MAART 2018
In deze Bijblijver
  • Veldwerk NSE 2018 gesloten
  • Conferentie NSE en AVG
  • Jeroen Kleingeld start als NSE Productmanager
  • Embargo tot 24 mei 0:01 uur
 
 
Veldwerk NSE 2018 gesloten
Het veldwerk van Nationale Studenten Enquête 2019 is gesloten. Studenten kunnen de vragenlijst niet meer invullen.
Dit jaar zijn 744.949 studenten uitgenodigd om hun mening te geven over hun studie en onderwijsinstelling. 271.315 studenten hebben hier gehoor aan gegeven. Dit komt neer op een bruto respons van 36,4% 
 
Wij willen alle instellingen bedanken voor hun inzet!
 
Conferentie NSE en AVG
Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor Studiekeuze123 heeft de AVG gevolgen voor de verwerking en levering van gegevens van en over studenten in het hbo en wo.
 
Studiekeuze123 organiseert op dinsdag 27 maart a.s. van 13:30-17:00 uur bij Cursus- en vergadercentrum Domstad in Utrecht een conferentie om hierover met jullie in gesprek te gaan. Bekijk online het volledige programma van de middag.
 
Jeroen Kleingeld start als NSE Productmanager
Op 1 maart jl. is Jeroen Kleingeld als senior methodoloog/onderzoeker begonnen bij Studiekeuze123. In deze functie heeft hij ook de rol van NSE productmanager op zich genomen. Jullie kunnen tijdens de Conferentie NSE en AVG op 27 maart of tijdens de NSE Slotbijeenkomst op 5 juni in levende lijven kennis met hem maken.
 
Embargo tot 24 mei 0:01 uur
We willen nogmaals onder de aandacht brengen dat er op de geleverde bestanden een embargo geldt tot donderdag 24 mei 0:01 uur. 
 
Studiekeuze123
Powered by Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 
   
De Nationale Studenten Enquête (NSE) valt onder de verantwoordelijkheid van Studiekeuze123. Studiekeuze123 is een initiatief van het ministerie van OCW, in samenwerking met studenten en het hoger onderwijs.