVENS SYSTEMISCH EN ENERGETISCH BEKEKEN (SPECIALISATIEWORKSHOP)
In de workshop Vorige levens systemisch en energetisch bekeken op 23 september maak je contact met de energie van vorige levens en parallelle realiteiten. Je onderzoekt op welk manier deze in relatie staan tot je huidige leven en transformeert met behulp van systemisch en energetisch werk, datgene wat nodig is om in het hier-en-nu meer in flow te komen.

31 OKTOBER SPECIALIST-INN-OPSTELLINGEN (LEVEL 2)
Op 31 oktober start de vijfdaagse training Specialist-Inn-Opstellingen. Een vervolg op de basisopleiding Coach-Inn-Systemen (LEVEL 1) om jouw opstellingsvaardigheden te verdiepen en het arsenaal aan systemische werkvormen uit te breiden.

BOEKENTIP
Een van mijn eerste spirituele boeken die ik las was De Celestijnse Belofte, die destijds mijn denk- en wereldbeeld aardig op zijn kop zette. Inmiddels heeft James Redfield meerdere new-age romans geschreven: Het Tiende Inzicht, Het geheim van Shambhala en Het Twaalfde Inzicht. Passende vakantieliteratuur voor diegene die op een ontspannen manier willen lezen over spiritualiteit en toch ook behoefte hebben aan een bepaalde mate van diepgang.

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Coach-Inn. Voor meer info www.coach-inn.nl. Een weblog wordt bijgehouden op coach-inn.blogspot.com. Coach-Inn kan ook gevolgd worden op twitter en Facebook. Voor het Coach-Gourmet zie www.coachgourmet.nl. Gun je deze informatie aan iemand anders: stuur deze mail dan door.